Sağlık Bilgisi

Çocuk Kardiyolojisi

 • Çocuk Kardiyolojisi nedir

  Çocuk kardiyolojisi yeni doğan döneminden erişkin yaşa kadar çocukluk çağının tüm kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır.

  Çocuklarda kalp hastalıkları başlıca doğumsal ve edinsel ( sonradan oluşan kalp hastalığı ) olarak iki ana gruba ayrılabilir, her iki grupta da ritim bozukluğu denilen sorunlarla da karşılaşıyoruz.

  Doğumsal kalp hastalıkları morarma, sık nefes alıp verme, sıkıntılı solunum, kalp hızında artma, sık solunum yolu enfeksiyonu, kilo alamama-gelişme yetersizliği, egzersizi tolere edememek, çabuk yorulma, göğüs ağrısı, bayılma gibi değişik bulgularla ortaya çıkabilir, ancak doğumsal kalp hastalıklarının büyük kısmında çocuğu ve aileyi rahatsız edecek belirgin bir bulgu yoktur. Rutin muayene sırasında çoğunlukla üfürüm duyulması ve bazı diğer bulgularla (Örneğin; kalp grafisinde kalp büyümesi şüphesiyle ) çocuk hekimi kalp hastalığından şüphelenerek hastayı çocuk kardiyoloji uzmanına yönlendirebilir. Sonradan oluşan kalp hastalıkları da benzer bulgularla kendini gösterir.

  Doğuştan olan kalp hastalıkları erken dönemde kendini gösterebileceği gibi bazılarında hastalık yıllar içinde yavaş yavaş gelişerek erken bulgu vermeyebilir, sinsi seyredebilir, bulgular geç ortaya çıkabilir, hatta çocukluk çağında fark edilmeyen ve erişkin dönemde kalp hastalığı tanısı konup ameliyat edilen bir çok hasta ile karşılaşıyoruz, bazen geç tanı aldıkları için tedavi zorlaşabiliyor, bazen de ne yazık ki tedavi şansını yitirebiliyorlar.

  Doğuştan kalp hastalığı her yeni doğan 1000 bebekten 8'inde görülür. Büyük kısmı morarmaya neden olmaz, bu nedenle morarmanın olmaması kalp hastalığı olmadığının kesin bir göstergesi değildir. Üfürüm gibi diğer bulgular tanının konmasında ön plandadır. Kalp boşluklarını ayıran ara duvarda görülen delikler, iki damar arasında damar bağlantısı, kapaklarda çökme, darlık ve kaçaklar benzeri hastalıklardır. Daha az görülen, daha karışık ve büyük çoğunluğu bebeğin morarmasına neden olan bir grup kalp hastalığı vardır, biz bunları kompleks doğumsal kalp hastalıkları olarak adlandırıyoruz. Bunlar damarların oluşumunda bozukluk, damarların kalpten ters çıkışı, kalp odacık ve boşluklarında bozukluk gibi daha karışık kalp hastalıklarıdır.

  Kalp Hastalıklarınının tanısında fizik muayene, kalp elektrokardiyografisi (EKG), kalp grafisi (Telekardiyografi),Kalp ultrasonografisi (Renkli Doppler ekokardiyografi) gibi temel tanı yöntemleri dışında ilave olarak bazı hastalara kalp kateterizasyonu ve anjiografisi, ritim bozukluklarında 24 saatlik EKG izlemi (HOLTER EKG), transtelefonik EKG, elektrofizyolojik çalışma dahil olmak üzere ileri tanı yöntemleri de kullanılabilir.

  Sonradan oluşan kalp hastalık grubu da ülkemizde sık görülen ateşli eklem romatizması, enfeksiyöz, metabolik ve sistemik hastalıklara eşlik eden kalp hastalıkları ve benzeri kalp hastalıklarıdır.

  Doğuştan kalp hastalıklarının çeşitli nedenleri vardır, sanıldığının aksine genetik kökenli olanlar küçük bir kısmını oluşturuyor, buna örnek olarak 21 numaralı kromozomun fazlalığı ile oluşan Down sendromunu gösterebiliriz, Bu bebeklerin yaklaşık yarısında kalpte delik ve kapak sorunları ağırlıklı olmak üzere çeşitli kalp hastalıkları görülüyor. Doğuştan kalp hastalıkları aslında bizim "multifaktöriyel" dediğimiz bir çok nedenle oluşabiliyor. Annenin gebeliğinde geçirdiği kızamıkçık, kabakulak, sitomegalovirus gibi enfeksiyon hastalıkları, annenin şeker hastalığı ve bağ dokusu hastalığı gibi sistemik hastalıkları, alkol, sigara gibi madde kullanımı da kalp hastalıklarının oluşmasına neden oluyor, bunların dışında hastalığın hangi nedenden kaynaklandığını tam olarak anlamak her zaman mümkün olmayabiliyor.

  Doğuştan oluşan kalp hastalığının büyük çoğunluğu acil müdahele gerekmeyen, sadece tanı konduktan sonra izlenmesi gereken hastalıklardır, örneğin kalp deliklerinin yaklaşık % 40 - 50'si kendiliğinden kapanır, önemli kısmı kapanmasa bile müdahele gerektirmez, çocuğun gelişimi sırasında oluşabilecek ilave sorunlar, seyrek de olsa müdahele olasılığı nedeniyle çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından izlenir, Bazen destek ilaç tedavisi gerekir. Benzer şekilde kapak darlıkları da hafif ve orta derecede olduğu sürece müdahele gerektirmez, bir kısmı kendiliğinden kaybolabilir ama bazılarında çocuk büyüdükçe darlık artabilir, müdahele gerekebileceğinden tedavi zamanının kaçırılmaması için bunların da düzenli takibi gerekir. Bu hastaların bir kısmında ilave koruyucu önlemlerin (Antibiotik koruması) alınması gerekir, bunlar konusunda aileyi ve takip edecek çocuk hekimini bilgilendiriyoruz. Hastaların bir kısmında ise müdahele gerekir, Örneğin büyük delikler, önemli darlıklarda, geniş damar bağlantısında açık veya kapalı kalp ameliyatı gerekir. Girişimsel kalp kateterizasyonu dediğimiz yöntemlerle ve seçilerek bazı hastalarda damar bağlantıları tıkayıcı madde ile kapatılabiliyor, darlıklar balonla açılabiliyor, delikler de uygun cihazlarla bu yöntemle kapatılabiliyor. Kompleks doğumsal kalp hastalıkları dediğimiz grupta çok erkenden hatta bebeğin doğduğu ilk günlerde bile rahatlatıcı veya tamamen tedavi edici dediğimiz kalp ameliyatlarının yapılması gerekebiliyor, Bazılarında ise hastalığın durumuna göre izlenerek ameliyat ihtiyacı ve zamanı belirleniyor. Bu hasta grubunun tedavileri de çocuk kalp damar cerrahisi konusunda deneyimli kalp damar cerrahları tarafından başarıyla yapılıyor.

 • Üfürüm Nedir?

  Üfürümler,çocuklarda kalbin stetoskopla yapılan muayenesi sırasında duyulan, çocukluk çağı boyunca sık rastlanan ilave seslerdir. Üfürümlerin büyük çoğunluğu yapısal bir kalp hastalığı olmadan duyulur. Masum üfürüm ön tanısı ile gerekli incelemeler yapılarak kalp hastalığı olmadığı netleştirildikten sonra masum olduğu kanıtlanmış olur. Üfürümlerin büyük çoğunluğu masum olmakla birlikte sadece muayene ile üfürümün masum mu yoksa kalp hastalığına mı bağlı olduğu olduğu kesin olarak anlaşılamayabilir. Bazı kalp problemlerinin üfürümleri tipiktir. Delik veya darlık olduğu anlaşılır oysa bazı kalp hastalıklarının üfürümü tipik değildir, masum üfürüme benzeyebilir, sadece muayene ile ayırım yapılması mümkün değildir ancak ekokardiyografik inceleme yapıldığında kalp hastalığının mevcut olduğu anlaşılabilir. Masum üfürümler bir süre devam edebilirler, masum olduğu kesinleştiğinde bunların izlenmesine gerek yoktur, ancak mevcut üfürümden farklı bir üfürüm ortaya çıkarsa tekrar kardiyolojik inceleme gerekir.

 • Çocuklarda spor yaparken ani ölümlerlerin nedenleri nelerdir?

  Çocukluklarda ani ölüme neden olan hastalıkların çoğu doğumsaldır. Ağır kapak darlıkları, kalp kasını tutan hastalıklar, ciddi ritim bozuklukları, nadir görülen koroner arter hastalıkları ve benzeri hastalıklardır. Bunların bir kısmı erken dönemde bulgu verebileceği gibi bazen de fazla bir yakınmaya neden olmadan egzersiz sırasında ani ölüme neden olurlar. Bu hastalıkların bir kısmında göğüs ağrısı, çarpıntı ve bayılma gibi yakınmalar olabilir. Mitral kapak çökmesi olarak da bilinen özellikle kızlar ve kadınlarda daha sık görülen bir kapak bozukluğu da göğüs ağrısının nedenleri arasındadır, bazılarında kapak yetersizliği ve ritim bozukluğu da olabileceğinden bu hastaların da izlenmesi gereklidir. Aslında göğüs ağrılarının büyük çoğunluğunda kalp hastalığı yoktur, ağrı kalp dışı nedenlere bağlıdır, genellikle tedavi gerektirmeyen, göğüs duvarına ait nedenler( göğüs duvarının kas ve kıkırdaklarının ağrısı, sporda göğüs adalelerinin zorlanması ve göğüs duvarına olan travmalar), enfeksiyonlara eşlik eden ağrılar ve psikolojik kökenli ağrılardır. Burada önemli olan, nadir de olsa çocukta göğüs ağrısının nedeni olabilecek bir kalp hastalığı varsa onun tanısının erken konarak tedavisinin yapılmasıdır, özellikle spor yapacak olan çocukların spora başlamadan önce bir kardiyolojik incelemeden geçirilmesi bu gibi üzücü durumların önlenmesi açısından çok önemlidir.

Medical Park

Tanı ve Tedavi Üniteleri
Haberler

Mide mikrobu ve ülserler...

Mide ülserlerinin kısaca tanımlanması ve...

devamı

Osteoporoz nedir? ...

Osteoporoz en yaygın metabolik kemik hastalığıdır....

devamı

Özofagus (Yemek Borusu) kanseri nedir?...

Özofagus (Yemek Borusu) kanseri nedir? Özofagusun...

devamı

Reflü Nedir ve Nasıl Oluşur?...

Reflü kelime anlamı olarak geriye kaçış demektir....

devamı

Renk Körlüğü Nedir?...

Renk körlüğü değişik renkleri ve gölgeleri...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu

 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.