Kalite Yönetim Sistemi

Medical Park Hastaneler Grubu Kalite Yönetim Sistemi Joint Comission International JCI Akreditasyon Standartları ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda kurgulanmıştır.

Tüm hastanelerimizde belge olsun olmasın JCI Akreditasyon standartları benimsenmiştir.

Antalya, Bahçelievler ve Göztepe Hastanelerimiz 2008 yılında JCI Akreditasyon belgesi almaya hak kazanmıştır ve 3 yıllık periyotlarla yapılan denetimler başarı ile sonuçlanarak belgelerimizin devamlılığını sağlanmıştır.

 • Kalite Politikası
  • Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak
  • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek
  • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek
  • Profesyonel kadrolar ile uluslararası düzeyde sağlık hizmeti vermek
  • Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak, bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak
  • Sürekli eğitimi desteklemek ve çalışanların uluslararası kongre / seminer / yayınlara katılımını desteklemek
  • Kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmak
 • JCI Akreditasyon Belgesi Tanıtımı

  JCI (Joint Commission International) Kimdir?

  Sağlık hizmetleri alanında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski ve en büyük standart belirleme ve akreditasyon kurumu olan The Joint Commission tarafından 1994 yılında kurulan JCI, 90'dan fazla ülkeyle ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bugün bu kurum, beş kıtaya yayılmış hastalara yardımcı olmaktadır ve uluslararası akreditasyon denetçileri ve danışmanlarından oluşan son derece iyi eğitimli bir ekibi bünyesinde barındırmaktadır. JCI tarafından akredite edilen kurumların sayısı her yıl yüzde 20 artmaktadır.

  JCI'a başvuran ve başarılı olan kurumlar JCI akreditasyonu ve global Gold Seal of Approval olarak tanınan sertifikasyonu elde etmektedirler.

  JCI Misyonu

  Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ve uluslararası akreditasyon ve sertifikasyon temini yoluyla uluslararası toplumda bakımın güvenliğinin ve kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

  JCI- Akreditasyonun Amacı

  • Kaliteyi iyileştirmek
  • Maliyetleri düşürmek
  • Verimliliği artırmak
  • Kuruma güvenilirliği artırmak ve sağlamlaştırmak
  • Sağlık hizmetleri yönetimini iyileştirmek
  • Eğitim sağlamak

  JCI - Akreditasyonun Faydaları

  • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak
  • Verilen kaliteli bakımı kanıtlamak
  • Toplumun güvenini kazanmak
  • Riskleri ve ilgili maliyetleri azaltmak
  • Kanun ve yönetmeliklere uygunluk sağlamak
  • Standartlar konusunda eğitim sağlamak
  • Kalite iyileştirme için personelin lider olmasını sağlamak
  • İş tatmininin artmasını sağlamak
  • Kendini değerlendirmeyi sağlamak
  • Diğer benzer kuruluşlarla mukayese imkanı sağlamak

  JCI Standartları (5. Revizyon 2014)

  JCI akreditasyon standartları aşağıdaki bölümlerden oluşmuştur ve hastaneyi bütün olarak ele alır

  Bölüm I: Akreditasyon Katılım Gereklilikleri

  • Akreditasyon Katılım Gereklilikleri (APR)

  Bölüm II: Hasta Odaklı Standartları

  • Uluslar arası Hasta Güvenliği Hedefleri (IPSG)
  • Bakıma Ulaşım ve Bakımın Sürekliliği (ACC)
  • Hasta ve Ailesinin Hakları (PFR)
  • Hastaların Değerlendirilmesi (AOP)
  • Hastaların Bakımı (COP)
  • Anestezi ve Cerrahi Bakım (ASC)
  • İlaç Yönetimi ve Kullanımı (MMU)
  • Hasta ve Ailesinin Eğitimi (PFE)

  Bölüm III: Sağlık Kurumu Yönetim Standartları

  • Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği (QPS)
  • Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü (PCI)
  • Yönetim, Liderlik ve Yönlendirme (GLD)
  • Bina Yönetimi ve Güvenlik (FMS)
  • Çalışanların Nitelikleri ve Eğitimi (SQE)
  • Bilgi Yönetimi (MOI)

  Bölüm IV: Akademik Tıp Merkezi Hastanesi Standartları

  • Tıbbi Mesleki Eğitim (MPE)
  • İnsan Denekler Üzerindeki Araştırma Programları (HRP)

  Hasta Güvenliği çalışmalarında JCI Akreditasyon standartları Hasta Güvenliği maddeleri temel alınmıştır.

  JCI Hasta Güvenliği Hedefleri

  • Hasta Kimliğinin Doğru Belirlenmesi
  • Etkin İletişimin İyileştirilmesi
  • Yüksek riskli ilaçların güvenliğinin iyileştirilmesi
  • Doğru taraf, doğru işlem, doğru hasta, cerrahisinin güvence altına alınması
  • Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyon Riskinin Azaltılması
  • Hastaların Düşme Olayları Sonucu Zarar Görme Riskinin Azaltılması

  Dünyada bir çok hastanede ilaç hataları, yanlış taraf veya organ cerrahileri, yataktan düşmeler, yanlış kan transfüzyon reaksiyonları, intihar vakaları gb beklenmedik olaylardan ölüm , uzuv ( kalıcı veya geçici) kaybı, ruhsal kayıp gibi sonuçlar ile hastalarımız ve yakınları karşılaşmaktadır. Akreditasyon standartları "öncelikle hastaların zarar verme" düşüncesiyle hasta ve organizasyonel odaklı standartların hastanelerde karşılanmasını izlemektedir.

  Biz de Medical Park Hastaneler Grubu olarak "Herkes İçin Sağlık" düşüncemiz ile yola çıktık ve tüm çalışanlarımıza "Önce Zarar Verme" düşüncesini prensip edindik.

  Medical Park Hastaneler Grubu hasta güvenliği kültürünü sağlamak için Türkiye'de ilk kez JCI Hasta Güvenliği Hedeflerine yönelik Göztepe Hastane Kompleksi'nde kendi doktor ve hemşireleri ile birlikte eğitim filmi çekmiştir. Bu film tüm hastaneler grubu çalışanlarına eğitim amaçlı izlettirilmektedir.

  2013 yılında başlattığımız "Hasta Güvenliği Kültürü" projesi ile tüm çalışanlarımıza eğitimler verilerek Hasta Güvenliğine ilişkin Kurum Kültürünün arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmış ve proje öncesi sonrası yapılan anketlerle bilgi düzeyinin arttığı görülmüştür.

  Hasta Güvenliği Kültürü Kalite Planının bir parçası haline getirilerek sürekliliği sağlanmıştır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
 • Çevre Politikamız
 • Akılcı İlaç Politikamız

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.