Ali Satılmış

Ali Satılmış

Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Ünversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Ünversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ABD
Tıbbi İlgi Alanları
Çocuk hastalıkları
Araştırma ve Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.1.1. CMV seroconversion in pregnants and the incidence of congenital CMV infection. Satilmiş A, Güra A, Ongun H, Mendilcioğlu I, Colak D, Oygür N. Turk J Pediatr. 2007 Jan-Mar;49(1):30-6.
7.1.2. Comparison of breakfast and bedtime administration of insulin glargine in children and adolescents with Type 1 diabetes. Karagüzel G, Satilmiş A, Akçurin S, Bircan I. Diabetes Res Clin Pract. 2006 Oct;74(1):15-20. Epub 2006 Apr 18.
7.1.3. Severe subcutaneous emphysema, pneumomediastinum, and pneumopericardium after central incisor extraction in a child. Satilmis A, Dursun O, Velipasaoglu S, Guven AG. Pediatr Emerg Care. 2006 Oct;22(10):771-3.
7.1.4. Oral megadose methylphenidate ingestion for suicide attempt. Fettahoglu EC, Satilmis A, Gokcen C, Ozatalay E. Pediatr Int. 2009 Dec;51(6):844-5.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
7.3.1. Satilmis A, Ongun H. Güra A, Çolak A, Oygür N. CMV Seroconversıon in Pregnant Women and The Incidence Of Congenital CMV Infection. 1st Congress Of Union Of Mediterranean neonatal Societies (UMENS) XIIth National Congress Of Neonatology. İstanbul, September 3-6, 2003. Page 210.
7.3.2. Balta G, Satilmis A, Sümen E, Velipaşaoğlu S, Erengin A, Fiziksel Çocuk İstismarı İle İlgili Disiplin Standartlarının Araştırılması. 29th UMEMPS Congress Inion of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies. İstanbul, September 14-17, 2005. Page: 412.
7.3.3. Karagüzel G, Satilmiş A, Uygun V, Akçurin S, Bundak R, Bircan İ. Comparative Trial Between at the Morning and Bedtime Basal Insulin Glargine in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes on Multiple Daily İnsulin Regimens. 7th ESPE/LWPES Joint Meeting Paediatric Endocrinology. Lyon, France, September 21-24, 2005.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6.1. Güra A, Satılmış A, Ongun H, Özbilim G, Bircan İ, Oygür N. Neonatal Persistan Hipoglisemi ve Hiperglisemi. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 17-22 Haziran 2003. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 493.
7.6.2. Küpesiz A, Tezcan G, Satılmış A, Hazar V, Yeşilipek M. A. Son Beş Yıldaki Akut Lenfoblastik Lösemili Olgularımız. 4th Ulusal Hematoloji Kongresi. Trabzon, 10-13 Eylül 2003. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 152.
7.6.3. Karagüzel G, Satılmış A, Akçurin S, Bircan I. Prebubertal ve Pubertal Obes Olgularda Hiperinsülinemi ve Dislipideminin Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Erzurum, 16-21 Aralık 2003. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 237.
7.6.4. Dursun O, Satılmış A, Yılmaz A, Yeşilipek M. A. Akrep Sokması Nedeniyle Çocuk Acil Ünitesine Başvuran Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi. Edirne, 11-14 Mayıs 2004. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 161.
7.6.5. Satılmış A, Tezcan G, Kardelen F, Akçurin G, Ertuğ H. Senkop Nedeniyle Çocuk Acil Ünitesine Başvuran Hastalarda Etyolojik Nedenlerin Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi. Edirne, 11-14 Mayıs 2004. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 162.
7.6.6. Duran A, Dursun O, Satılmış A, Duman Ö, Haspolat Ş. A Gurubu Streptekok Sepsisli Bir Olgu. 1. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi. Edirne, 11-14 Mayıs 2004. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 189.
7.6.7. Küpesiz A, Satılmış A, Tezcan G, Hazar V, Yeşilipek M. A. Son Beş Yıldaki Akut Lenfoblastik Lösemili Olgularımız. 40. Türk Pediatri Kongresi. İstanbul, 21-25 Aralık 2004. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 379.
7.6.8. Dursun O, Satılmış A, Çığ H, Gür Güven A, Yeşilipek M. A. İbuprofene Bağlı Akut Anjionörotik Ödem Nedeniyle Acil Trakeostomi Endikasyonu Konulan Bir Olgu. 2. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi. Nevşehir, 8-12 Haziran 2005. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 246.
7.6.9. Dursun O, Satılmış A. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi. 4. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi. Ankara, 21-26 Mayıs 2007. Bildiri özetleri kitabı sayfa no: 214.
İletişim
ali.satilmis@medicalpark.com.tr

Antalya

Sağlık Köşesi

Yedikleriniz sizi depresyona sokabilir...

Uzmanlar, depresyonu insanların yaşamı boyunca...

devamı

Sürekli tansiyon ölçmek tansiyonu yükseltiyor...

Bir hastalık düşünün her üç kişiden biri...

devamı

Oturarak çalışanlarda kıl dönmesi riski fazla...

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Cerrahi...

devamı

Sünnet öncesi muayene önemli...

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahisi...

devamı

Yo Yo Sendromu'na dikkat! ...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla kilo fazlası...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.