Mehmet Murat İnal

Mehmet Murat İnal

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları
Laparoskopik onkoloji, HPV aşı çalışmaları
Araştırma ve Makaleler
*** Prof. Dr. Mehmet Murat İnal'ın bilimsel eserler listesini görüntülemek için tıklayınız
Görevler
Asistan Doktor SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi 1997-2001
Uzman Doktor Sağlık Bakanlığı Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2001-2008
Doçent Doktor (Bölüm Başkanı) Antalya Medical Park Hastane Kompleksi 2010-2014 Profesör Doktor Antalya Medical Park Hastane Kompleksi
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014 -
Eğitim Kursu Katılımları
1. Endokrin Hastalıklarda Laboratuar Değerlendirme Kursu, 30 Nisan – 2 Mayıs 2001, İzmir.
2. Neonatal Resüsitasyon Kursu, 25-27 Nisan 2001, İzmir.
3. Fetal Anomaly Scanning Course (ISUOG Outreach Programme), 3 May 1999, Antalya.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
2. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
3. European Society of Contraception (ESC)
4. European Society of Gynecological Oncology (ESGO)
5. International Gynecologic Cancer Society (IGCS)
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık Tez Çalışmaları
1. Yıldırım, Y., "Renal Transplant Hastalarında Ovaryan Fonksiyon ve Fertilite", SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, 2003.
2. Karacaer, M., "Nöral Tüp Defektlerinde Faktör V (1691GA) Leiden ve Protrombin 20210GA Genetik Polimorfizminin Araştırılması", SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, 2004.
3. Şentaş, A., "Endometriozis Patogenezinde Anjiogenik Faktörlerden "Transforming Growth Factor"ün Önemi", SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, 2004.
4. Karaltı, M.O., "Nöral Tüp Defektlerinde 5,10-Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) Genetik Polimorfizminin Araştırılması", SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, 2004.
5. Naykı, C., "Erken Doğum Eylemi Tedavisinde Direkt Tokolitik Ajanlar ile Hidrasyon-Sedasyon-Yatak İstirahati ve Etkene Yönelik Tedavinin Karşılaştırılması", SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, 2004.
6. Altındağ, M., "Epitelyal Over Tümörlerinde Thomsen-FriedenReich Antijenin İmmünohistokimyasal Yöntemle Değerlendirilmesi", SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, 2005.
7. Uğurlu, T., "Fetal Kromozomal Anomalilerin QF-PCR (Kantitatif Floresan Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ile Tespiti ve Etkinliğin Amniosit Kültürleri ile Karşılaştırılması", SB Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2007.
Projelerde Yaptığı Görevler
1. "Implanon Uygulama ve Kabul Edilebilirlik Çok Merkezli Pilot Çalışması" Sağlık Bakanlığı AÇSAP Derialtı Kontraseptif İmplant Projesi, Uygulayıcı, 2002.
2. "Medikal Abortus Çok Merkezli Çalışması" Dünya Sağlık Örgütü, "Gynuity Health Projects", Uygulayıcı, 2007.
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İzmir Şubesi, 2002-2004
İletişim
murat.inal@medicalpark.com.tr

Antalya

Sağlık Köşesi

Romatizma yaklaşık 200 hastalığı içeriyor...

Eklemleri, kasları, damarları, omurgayı,...

devamı

Huzursuz bacak sendromu kadınlarda daha...

Bacaklarınızı hareket ettirmekten uykuya...

devamı

Dirençli yağ bölgelerinize dikkat!...

Dirençli yağ bölgeleri için, zayıflama ve...

devamı

Aşıyla korunma tedavi etmekten daha kolay...

Aşıyla korunma her insanın hakkıdır. Aşılama...

devamı

Hareketsizlik toplardamar tıkanıklığını kolaylaştırıyor...

Pıhtılaşmaya eğilimli bir genetik yapı toplardamar...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.