Yusuf Ziya Ateşci

Yusuf Ziya Ateşci

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversite Tıp Fakültesi
Ege Üniversite Tıp Fakültesi
Almanya Bonn Kayzer Willhelm Üniversitesi Üroloji Kliniği Üroonkoloji ve Androloji konusunda misafir doktor
Berlin Charite Üniversitesi Üroloji Kliniği Laparoskopik Üroloji Konusunda Klinik Fellowship Programı
Renal Cryotherapy Eğitimi Amsterdam
Tıbbi İlgi Alanları
Prostat hastalıkları: Prostat kanseri tanı ve tedavisi, Prostata lazer tedavileri, Plazmakinetik ve turp tedavileri, Böbrek ve üreter taşları: Kapalı böbrek taşı PNL ameliyatları, Üreterorenoskopi ve lazer taş tedavileri, Mesane kanseri tedavisi: radikal sistektomi ve ileal mesane (yapay mesane), lazer tedavisi Böbrek tümörlerinde ablasyon Cryoterapi, Kapalı kansız düşük riskli tümör yoketme işlemleri
Araştırma ve Yayınlar
Uluslararası Yayınlar:
1-Ateşçi Y.Z Nazlı O, Girgin C, Öztin A, Erhan Ö. Use of intraoperative venography in varicocelectomy. International Ürology and Nephrology 25(2): 173-175, 1993. 
2-Nazlı O, Ateşçi Y.Z, Girgin C, Günaydın G. An unusual complication of intracavernous self-injection of Papaverine.British Journal of Ürology 69:126*127,1993 
3-Gümüş B, Ateşçi Y.Z, Girgin C, Aras O, Gürel G. Results of M-VEC adjuvant chemotherapy for invasive bladder cancer. The journal of the Kuvait Medical Assocation 28(2):124-127,1996. 
4-Gümüş B, Aras O, Ateşçi Y.Z, Müezzinoğlu T. Etiological factors of bladder cancer in the Aegean region of Turkey between the years 1985-1996 International Urology and Nephrology. 31(2): 197-202,1999. 
5-Çınar M, Engin M, Engin Z E, Ateşçi Y Z Early prostate cancer diagnosisi by using artificial neural Networks and support vector machines. Expert Systems with Applications 36(2009)6357-6361
6- Neşe N, Kandiloğlu AR, Atesçi YZ Nested variant of transitional cell carcinoma with osseous metaplasia of the urinary bladder: a case report and review of published reports Int J Urol. 2007 Apr;14(4):365-7
7- Gümüs BH, Atesçi YZ, Ucer O, Karatas TC, Buyuksu C, Nese N, Kandiloglu AR. Testicular sperm retrieval method: histological effects of location of incision. Arch Androl. 2007 Jan-Feb;53(1):33-5.
Ulusal Yayınlar: 
1-Cüreklibatır İ, Ateşçi Y.Z, Öztin A, Mülazımoğlu N, Erhan Ö, Konjenital ve akkiz penis eğriliklerinin düzeltilmesi Nesbit operasyonu. Ege Tıp Dergisi 29(1).163-164,1990 
2-Cüreklibatır İ, Ateşçi Y.Z, Gülerce Z, Girgin Z, Kabasakal T, Gürsan A. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğin de impontans tedavisi Ege Tıp Dergisi 29(1) 165-166, 1990 
3- Ateşçi Y.Z, Cüreklibatır İ, Girgin C, Kabasakal T, Gülerçe Z, Gürsan A, Yurtseven O, İmpotansın Etilojik Dağılımı. Ege Tıp Dergisi 29(1) 167-168,1990 
4- Cüreklibatır İ, Ateşçi Y.Z, Girgin C, Kabasakal T, Gülerçe Z, Gürsan A, Yurtseven O, Akyürekli Ö. Nörolojik impotans tanısında Bulbokavöz refleks latansının yeri. Ege Tıp Dergisi 29(1). 171-172,1990 
5- Cüreklibatır İ, Duman Y, Ateşçi Y.Z, ünlü M, Mülazımoğlu N, Erhan Ö. İdrar kesesi Tümörlerinde Tc-99 ile işaretlenmiş Methotrexat' ın intravenöz ve anal submukozal injeksiyonun karşılaştırılması: Hayvan Çalışması. Ege Tıp dergisi 29(1):183-185,1990. 
6-Cüreklibatır İ, Ateşçi Y.Z, Erhan Ö, Anal submukozal injeksiyon ile verilen Methotrexat' ın sistemik ve lokal toksik etkilerinin araştırılması; Hayvan deneyi. Ege Tıp Dergisi 29(2):322-323, 1990 
7- Cüreklibatur İ, Ateşçi Y.Z, Kabasakal T, Gülerçe Z, Girgin C, Yurtseven O, Gürsan A, İmpotans tedavisinde İntrakavernöz self Papaverin injeksiyonu. Ege Tıp Dergisi 29(2):324-325, 1990 
8- Cüreklibatır İ, Ateşçi Y.Z, Kabasakal T, Gülerçe Z, Girgin C, Yurtseven O, Gürsan A. İmpotans tedavisinde intrakavernöz self Papaverin injeksiyonu. Ege Tıp Dergisi 29(2):326-328, 1990 
9- Toktay H N, Nazlı O, Ateşçi Y.Z. İnvaziv olmayan dev Böbrek tümörü olgusu. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 28(3):350-353,1990 
10- Nazlı O, Ateşçi Y.Z, Mülazımoğlu N, Girgin C, Yurtseven O. Papverin HCI' nin asiditesinin azaltılması ve klinik değerlendirilme. Türk Üroloji Dergisi 17(4):402-403,1991. 
11- Çıkılı N, Nazlı O, Ateşçi Y.Z, Günaydın G, Yurtseven O, Cüreklibatır İ.ileri evre mesane tümörlerinde son 5 yıl da kliniğimizde yapılan sistektomiler. Türk Üroloji dergisi 18(3): 283-284, 1992 
12- Çıkılı N, Nazlı O, Günaydın G, Kabaksal T, Ateşçi Y.Z, Erhan Ö. Yüzeyel Mesane tümörlerinde intrakaviter Epirubicin uygulaması. Türk Üroloji Dergisi 18(1):55-56, 1992 
13- Gümüş B, Sezer A, Aras O, Ateşçi Y.Z, Gürel G. Renal hücreli Karsinoma da immunokemoterapi uygulaması. İzmir Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1:8-10, 1993 
14- Gümüş B, Ateşçi Y.Z, Primer Renal Kist Hidatik. İzmir Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1.18-19, 1993 
15- Gümüş B, Ateşçi Y.Z, Gülerçe Z, Alptekin C, Şaroğlu M, Stres Üriner inkontinans da Stamey yöntemi ve sonuçları, Üroloji Bülteni:4:15-17 1993 
16-Gümüş B, Ateşçi Y.Z, Bağcı M, Aras O, Gürel G. Spontan periferik hemoraji. Üroloji Bülteni 3:161-162 1992 
17-Ateşçi Y.Z , Nazlı O, Girgin C, Cüreklibatır İ, Yurtseven O, Erhan Ö. Empotans sağaltımın da bükülebilir Penil protez implantasyonu sonuçları. Üroloji Bülteni 3:9-10 1992 
18- Gümüş B, Ateşçi Y.Z, Bölükbaşı A, Bağcı M, Gürel G. Vizuel üretrotomi ile tedavi edilen 27 Üretral striktür vakasının değerlendirilmesi. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 31(4):437-440,1993.
19- Ateşçi Y.Z, Gümüş B, Gülerçe Z, Girgin C, Aras O, Gürel G. Kock Poş kontinan üriner diversiyon erken sonuçlarının değerlendirilmesi. Üroloji Bülteni. 5:225-226, 1994 
20- Ateşçi Y.Z, Gümüş Gülerçe Z, Girgin C, Cüreklibatır İ, Erhan Ö. Erektil empotans tedavisinde eksternal vakum cihazı kullanımı. Üroloji Bülteni 5:225-226, 1994 
21- Aras O, Gümüş B, Ateşçi Y.Z, yanık C, Gürel G. Bir olgu nedeniyle üeretra da yabancı cisim. Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 2:37-39, 1994 
22- Gümüş B, Ateşçi Y.Z, Girgin C, Gülerçe Z, Bölükbaşı A, Gürel G, Yüzeyel transizyonel hücreli mesane tümörlerin de intravezikal BCG. Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 3(2):71-75, 1995 
23- Girgin C, Alptekin C, Gülerçe Z, Ateşçi Y.Z, Gürel G. Enürezis noktürna olgularının ürodinamik değerlendirmesi. Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 3(2) 67-70, 1995 
24- Gümüş B, Ateşçi Y.Z, Girgin C, Aras O. Primer Mesane Taşlı yüzük adenokarsinomu. Üroloji Bülteni 6.51-52, 1995 
25- Gümüş B, Ateşçi Y.Z, Aras O, Girgin C, Venojenik empotansın tedavisine yüzeyel ve derin dorsal venler ve kollateral ven ligasyonu ile krural plikasyon yöntemi. Üroloji Bülteni 7:43-46, 1996 
26- Gümüş B, Ateşçi Y.Z, Arı Z, Uyanık B,S Müezzinoğlu T, Yeter M, Temeltaş G. Yaşlı erkekler de androjenin rolü ve androjen tedavisinin sonuçlarının PADAM skalası ile değerlendirilmesi Andropoz ? Üroloji Bülteni 7:151-154, 1996 
27- Gümüş B, Aras O, Ateşçi Y.Z. Mesane tümörlerin de etiloji nedir? Klinik seriler Tıp Dergisi 5(3):155-158, 1995. 
28- Ateşçi Y.Z, Gümüş B, Girgin C, Aras O. Kock Poş olgularının ürodinamik değerlendirilmesi. Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 4(1):14-18, 1996 
29- Ateşçi Y.Z, Gümüş B, Tanyalçın O, Müezzinoğlu T, Aras O. Kronik prostatitli hastaların prostatik sıvılarının bakteriolijik değerlendirilmesi. Nefro-Üroloji ve Hipertansiyon Dergisi 3(1):64-66, 1997 
30- Gümüş B, Yeter M,Ateşçi Y.Z, Çerçi M, Müezzinoğlu T, Büyüksu C, Erişkin ratlar da deneysel varikosel, travma ve varikosel, travmanın testis morfolojisi üzerine etkileri. Türk Üroloji Dergisi 1:174-181, 1996 
31- Gümüş B, Lekili M, Ateşçi Y.Z, Şengül A.Z, Temeltaş G, Büyüksu C. Mesane kanseri etiyolojisinde HPV' nin yeri. Türk Üroloji Dergisi 25(1):17-20, 1999
32- Mehmet İncirci, Oktay Üçer, Teoman Cüneyt Karataş, Yusuf Ziya Ateşçi, Bilal Gümüş Comparison of audiovisual sexual stimulation test with nocturnal penile tumescence test in the evaluation of erectile dysfunction by using RigiScan Türk Üroloji Dergisi (Volume:36 Issue: 3 September 2010)
33- Çağrı Asan, Yusuf Ateşçi, M. İlker Gündüz, Bilal Gümüş, Murat Lekili THE PREFERENCE OF UROLOGISTS ABOUT CONTRACEPTION Türk Üroloji Dergisi (Volume:30 : 1 March 2004)
34-Özbek, E., Mızrak, B., Ateşçi, Y.Z., Ongun, M, Soylu, A., Gürpınar, T., "Transisyonel hücreli mesane kanserinde Cyclin-D1 Proto-Onkojen Expresyonu" Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi, 9(4), 214-217, 1999
İletişim
yusuf.atesci@medicalpark.com.tr

İzmir

Sağlık Köşesi

Kafa Çarpmasını Ciddiye Alın...

Aileler tarafından önemsenmeyen kafa çarpmaları...

devamı

Uykusuzluk Kanser Nedenlerinden...

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Medikal...

devamı

Tarçın Konsantrasyonu Arttırıyor...

Sınava hazırlık dönemi boyunca tüm besinleri...

devamı

Çocuğunuzu Menenjitten Aşıyla Koruyun...

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Çocuk...

devamı

Kulak Rahatsızlığı Deyip Geçmeyin...

Medical Park Antalya Hastanesi Kulak, Burun...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.