Sağlık Bilgisi

EEG (Elektroensefalografi) Nedir?

EEG ile geniş bir nöron grubunun spontan elektriksel aktivitesindeki dalgalanmalar kafatası yüzeyden kaydedilir. Bu yöntem beynin yapısal özelliklerinden çok fonksiyonel durumunu yansıtır.

EEG, epilepsi tanısında ve epileptik hastaların takibinde klinik bulguları izleyen en önemli inceleme yöntemidir. Ayrıca, epilepsi dışındaki birçok beyin hastalığı için çok önemli bir ek araştırma yöntemi özelliğini taşır.

EEG'nin Kaydedilmesi Nasıl Gerçekleşir?

EEG tamamen ağrısız ve zararsız bir inceleme yöntemidir. Saçlı deriden kayıtlanan potansiyellerin amflikatörlerle güçlendirilir. Elektrotların yerleştirileceği noktalar uluslararası 10–20 sistemine göre belirlenir. Bu noktaların tümünden alınan kayıtlar montaj adı verilen bağlantılarla değerlendirilir.

Rutin bir EEG çekimi yaklaşık 30 dakika sürer, öncesinde elektrotların yerleşimi çok önemli bir hazırlık aşamasıdır. Elektrotlar uygun maddelerle yapıştırılarak ya da şapka şeklinde kauçuk bantlarla sıkıştırılarak yerleştirilir ve bazı özel pastalar ya da tuzlu su ile iletkenlikleri sağlanır. Elektrot adı verilen bu metal parçacıklar ince bir telle EEG cihazına bağlanırlar. EEG çekimi öncesinde hastanın saçlarının temiz olması önem taşır. Ayrıca açlıkta bazı değişiklikler görülebileceğinden çekim öncesi hasta tok olmalıdır. EEG çekimi süresince hasta sakin bir şekilde oturmalıdır. EEG teknisyeninin direktiflerine göre gözlerini kapatıp açmalıdır. Her rutin EEG çekiminde hiperventilasyon uygulanır. Burada amaç bir epileptik odağı aktif hale geçirmektir. Aralıklı ışık uyarımı da benzer şekilde her rutin EEG'de mutlaka uygulanması gereken önemli bir aktivasyon yöntemidir.

Diğer EEG Teknikleri Nelerdir?

Rutin EEG çekimi dışında sık olarak uyku EEG'si (özellikle çocuklarda uyanıklık kaydı güç elde edildiğinden), uzun süreli EEG, uyku deprivasyonlu EEG gibi, epilepsi odağını tetiklemeyi amaçlayan, temelde aynı ama bazı süre ve durum farklılıkları olan incelemeler planlanabilir.

Bunların dışında, hastanın video görüntüsü ve EEG incelemesinin eş zamanlı kaydı çok önemli, giderek daha sık olarak başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. "Video-EEG monitorizasyon" olarak isimlendirilen bu yöntemde hastanın görüntüsü ve EEG eş zamanlı olarak kıyaslanabilmekte ve bulgular çok daha detaylı bir şekilde karşılaştırmalı olarak incelebilmektedir. En önemli ve sık kullanım nedenlerinden biri de, ilaç tedavisine dirençli olgularda nöbet kaydı yapılarak sorumlu epileptojenik odağın belirlenmesi ve epilepsi cerrahisine hazırlıktır.

Uyku sorunları olan hastalarda polisomnografi incelemesi ile çeşitli tip uyku bozuklukları kaydedilerek doğru tanı ve tedavi yaklaşımı sağlanır.

Medical Park

Tanı ve Tedavi Üniteleri
Haberler

Mide mikrobu ve ülserler...

Mide ülserlerinin kısaca tanımlanması ve...

devamı

Osteoporoz nedir? ...

Osteoporoz en yaygın metabolik kemik hastalığıdır....

devamı

Özofagus (Yemek Borusu) kanseri nedir?...

Özofagus (Yemek Borusu) kanseri nedir? Özofagusun...

devamı

Reflü Nedir ve Nasıl Oluşur?...

Reflü kelime anlamı olarak geriye kaçış demektir....

devamı

Renk Körlüğü Nedir?...

Renk körlüğü değişik renkleri ve gölgeleri...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.