Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan

Eğitim ve Uzmanlık
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - İhtisas
Tıbbi İlgi Alanları
Laparoskopik cerrahi, Onkolojik cerrahi, Anorektal (Proktolojik) cerrahi, Genel cerrahi hastalıkları
Araştırma ve Yayınlar
1. ARAŞTIRMA NİTELİĞİNDEKİ MAKALELER
1.1. Kaplan M, Mentes BB, Tatlıcıoglu E, Kayhan B, Aybay C, Ferahköse Z. Effect of mucosal immunomodulation with fed cholera toxin on healing of experimental colonic anastomosis. Dis Colon Rectum 2002;45:819-825.
1.2. Kitapçı MT, Menteş BB, Abamor E, Üner A, Dursun A, Kaplan M, Ferahköşe Z, Tatlıcıoğlu E. Detection of metastases in the sentinel lymph nodes of primary breast cancer patients by lymphatic mapping and intraoperative gamma probe: initial experience. The Turkish Journal of Cancer 2001;31:1, 27-34.
1.3. Kaplan M, Salman B, İrkörücü O, Atabek MN, Uçan BH, Tezcaner T, Oğuz M. A Technical Note for Appendectomy: Easy, Safe, Cosmetic and Inexpensive. Ankara Cerrahi Dergisi 2004;6:1, 14-17.
1.4. Kaplan M, Salman B, Menteş BM. Fibrin glue injection in the treatment of fistula-in-ano: A non-invasive alternative technique. Gaziantep Tıp Dergisi 2007;13:2, 21-29.
1.5. Kaplan M, Salman B, İyiköşker H.İ, Yalçın HC, Yılmaz U. The Reasons and risk factors for conversion to open in laparoscopic cholecystectomy. Yeni Tıp Dergisi 2007; 24:3, 146-151.
1.6. Uçan HB, Kaplan M, Salman B, Yılmaz U, Menteş BB, Aybay C. Effect of oophorectomy and exogenous estrogen replacement on liver injury in experimental obstructive jaundice. World J Gastroenterol 2008; 14(18): 2818-2824.
1.7. Kaplan M, Salman B, Yılmaz T.U, Oğuz M. A Quality of Life Comparision of Laparoscopic and Open Approaches in Acute Appendicitis: A Randomised Prospective Study. Acta Chir Belg 2009; 109: 356-363 (http://www.belsurg.org/showartikel.asp?id=1407).
2. VAKA TAKDİMİ NİTELİĞİNDEKİ MAKALELER
2.1. Kaplan M, Tatlıcıoğlu E, Görgül A, Menteş BB, Ferahköşe Z. A rare case of foreign body in the common bile duct: retained T-tube remnant. Gazi Medical Journal 1999;10:41-44.
2.2. Kaplan M, Salman B, İrkörücü O, Tezcaner T, Azılı C, Abbasov A, Eliyev E, Namazov A. Life Saving Damage Control Surgery for Post-Surgical Severe Intra-Abdominal Bleeding: A Case Report. Ankara Cerrahi Dergisi 2004;6:3, 75-77.
2.3. Menteş BB, Dursun A, Dumlu Ş, Görgül A, Kaplan M, Ferahköşe Z, Tatlıcıoğlu E. Massive rectal bleeding from a solitary rectal ulcer treated by fibrin sealant. Gazi Medical Journal 2000; 11: 205-208.
2.4. Kaplan M, Salman B, Atabek MN, K, Çelik B, Oğuz M. Crohn hastalığı zemininde gelişmiş tümör obstrüksiyonu ile başvuran bir olgunun sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Aralık 2001;11(4):125-128.
2.5. Kaplan M, Salman B. Bir vaka nedeniyle erken mide karsinomları: Hangi hastalarda endoskopik inceleme yapılmalıdır? Ankara Cerrahi Dergisi 2002;13:4, 46-49.
2.6. Kaplan M, Atabek NM, Salman B, Durmuş O, Abbasov A, Mustafayev X. Bir olgu nedeniyle sklerozan enkapsüle peritonit. Genel Tıp Dergisi 2002;12(4):147-150.
2.7. Kaplan M, Salman B, Kerem M. Komplike Meckel Divertikülüne Yaklaşım: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Sendrom 2007 (Basımda, kabul yazısı ektedir).
3. DERLEME NİTELİĞİNDEKİ YAYINLAR
3.1. Kaplan M, Oğuz M. Bakteryel translokasyon kavramı ve klinik önemi. Güncel Gastroenteroloji Haziran 1998;2(2):175-184.
3.2. Kaplan M, Taneri F, Tekin E. Major travmada nutrisyonel destek. Klinik Bilimler&DOKTOR 1998;4(2):70-78.
3.3. Öktemer S, Tekin E, Taneri F, Kaplan M. Safra kesesi poliplerinde adenom-kanser ilişkisi, tanı ve operasyon endikasyonları. Klinik Bilimler&DOKTOR Mart 1998;4(2):246-250.
3.4. Kaplan M. Yara iyileşmesi ve nutrisyon. Aktüel Tıp (Nutrisyon sayısı/2) Şubat 1999;4(2):57-61.
3.5. Cömert M, Kaplan M. Herediter nonpolipozis kolorektal kanserler (Lynch Sendromu). Güncel Gastroenteroloji Mart 1999;3(1):113-116.
3.6. Tekin E, Kaplan M. Primer peritonit. Klinik Gelişim (Akut karın özel sayısı) 2000; 13: 30-35.
3.7. Kaplan M, Salman B, Atabek MN, Yusifzade K, Onuk E. Evre I ve II meme kanserli hastalarda mastektomi mi, meme koruyucu cerrahi mi? Genel Tıp Dergisi 2002;12(3):113-121.
3.8. Kaplan M, Kaplan FÇ, Salman B, Atabek MN. Konstipasyonlu hastanın değerlendirilmesi. Genel Tıp Dergisi 2002;12(4):159-163.
3.9. Kaplan M, Salman B, Çekmen N. Yoğun Bakım Hastalarında Asit-Baz Dengesi Bozuklukları ve Pratik Değerlendirme Yolları. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;35(1-4):116-121.
4. SÖZLÜ BİLDİRİLER VE VİDEO SUNUMLARI
4.1. Kaplan M, Atabek MN, Salman B, Yusifzade K, Menteş BB, Oğuz M. New laparoscopic technique has solved all controversial issues in the treatment of suspected appendicitis. Oral presentation. 12th World Congress Of International Association Of Surgeons & Gastroenterologists. October 30th – November 2nd 2002. Istanbul, Turkey.
4.2. Kaplan M, İyiköşker Hİ, Türk ME, Koruk İ. Ambulatory Therapy of Prolapsing Haemorrhoids with Plasma Kinetic Energy: The Initial Experience. Oral Presentation. XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons. 25-28 June 2006, İstanbul, Turkey.
4.3. Kaplan M, Özdede SN, İyiköşker Hİ. Management of Suspected Appendicitis: The utility of Laparoscopic Approach. Oral Presentation. XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons. 25-28 June 2006, İstanbul, Turkey.
4.4. Kaplan M, Uçan BH, Atabek MN, Salman B, Oğuz M. An alternative laparoscopic (aided) appendectomy technique: Easy, safe, cosmetic, and inexpensive. Video Presemtation. 12th World Congress Of International Association Of Surgeons & Gastroenterologists. October 30th – November 2nd 2002. Istanbul, Turkey.
4.5. Kaplan M, Özdede SN, İyiköşker Hİ. Laparoscopic Assisted Appendectomy. A Technical View. Video Presentation. XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons. 25-28 June 2006, İstanbul, Turkey.
4.6. Kaplan M, Yalçın HC, İyiköşker Hİ. Laparsokopik Dalak Cerrahisi: Kan Hastalığı ve Splenik Arter Anevrizması Olan İki Vaka. Video sunumu. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
4.7. Kaplan M, İyiköşker Hİ, Yalçın HC. Seçilmiş Karaciğer Kist Hidatiklerinin Laparoskopik Yöntemle Tedavisi. Video Sunumu. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
4.8. Kaplan M, İyiköşker Hİ. Ters Organ Yerleşimli Hastada Laparoskopik Kolesistektomi. Video Sunumu. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
4.9. Kaplan M, Yalçın HC, İyiköşker Hİ. Total Ekstra-Peritoneoskopik Herni Onarımı: Pahalı Enstruman Kullanmadan, Güvenli ve Kolay. Video Sunumu. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
4.10. Kaplan M, İyiköşker Hİ, Yalçın HC. Apendektomi Olgularında Laparoskopik Cerrahi Deneyimimiz. Video Sunumu. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
4.11. Kaplan M. Beter quality of life after appendectomy. Euro-Meditarranean & Middle East Laparoscopic Meeting (SFCE – MMESA 2008 Joint Meeting). 13-15 November 2008, Bordeaux Palais des Congres, France.
4.12. Kaplan M. A pilot study of laparoscopic inguinal hernia repair: to fix or not to fix the mesh? Euro-Meditarranean & Middle East Laparoscopic Meeting (SFCE – MMESA 2008 Joint Meeting). 13-15 November 2008, Bordeaux Palais des Congres, France.
4.13. Kaplan M. Quality of life after appendectomy. World Association of Laparoscopic Surgeons 1st World Congress, 14th and 16th March 2008, New Delhi, India (http://wals.in/scientificprogrampast.html).
4.14. Kaplan M, Koruk İ, Günaştı S, İyiköşker Hİ, Yalçın HC. Gastroözofageal reflü hastalığının laparoskopik Nissen fundoplikasyonu ile tedavisi: 124 hastanın ön sonuçları. Sözlü sunum: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Kervansaray Otel, Lara, Antalya.
4.15. Kaplan M, İyikşker Hİ, Yalçın HC, Günaştı S. Laparoskopik total ekstraperitoneal herni onarımı: Yama sabitlensin mi? Prospektif randomize bir çalışmanın ön sonuçları. Sözlü sunum: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Kervansaray Otel, Lara, Antalya.
4.16. Kaplan M. İntraluminal Submukozal Mide Tümörünün Laparoskopik Transgastrik Wedge Rezeksiyonu: Eversiyon metodu. Video sunumu: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Kervansaray Otel, Lara, Antalya.
4.17. Kaplan M. Standart laparoskopik apendektomi: Akut, perfore ve retroçekal apandisitte aşama aşama teknik detaylar ve püf noktaları. Video sunumu: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Kervansaray Otel, Lara, Antalya.
4.18. Kaplan M. Tamamen Laparoskopik Pilor Koruyucu Pankreatikoduodenektomi. Video Sunumu: 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Sheraton Oteli, Ankara.
5. POSTER SUNUMLARI
5.1. Taneri F, Tekin E, Ersoy E, Kaplan M, Durmuş O. Kolorektal kanserlerin retrospektif incelenmesi (14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 28 Eylül-3 Ekim 1997, Mersin). The Turkish Journal of Gastroenterology Haziran 1998;2(2):175-184.
5.2. Menteş BB, Kaplan M, Tatlıcıoğlu E, Ferahköşe Z. Anorektal fistüllerin fibrin yapıştırıcı ile tedavisi: 12 hastanın erken sonuçları. (9. Avrupa Cerrahi Kongresi ve Ulusal Cerrahi Kongresi 20-24 Haziran 2000, İstanbul)
5.3. Menteş BB, Kaplan M, Tatlıcıoğlu E. Acceleration of healing of experimental colonic anastomosis by mucosal immunomodulation with oral cholera toxin. Joint meeting of the Mediterranean Society of Coloproctology & Israel Society of Colon and Rectal Surgery. Nazareth, Israel, September 24-27, 2000.
5.4. Kaplan M, Abbasov A, Eliyev E, Namazov A, Mustafayev X. Life saving damage control surgery for post-surgical severe intra-abdominal bleeding: A case report. Poster session. 12th World Congress Of International Association Of Surgeons & Gastroenterologists. October 30th – November 2nd 2002. Istanbul, Turkey.
5.5. Kaplan M, Atabek MN, Salman B, Yusifzade K, Oğuz M. Additional reason for choosing laparoscopic appendectomy: The better quality of life. 12th World Congress Of International Association Of Surgeons & Gastroenterologists. Poster session. October 30th – November 2nd 2002. Istanbul, Turkey.
5.6. Kaplan M, Atabek MN, Çelik B. A case report of large bowel obstruction: An uncommon initial presentation of lung carcinoma. Poster session. 12th World Congress Of International Association Of Surgeons & Gastroenterologists. October 30th – November 2nd 2002. Istanbul, Turkey.
5.7. Kaplan M, Uçan BH, Atabek MN, Salman B, Oğuz M. An alternative laparoscopic (aided) appendectomy technique: Easy, safe, cosmetic, and inexpensive. Poster session. 12th World Congress Of International Association Of Surgeons & Gastroenterologists. October 30th – November 2nd 2002. Istanbul, Turkey.
5.8. Kaplan M, Özdede SN, İyiköşker Hİ, Yalçın HC, Bozan S, Sökücü M, Kuyucu N, Koruk İ. Laparoscopic Cholecystectomy: Reasons and Risk Factors for Conversion to Open Surgery. Poster session. XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons. 25-28 June 2006, İstanbul, Turkey.
5.9. Kaplan M, İyiköşker Hİ, Koruk İ. Plugging of Anal Fistula Tracts with Fibrin Glue: The Initial Experience. Poster session. XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons. 25-28 June 2006, İstanbul, Turkey.
5.10. Kaplan M, Günaştı S. Nadir görülen bir akut karın nedeni: Triangular ligamentteki aberan safra kanalı perforasyonu. Poster Sunumu: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Kervansaray Otel, Lara, Antalya.
5.11. Kaplan M. Standart laparoskopik total ekstraperitoneoskopik inguinal herni onarımı: aşama aşama teknik detaylar ve püf noktaları. Poster sunumu: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Kervansaray Otel, Lara, Antalya.
5.12. Kaplan M. Standart laparoskopik transabdominal preperitoneal (TAPP) inguinal herni onarımı: aşama aşama teknik detaylar ve püf noktaları. Poster sunumu: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Kervansaray Otel, Lara, Antalya.
5.13. Kaplan M. Standart laparoskopik Flopy Nissen ve Nissen-Rosetti Fundoplikasyonu: aşama aşama teknik detaylar ve püf noktaları. Poster sunumu: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Kervansaray Otel, Lara, Antalya.
5.14. Kaplan M, Günaştı S, Yalçın HC, İyiköşker Hİ. Laparoskopik transabdominal preperitoneal herni onarımı: Yama sabitlensin mi? Prospektif randomize bir çalışmanın ön sonuçları. Poster sunumu: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Kervansaray Otel, Lara, Antalya.
5.15. Kaplan M, Günaştı S, Söğütlü G, Yalçın HC, İyiköşker Hİ, Özdede SN. Mezenterik kistin laparoskopik rezeksiyonu: vaka takdimi ve teknik detaylar. Poster sunumu: 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Kervansaray Otel, Lara, Antalya.
İletişim
mehmet.kaplan@medicalpark.com.tr

Gaziantep

Sağlık Köşesi

Yedikleriniz sizi depresyona sokabilir...

Uzmanlar, depresyonu insanların yaşamı boyunca...

devamı

Sürekli tansiyon ölçmek tansiyonu yükseltiyor...

Bir hastalık düşünün her üç kişiden biri...

devamı

Oturarak çalışanlarda kıl dönmesi riski fazla...

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Cerrahi...

devamı

Sünnet öncesi muayene önemli...

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahisi...

devamı

Yo Yo Sendromu'na dikkat! ...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla kilo fazlası...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.