Fehmi Cem Küçükerdönmez

Fehmi Cem Küçükerdönmez

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Tıp Eğitimi
Başkent Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı - Uzmanlık
University of Eberhard Karl Centre for Opthalmology, Tuebingen, Germany-Retina clinic fellowship
Tıbbi İlgi Alanları
Retina hastalıkları tanı ve tedavisi (Diyabetik retinopati, Retina dekolmanı, Sarı nokta hastalığı), Vitreoretinal cerrahi ve laser tedavileri, Katarakt cerrahisi (Fakoemülsifikasyon, skleral fiksasyon GİL yerleştirilmesi), Pterjiyum cerrahisi (fibrin yapıştırıcı ile amniyon ve otogreft cerrahileri)
Araştırma ve Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Akman A, Bilezikci B, Kucukerdonmez C, Demirhan B, Aydin P. Suramin modulates wound healing of rabbit conjunctiva after trabeculectomy: comparison with mitomycin C. Curr Eye Res. 2003 Jan;26(1):37-43.
Kucukerdonmez C, Akova YA, Dursun D. Refractive outcome of single running suture adjustment in penetrating keratoplasty. Eur J Ophthalmol. 2004 Mar-Apr;14(2):94-9.
Akova YA, Kucukerdonmez C, Gedik S. Clinical results of phacoemulsification in patients with uveitis. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2006 May-Jun;37(3):204-11.
Kucukerdonmez C, Akova YA, Altinörs DD. Vascularization is more delayed in amniotic membrane graft than conjunctival autograft after pterygium excision. Am J Ophthalmol. 2007 Feb;143(2):245-249.
Kucukerdonmez C, Akova YA, Altinörs DD. Comparison of conjunctival autograft with amniotic membrane transplantation for pterygium surgery: surgical and cosmetic outcome. Cornea. 2007 May;26(4):407-13.
Karalezli A, Kucukerdonmez C, Akova YA, Altan-Yaycioglu R, Borazan M. Fibrin glue versus sutures for conjunctival autografting in Pterygium surgery: A Comparative Study. Br J Ophthalmol. 2008 Sep;92(9):1206-10.
Kucukerdonmez C, Beutel J, Bartz-Schmidt KU, Gelisken F. of Chronic Ocular Hypotony with Intraocular Application of Sodium Hyaluronate. J Ophthalmol. 2009 Feb;93(2):235-9.
Borazan M, Karalezli A, Kucukerdonmez C, Bayraktar N, Kulaksizoglu S, Akman A, Akova YA. Aqueous Humor and Plasma Levels of Vascular Endothelial Growth Factor and Nitric Oxide in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome and Pseudoexfoliation Glaucoma. Glaucoma. 2010 Mar;19(3):207-11.
Kucukerdonmez C, Karalezli A, Akova YA, Borazan M. Amniotic Membrane Transplantation Using Fibrin Glue in Pterygium Surgery: A Comparative Randomized Clinical Trial. Eye. 2010 Apr;24(4):558-66.
Karalezli A, Borazan M, Kucukerdonmez C, Akman A, Akova YA. of intracameral triamcinolone acetonide on postoperative intraocular pressure after cataract surgery. Eye. 2010 Apr;24(4):619-23.
Karalezli A, Borazan M, Dursun R, Kiyici H, Kucukerdonmez C, Akova YA. cytology and ocular surface characteristics in patients with seborrhoeic dermatitis. Acta Ophthalmol. 2011 Mar;89(2): 137-41
Bayar S, Altınors DD, Kucukerdonmez C, Akova YA. corneal changes following intravitreal injection of bevacizumab. Ocul Immunol Inflamm. 2010 Aug;18(4):268-74.
Kucukerdonmez C, Akova YA, Yilmaz G. Ocular toxoplasmosis presenting as neuroretinitis: report of two cases. Ocul Immunol Inflamm. 2002 Sep;10(3):229-34.
Kucukerdonmez C, Yilmaz G, Akova YA. Branch retinal arterial occlusion associated with toxoplasmic chorioretinitis. Ocul Immunol Inflamm. 2004 Sep;12(3):227-31.
Eren E, Kucukerdonmez C, Yilmaz G, Akova YA. Regression of neovascular posterior capsule vessels by intravitreal bevacizumab. J Cataract Refract Surg. 2007 Jun;33(6):1113-5.
Kucukerdonmez C, Akova YA, Yilmaz G. Intravitreal Injection of Bevacizumab in Eales' Disease.Ocul Immun Inflamm. Jun;33(6):1113-5.
Karalezli A, Kucukerdonmez C, Borazan M, Akova YA. treatment of necrotizing scleritis after conjunctival autografting for pterygium with amniotic membrane transplantation. Orbit. 2010 Apr;29(2):88-90.
Oner V, Kucukerdonmez C, Akova YA, Colak A, Karalezli A. Topical and Subconjunctival Bevacizumab for Corneal Neovascularization in an Experimental Rat Model. Ophthalmic Res. 2012 Apr 24;48(3):118-123.
Mansour AM, Arevalo JF, Fardeau C, Hrisomalos EN, Chan WM, Lai TY, Ziemssen F, Ness T, Sibai AM, Mackensen F, Wolf A, Hrisomalos N, Heiligenhaus A, Spital G, Jo Y, Gomi F, Ikuno Y, Akesbi J, Lehoang P, Adan A, Mahendradas P, Khairallah M, Guthoff R, Ghandour B, Kucukerdonmez C, Kurup SK. Three-year visual and anatomic results of administrating intravitreal bevacizumab in inflammatory ocular neovascularization. Can J Ophthalmol. 2012 Jun;47(3):269-74.
Asena L, Akova YA, Cetinkaya A, Kucukerdonmez C. The effect of topical bevacizumab as an adjunctive therapy for corneal neovascularization. Acta Ophthalmol. 2012
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Akman A, Küçükerdönmez C, Aydın P. Glokomda Retinal Sinir Lifi Tabakası Hasarı ve Görme Alanı. Türk Oft. Gaz. 2000; Vol. 15: 439-444.
Akman A, Küçükerdönmez C, Aydın P. Primer Açık Açılı Glokomda Görme Alanı Değişimleri: 3 yıllık Yüksek Rezolüsyonlu Perimetre İzlemi. Türk Oft. Gaz. 2000; Vol. 15: 483-487.
Akman A, Küçükerdönmez C, Aydın P. Normal Basınçlı Glokom Olgularında Görme Alanı Kaybının Yüksek Rezolüsyonlu Perimetre ile İzlemi. MN-Oftalmoloji Dergisi 2001; 8(1): 60-64.
Küçükerdönmez C, Akova YA, Dursun D. Penetran Keratoplasti Sonuçlarımız. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık Dergisi. 2003; 14(3): 172-177.
Kurtboğan E, Akova YA, Küçükerdönmez C. Viral Etyolojili İmmün İnterstisyel Keratitlerde Tedavi Yaklaşımları Ve Sonuçları. MN-Oftalmoloji Dergisi 2006;13(2):103-107
Küçükerdönmez C, Akova YA, Öktem Ç, Gedik S, Yılmaz G. Yüksek Miyopi ve Kataraktlı Hastalarda Fakoemülsifikasyon ve Göziçi Lens İmplantasyonu Sonuçları. Türk Oft. Gaz. Eylül-Ekim 2007; Vol. 37: 348-54.
Kanık İ, Özçürümez G, Küçükerdönmez C, Altınörs DA, Akova YA. Yeni Kuşak Antidepresan ve Antipsikotiklerin Göz Yüzeyine Etkileri.Klin Oftalmoloji. 2008;: 272-5.
Karalezli A, Borazan M, Küçükerdönmez C, Akova YA. Farklı Konsantrasyonlardaki Topikal Sodyum Hiyalüronat Göz Damlalarının Kuru Göz Tedavisindeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Klin Oftalmoloji. 2010;19(2):78-83.
Karalezli A, Borazan M, Küçükerdönmez C, Akman A, Akova YA. Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat'ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması. -Katarakt. 2009; 4(2):104-108.
Bayar SA, Küçükerdönmez C, Adıbelli FM, Suveren EH, Yılmaz G, Akman A, Akova YA. Neovasküler Glokom Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab Uygulamasının Uzun Dönemdeki Etkinliği. -Katarakt. 2009; 4(4):210-215.
Gedik Ş, Akman A, Küçükerdönmez C, Yılmaz G, Akova YA. Karotid Arter Tıkanıklığı, Oküler İskemik Sendrom ve Neovasküler Glokom İlişkisi: Olgu Sunumu. T. Oft. Gaz. 2003; 33: 39-44.
Gedik Ş, Küçükerdönmez C, Akova YA, Bilezikçi B. Granülomatöz Üveitli Bir Olguda İntraoküler Lens Eksplantasyonu. MN-Oftalmoloji Dergisi 2004;11(4):341-343
Küçükerdönmez C, Akova YA. Üveitin Ön Segment Komplikasyonlarında Cerrahi Tedavi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2008; 1(2):119-129
Kanık İ, Özçürümez G, Küçükerdönmez C, Dursun Altınörs D, Akova YA. Yeni Kuşak Antidepresan Ve Antipsikotiklerin Göz Yüzeyine Etkileri. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2008; 17: 272-5.
Küçükerdönmez C, Akova YA, Aksoy S, Süllü Y. Noktasal İç Koroidopati'ye Bağlı Koroidal Neovaskülarizasyon Gelişen Bir Olguda Vitre İçi Bevacizumab Tedavisi. -Vitreus Dergisi. 2010 18(2):163-166.
Diğer Yayınlar
Kucukerdonmez C, Akova YA. Fibrin Glue Use and Recent Surgical Developments in Pterygium: Part I", Contemporary Ophthalmology, Biweekly Publication for Continuing Medical Education in Ophthalmology . 8, Number 3, 1-6, 2009.
Kucukerdonmez C, Akova YA. Fibrin Glue Use and Recent Surgical Developments in Pterygium: Part I", Contemporary Ophthalmology, Biweekly Publication for Continuing Medical Education in Ophthalmology . 8, Number 4, 1-6, 2009.
Kitap ve Kitap Bölümü Çevirileri:
Küçükerdönmez C, Bayar SA. "Ophthalmology", Refraktif Cerrahi Bölüm Çevirisi. Yazarlar: Myron Yanoff, Jay S. Duker. Çeviri Editörü: T. Bavbek (Çeviri Editörü), Hayat Tıp Kitapçılık, ISBN : 978-9944-181-01-3, İstanbul, 2007
Küçükerdönmez C. "Özet ve Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası, Wills Göz Hastanesi, Nöro-oftalmoloji", Optik Kiyazma Bölüm Çevirisi. : Peter J. Savino, Helen Danesh-Meyer, Çeviri Editörü: Şansal Gedik, Seri Çeviri Editörü: YA. Akova. Veri Medikal Yayıncılık, ISBN: 978-975-8081-04-2, İstanbul, .
Küçükerdönmez C. "Özet ve Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası, Wills Göz Hastanesi, Retina", Maküler Hastalıklar Bölüm Çevirisi. : J. Arch McNamara, Çeviri Editörü: C. Küçükerdönmez, Seri Çeviri Editörü: YA. Akova. Veri Medikal Yayıncılık, ISBN: 978-605-4089-10-9, İstanbul, .
Küçükerdönmez C. "Özet ve Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası, Wills Göz Hastanesi, Kornea", Cerrahi ve Komplikasyonlar Bölüm Çevirisi. : Christopher J. Rapuano, Wee-Jin Heng, Çeviri Editörü: Özlem Evren, Seri Çeviri Editörü: YA. Akova. Veri Medikal Yayıncılık, ISBN: 978-605-4089-17-8, İstanbul,2009.
Kitap Bölüm Yazarlığı:
Küçükerdönmez C, Aydın P. Yüksek çözünürlük perimetrisi (HRP). Aydın P. (Editör). Görme Alanı El Kitabı Aksu Yayınevi, ISBN: 975-98546-1-9, İstanbul, 2006
Yılmaz G, Küçükerdönmez C. Anjiyogenesis ve VEGF. Karaçorlu M, Karaçorlu S, Özdemir H. (Editör). Göz Hastalıkları ve anti-VEGF tedavi. İstanbul Retina Enstitüsü yayınlar, ISBN: 978-605-88928-0-4, İstanbul, 2010.
Akova YA, Küçükerdönmez C. Kornea hastalıkları ve anti-VEGF tedavi. Karaçorlu M, Karaçorlu S, Özdemir H. (Editör). Göz Hastalıkları ve anti-VEGF tedavi. İstanbul Retina Enstitüsü yayınlar, ISBN: 978-605-88928-0-4, İstanbul, 2010.
İletişim
FehmiCem.Kucukerdonmez@medicalpark.com.tr

İzmir

Sağlık Köşesi

Romatizma yaklaşık 200 hastalığı içeriyor...

Eklemleri, kasları, damarları, omurgayı,...

devamı

Huzursuz bacak sendromu kadınlarda daha...

Bacaklarınızı hareket ettirmekten uykuya...

devamı

Dirençli yağ bölgelerinize dikkat!...

Dirençli yağ bölgeleri için, zayıflama ve...

devamı

Aşıyla korunma tedavi etmekten daha kolay...

Aşıyla korunma her insanın hakkıdır. Aşılama...

devamı

Hareketsizlik toplardamar tıkanıklığını kolaylaştırıyor...

Pıhtılaşmaya eğilimli bir genetik yapı toplardamar...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.