Haberler

Muayenelerde SGK katılım payı 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır

Resmi Duyuru;

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin "Ayakta tedavide hekim muayenesi katılım payı başlıklı (6.1) numaralı maddesi ile ilgili olarak Kurumumuz aleyhine Danıştay onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame olunan davaya ilişkin anılan Dairenin 03/4/2009 tarihli kararı doğrultusunda;

 02 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere;

Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu

 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.