Mehmet Sarıer

Mehmet Sarıer

Eğitim ve Uzmanlık
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD - Uzmanlık
Tıbbi İlgi Alanları
İdrar Kaçırma Ameliyatları, RIRC-Fleksible URS Ameliyatları, PNL (Kapalı Böbrek Taşı) Ameliyatları, Kapalı - Açık Prostat Ameliyatları, HPV (Genital Siğiller), Böbrek Nakli sonrası Ürolojik Ameliyatları, Mikro Cerrahi Varikosel Ameliyatları, Mesane Tümörü, Böbrek Tümörü Ameliyatları, Penil Protez (Mutluluk Çubuğu) Ameliyatlari, İnmemiş Testis (Yumurta) Ameliyatları
Bilimsel Araştırma ve Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
A1 - Soylu, A., Yilmaz, U., Ozcan, C., Sarier, M., Baydinc, C., "Role of Penile Electrodermal Activity in the Evaluation of Autonomic Innervation of Corpus Cavernosum" Int J Impot Res 16(6):535-539, 2004
A2 – Soylu, A., Akinci A, Yilmaz U, Sarier, M., Aslan M, Ozcan C.,"Sympathetic Skin Responses in Type-1 Diabetic Children: Relationship due to Urodynamic Findings" Neurourol Urodyn. 25(3):243-8, 2006
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
B1 - Baysal, T., Soylu, A., Saraç, K., Alkan, A., Dusak, A., Sarıer, M., "Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Perkütan Nefrostomi" Türk Üroloji Dergisi, 29(3):330-336, 2003
B2 - Soylu, A., Sarıer, M., Davarcı, M., Baydinç, C., "Labial Füzyonun Neden Olduğu İşeme Zorluğu" Türk Üroloji Dergisi, 30(1):117-119, 2004
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
C1 - Kutlu, R., Soylu, A., Yılmaz, U., Baysal, T., Sarıer, M., Saraç, K., Baydinç, C., "DSA kavernozografi yönteminin venöz kaçak tanısındaki yeri" 22. Türk Radyoloji Kongresi, P-642, Antalya, 26- 31 Ekim 2001
C2 - Soylu, A., Yılmaz, U., Özcan, C., Sarıer, M., Baydinç, C., "Diabetik Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Uyarılmış Kavernöz Aktivite"
a-19. Ulusal Klinik Nörofizyolojisi EEG-EMG Kongresi, Sözel 23, Trabzon, 11-13 Haziran 2002
b-Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi -1, 12-15 Haziran 2002, Sunulu Poster 02, 26, İstanbul
C4 - Soylu, A., Yılmaz, U., Özcan, C., Sarıer, M., Baydinç, C., "Penis Cildinden Kaydedilen Yüzeyel Aktivitelerin Korpus Kavernozumun Otonomik Değerlendirmesindeki Yeri", 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, P309, 230, 2002
C5 - Soylu, A., Akıncı, A., Yılmaz, U., Sarıer, M., Aslan, M., Özcan, C., "Diabetik Çocuklarda Sempatik Deri Cevabının Ürodinamik Bulgularla İlişkisi"
a-9.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Malatya, PP E2, 27 Eylül –01 Ekim 2004
b-18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, P358, 2-7 Ekim 2004
C6 - Soylu, A., Yılmaz, U., Sarıer, M., Özcan, C., Baydinç, Y.C., "Prematür Ejakülasyonlu Hastaların Tedavisinde Transkutanöz Tibial Sinir Uyarımı" 18. Ulusal Üroloji Kongresi, P129, Antalya, 2-7 Ekim 2004
Güncel Makale Özeti:
D1 - Soylu, A., Sarıer, M., "Non-Obstrüktif Azoospermli Hastalarda Testiküler Spermatozoa İle İntrastoplazmik Sperm Enjeksiyonu Obstrüktif Azoospermli Hastalara Göre Daha Az Başarılıdır" Androloji Bülteni, Sayı 15
Üye Olunan Dernek ve Kurumlar
Türk Üroloji Derneği ve Endoüroloji Derneği
Web Sitesi
www.antalyauroloji.com
İletişim
mehmet.sarier@medicalpark.com.tr

Antalya

Sağlık Köşesi

Yedikleriniz sizi depresyona sokabilir...

Uzmanlar, depresyonu insanların yaşamı boyunca...

devamı

Sürekli tansiyon ölçmek tansiyonu yükseltiyor...

Bir hastalık düşünün her üç kişiden biri...

devamı

Oturarak çalışanlarda kıl dönmesi riski fazla...

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Cerrahi...

devamı

Sünnet öncesi muayene önemli...

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahisi...

devamı

Yo Yo Sendromu'na dikkat! ...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla kilo fazlası...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.