Levent Yücetin

Levent Yücetin

Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tibbi Ilgi Alanlari
Organ nakli
Araştırma ve Yayınlar
International Published:
Attitudes of religious people in Turkey regarding organ donation and transplantation N. Keçecioğlu, T. Karaman , M. Tuncer, L. Yücetin, G. Yakupoğlu Transplantation Proceedings. 2000 May; 32( 3 ) :628-30
Evaluation of Transplantation in One Center : Akdeniz University Model M.Tuncer,A.Gürkan,L.Yücetin,FF.Ersoy,M.Akaydın,G.Yakupoğlu Transplantation Proceedings. 2002 Sep; 34:2012-2013
Attitudes and Knowledge of Turkish Physicans About Organ Donation and Transplantation O.Erdoğan,L.Yücetin,M.Tuncer,N.Keçecioğlu,A.Gürkan,M.Akaydın,G. Yakupoğlu Transplantation Proceedings. 2002 Sep; 34:2007-2008
Effects of Donor Age on Renal Transplant Outcome A.Gürkan,M.Tuncer,L.Yücetin,T.Çolak,O.Erdoğan,A.Demirbaş,M.Akaydın,G.Yakupoğlu Transplantation Proceedings. 2002 Sep; 34:2019-2020
The evaluation of transplantation in one center L.Yücetin,M.Tuncer,N.Keçecioğlu,A.Gürkan,A.Demirbaş,M.Akaydın G.Yakupoğlu Organs and Tissues volume 5(3)181-183,2002
Why do Turkish people refuse organ donation? L.Yücetin,N.Keçecioğlu,M.TuncerA.Gürkan,A.Demirbaş,M.Akaydın G.Yakupoğlu Organs and Tissues (1)25-27,2002
Yucetin L, Kececioglu N, Ozenci AM, Soguncu Y, Islamoglu K, Ersoy FF. The role of the transplant coordinator on tissue donation in Turkey. Transplant Proc. 2004 Jan-Feb;36(1):22-3.
Yucetin L, Kececioglu N, Akaydin M, Ersoy FF. The solution to organ shortage in Turkey: trained transplant coordinators. Transplant Proc. 2004 Jan-Feb;36(1):24-5.
Akbas SH, Tuncer M, Gurkan A, Yucetin L, Yavuz A, Demirbas A, Ersoy F, Gultekin M, Yakupoglu G, Akaydin M Plasma homocysteine levels in renal transplant patients on tacrolimus therapy. Transplant Proc. 2004 Jan-Feb;36(1):159-60.
Profiles of European Transplant Coordinators, D.Moretti et all. ( L.Yucetin as a National Key Member of Turkey) Organs and Tissues (2)95-100,2004
National Published:
Babadan yapılan canlı böbrek nakilleri anneden yapılanlara göre daha başarılımıdır? M.Tuncer,B.Dursun,A.Gürkan,L.Yucetin et all. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 12-16 Sayı:1-2 Vol:12 June,2001
Editor of Transplant Coordination Hand Book(Turkish),2002
Organ Nakil Koordinatörlüğünün Tarihçesi Dr. Levent YÜCETİN, Transplant Coordination Hand Book,17-20,2002
Organ Nakil Koordinatörlüğünün Görev Tanımı Dr. Levent YÜCETİN, Transplant Coordination Hand Book,21-27,2002
Donör Bildirimi Dr. Levent YÜCETİN, Transplant Coordination Hand Book,33-36,2002
Aile ile görüşme ve izin alınması Dr. Levent YÜCETİN, Transplant Coordination Hand Book,71-80,2002
Doku bağışı ve saklanması Dr. Levent YÜCETİN, Transplant Coordination Hand Book,131-136,2002 Organ ve Doku çıkarılması, Dr. Levent YÜCETİN, Transplant Coordination Hand Book, 137-142,2002
Donör ailesine destek Uzm. Nilgün Keçecioğlu, Dr. Levent YÜCETİN, Transplant Coordination Hand Book,157-160,2002
Veri toplama ve istatistik Uzm. Nilgün Keçecioğlu, Dr. Levent YÜCETİN, Transplant Coordination Hand Book,161-166,2002
Transplantasyon Organizasyonu Hand book of Heart Transplantation,455-514 ,2004
A solutaions for problems in cadaveric donation in Turkey: Educated Transplant Coordinators L.Yucetin,N.Keçecioğlu,F.F.Ersoy
Organ Donation and Transplantation L.Yucetin, Dentalya,17-19,Kasım 2004
Kadavra verici için Aile ile görüşme: İzin ve destek L.Yucetin , Türkiye Klinikleri Nefroloji,19-23 Vol:1 Sayı:1 April 2003
Böbrek Transplantasyonunun Yasal,Etik,Psikososyal ve finansal yönleri L.Yucetin , Türkiye Klinikleri Nefroloji,97-101 Vol:1 Sayı:1 April 2003
Türkiye'de Organ Nakli ve bağışına bir bakış L.Yucetin,N.Keçecioğlu et all., Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 115-118 Sayı:2 Vol:14 June,2004
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Kadavra Donör Temininde Kalite Değerlendirmesi L.Yucetin,M.Yılmaz et all., Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 87-93 Sayı:2 Vol:15 June,2004
Presentations:
Nilgün KEÇECİOĞLU, Murat TUNCER, Levent YÜCETİN, Mustafa AKAYDIN, Gülşen YAKUPOĞLU—Din görevlilerinin organ nakli ve organ bağışı konusundaki görüşleri ve bilgi düzeyleri –Doku ve organ transplantasyonundaki son gelişmeler—3-6 Kasım1999 ANKARA
Nilgün KEÇECİOĞLU, Taha KARAMAN,Murat TUNCER, Levent YÜCETİN, Gülşen YAKUPOĞLU—Greft kaybı, transplantasyon ve hemodiyalizin depresyon, yetiyitimi ve anksiyete üzerine etkileri -- Doku ve organ transplantasyonundaki son gelişmeler—3-6 Kasım1999 ANKARA
Nilgün KEÇECİOĞLU, Taha KARAMAN, Murat TUNCER, Levent YÜCETİN, Gülşen YAKUPOĞLU— Greft kaybı ve transplantasyonun depresyon, yetiyitimi ve anksiyete üzerine etkileri – 16. Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon kongresi 14-18 Kasım 1999 İZMİR
Gültekin SÜLEYMANLAR, Murat TUNCER, Nilgün KEÇECİOĞLU, Levent YÜCETİN, F. Fevzi ERSOY, Şükrü AKTAN, Tuncer KARPUZOĞLU, Gülşen YAKUPOĞLU—The effect of Csa-A on plazma total homocystein level in renal transplant patients—IV. Congress of Balkan cıtıes assocıatıon of Nefrology, Dialysis,Transplantation and artificial organs— 14-16 Kasım 1999 İZMİR
Organ Bağışı ve Naklinde Artış: Koordinasyon ve İdari Desteğin Güçlenmesi L.Yücetin,N.Keçecioğlu,M.Tuncer,M.Akaydın,G.Yakupoğlu 18. Ulusal Nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi 5-9 Eylül 2001 Kapadokya Poster
Türkiye İnsanı Organ Bağışını Neden Reddediyor ? L.Yücetin,N.Keçecioğlu,A.Demirbaş,M.Akaydın,G.Yakupoğlu 18. Ulusal Nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi 5-9 Eylül 2001 Kapadokya Poster
Hekimlerin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Görüşleri ve Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi L.Yücetin,N.Keçecioğlu,M.Tuncer,M.Akaydın,G.Yakupoğlu 18. Ulusal Nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi 5-9 Eylül 2001 Kapadokya Poster
Babadan Yapılan Canlı Donör Nakilleri Anneden Yapılanlara Oranla Daha Başarılıdır. M.Tuncer, A.Gürkan,L.Yücetin,B.Dursun,G.Süleymanlar,F.F.Ersoy,G.Yakupoğlu 18. Ulusal Nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi 5-9 Eylül 2001 Kapadokya Poster
Why Turkish People Refuse Organ Donation ? L.Yücetin,N.Keçecioğlu,A.Gürkan,M.Akaydın,G.Yakupoğlu 12th Congress of European Transplant Coordinators Organisation (ETCO) Lizbon/Portekiz Poster
The Evaluation of Transplantation at One Center in Turkey L.Yücetin,N.Keçecioğlu,A.Gürkan,M.Akaydın,G.Yakupoğlu 12th Congress of European Transplant Coordinators Organisation (ETCO) Lizbon/Portekiz Poster
Attitudes and Knowledges of physicians on Organ Donation and Transplantation L.Yücetin,N.Keçecioğlu,M.Tuncer,M.Akaydın,G.Yakupoğlu Böbrek Transplantasyonunda 25. Yıl Kongresi Kızılcahamam-Ankara (Oral)
Attitudes of Turkish ESRD patients versus the general public toward xenotransplantation, poster presentation , L.Yucetin et all , XXXIX ERA-EDTA Congress, Copenhagen,Denmark,July14-17,2002
Quality Assurance Programme of Akdeniz University ,Turkey, poster presentation L.Yucetin, et all Meeting of ETCO, Lyon ,France November 22-23,2002
Cost analysis transplantation versus HD and CAPD, poster presentation N.Keçecioğlu, L.Yucetin, et all Meeting of ETCO, Lyon ,France November 22-23,2002
The effect of organ donation on ICU staff in Turkey, poster presentation L.Yucetin et all, 13th Congress of ETCO Venice , Italy, 20-24 September,2003
The effect of being a kidney transplant on the long term life style and organ donation, poster presentation N.Keçecioğlu, L.Yucetin et all, 13th Congress of ETCO Venice , Italy, 20-24 September,2003
The effect of increasing cadaveric organ donation on the profile of waiting list, poster presentation N.Keçecioğlu, L.Yucetin et all, 13th Congress of ETCO Venice , Italy, 20-24 September,2003
The solution to organ shortage in Turkey: trained transplant coordinators, poster presentation L.Yucetin et all, 13th Congress of ETCO Venice , Italy, 20-24 September,2003
First bone and tissue donation in Turkey, poster presentation L.Yucetin et all, 13th Congress of ETCO Venice , Italy, 20-24 September,2003
First skin donation in Turkey, poster presentation N.Keçecioğlu, L.Yucetin et all, 13th Congress of ETCO Venice , Italy, 20-24 September,2003
What are the barriers to cadaveric organ donation in Turkey, poster presentation N.Keçecioğlu, L.Yucetin et all, ETCO annual semposium Leuven, Belgium,16-18 September,2004
A view to cadaveric donor procurement activities in Turkey, poster presentation L.Yucetin et all, ETCO annual semposium Leuven, Belgium,16-18 September,2004
What is important for renal recipients, poster presentation L.Yucetin et all, ETCO annual semposium Leuven, Belgium,16-18 September,2004
The Role of Transplant Coordinator on Tissue Donation in Turkey; L.Yucetin,N. Kececioğlu, F.F. Ersoy ; Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society and Eurotransplant June 25-27, 2003
2. The Solutation of Organ Shortage in Turkey:Trained Transplant Coordinators ; L.Yucetin, N. Kececioğlu, F.Fevzi Ersoy;Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society and Eurotransplant June 25-27,2003
3. A View to Cadaveric Donor Procurement Activities in Turkey; L.Yucetin,N. Kececioğlu, F.Fevzi Ersoy;Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society and Eurotrasplant, June 25-27, 2003
Quality Assurance Programme of Akdeniz Universty Transplant Center,Turkey; L.Yucetin, N. Kececioğlu;Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society and Eurotransplant;June 25-27,2003
Skin Donation and Transplantation in Akdeniz University Transplantation Center; N. Kececioğlu,L. Yucetin,K. Islamoğlu ;Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society and Eurotransplant;June 25-27,2003
Yeni Böbrekle Yaşamak:Alıcıların Algılamaları; K. Buldukoğlu, N. Keçecioğlu, Ö. Kulakaç,S. Alkan,M. Yılmaz,L. Yücetin ; 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 12-16 Eylül 2003
AÜTF'de Görevli Hemşirelerin Organ Bağışı ve Transplantasyon Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yaklaşımları; H. Yılmaz, L. Yücetin, N. Keçecioğlu, F.F. Ersoy ; 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 12-16 Eylül 2003
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pankreas Organ Nakli deneyimi: Demirbaş A, Altunbaş H, Sarı R, Gürkan A, Tuncer M, Çakır Ü, Yakupoğlu K, Erdoğan O, Yücetin L, Keçecioğlu N, Akbaş H, Balcı M, Karayalçın Ü, Ersoy F, Akaydın M, Yakupoğlu G. 40, Ulusal Diyabey Kongresi. 14-18 Mayıs 2004, Antalya
İletişim
levent.yucetin@medicalpark.com.tr

Antalya

Sağlık Köşesi

Yedikleriniz sizi depresyona sokabilir...

Uzmanlar, depresyonu insanların yaşamı boyunca...

devamı

Sürekli tansiyon ölçmek tansiyonu yükseltiyor...

Bir hastalık düşünün her üç kişiden biri...

devamı

Oturarak çalışanlarda kıl dönmesi riski fazla...

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Cerrahi...

devamı

Sünnet öncesi muayene önemli...

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahisi...

devamı

Yo Yo Sendromu'na dikkat! ...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla kilo fazlası...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.