Ali Önder Atça

Ali Önder Atça

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi İlgi Alanları
Radyoloji, MR, Tomografi, CT, Biyopsi
Araştırma ve Yayınlar
1- Bifid Median Nerve Causing Carpal Tunnel Syndroma: MRI and Surgical Correlation A.Erdem Bagatur, MD; Merter Yalçınkaya, MD; Ali Önder Atça, MD
2-İlk belirtisi mikroanjiopatik hemolitik anemi olan ve kemik iliği metastazı ile tanı konulan midenin taşlı yüzük hürceli karsinomu: olgu sunumu Şebnem İzmir Güner, Teoman Yanmaz, Ali Önder Atça, Fatih Aydın, Öner Doğan, Gülsan Sucak
3- İki olgu nedeniyle ince barsak metastatik tümörlerinde radyolojik tanı Canan Akman, Ali Önder Atça, Bünyamin Kahraman, Nesrin Uygun, Uğur Korman
4- Hamilelik sırasında bel ağrısı: Olgu sunumu. Levent Özgönenel, Ali Önder atça, Hande Başat, Onat üzümcügil, Ebru Aytekin.
5- P18 Pregnancy associated Low Back Pain Levent Özgönenel, Ali Önder Atça, Onat Üzümcügil, Hande Başat
6-Gebelerde lomber disk herinisine cerrahi yaklaşım Kenan Kıbıcı, Ramazan Alper Kaya, Oğuzhan Cücü, Ayşet Jane Özcan, Ali Önder Atça,
7- Hiperlokositoz plevral ve perikardial effüzyon ile gelen akut lenfoblastik lösemli olgularda lökoferez deneyimi: olgu sunumu. Tunç Fışkın, Ceyhun Bozkurt, Hayri Bozkurt Toksoy, Hilmi Apak, Murat Büyükdoğan, Oğuzhan Cücü, Tuğçin Bora Polat, Pelin Oğuzkurt, Ali Tolgay, Ali Önder Atça, Songül Özdemir
8- Aort koarktasyonuna stent uygulaması sonrasında gelişen ciddi bir komplikasyon: iliak arter rüptürü ve tedavisi Gökçe Şirin, Oğuzhan Cücü, Ali Önder Atça, Yusuf Kalko, Hayrettin Barbaros Kınoğlu
9- Abdominal ve torakal aort anevrizmalarının endovasküler cerrahi tedavisinde orta dönem sonuçlarımız Gökçe Şirin, Yusuf Kalko, Oğuzhan Cücü, Ali Önder Atça, Hayrettin Barbaros Kınoğlu
10- Karotis cerrahisinde açık ameliyatta başarılı yöntem: Lokal anestezi ile tromboendarterektomi (560 vakalık sonuçlarımız) Yusuf Kalko, Gökçe Şirin, Oğuzhan Cücü, Türkan Ödeş, Ali Önder Atça, Barbaros Kınoğlu
11-Mediastende unutulan yabancı cisime "Gossipiboma" bağlı gelişen tekrarlayan sternal enfeksiyon. Gökçe Şirin, Hayrettin Barbaros Kınoğlu, Fatih Tekiner, Ali Önder Atça
12-Endovasküler girişim sonrasında oluşan proksimal tip I kaçağa bağlı gelişen dev torakal anevrizma Gökçe Şirin, Hayrettin Barbaros Kınoğlu, Ali Önder Atça, Yusuf Kalko, Oğuzhan Cücü
13- Anevrizmanın eşlik ettiği koroner arteriyovenöz fistülün baypas yapılmadan başarılı tedavisi Hayrettin Barbaros Kınoğlu, Gökçe Şirin, Fatih Tekiner, Ali Önder Atça, Yusuf Kalko, Oğuzhan Cücü
14- Eş zamanlı koroner baypas ve karotis endarterektomisi uygulanan 109 hastanın analizi ve orta dönem sonuçları Gökçe Şirin, Yusuf Kalko, Oğuzhan Cücü, Ali Önder Atça, Hayrettin Babaros Kınoğlu
15-Diz ekleminin lokalize noduler sinovitinde MRG bulguları. Özgur Kılıçkesmez, Ali Önder Atça, Sibel Bayramoğlu, Tan Cimilli, Gülseren Yirik, Nurten Turan
16- Özel Bir Hastanenin Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Son 5 Yıl İçinde Antibiyotik Kullanımı Gerektiren Hastalık Tanılarının Değerlendirilmesi. Ahmet Selvi, Engin Türkmen, Şebnem İzmer Güner, Burçak Varol, Ali Önder Atça
17- 2 Endobronşiyal Aspergilloma Olgusu- 2 Cases of Endobronchial Aspergilloma Ümmühan Bayram Selvi, Şebnem İzmir Güner, Ahmet Selvi, Ali Önder Atça
18-Gebelikte iki nadir vaka: Gebelikle ilişkili inflamatuar sakroileit ve sakral stres fraktürü- Two rare cases during pregnancy: Pregnancy-associated inflammatory sacroiliitis and sacral stress frakture Levent Özgönenel, Ali Önder Atça, Onat Üzümcügil, Hande Başat, Ebru Aytekin
19-Microangiopathic Hemolytic Anemia (MAHA), High Alkaline Phosphataseand D-dimer Levels and Bone Marrow Infiltration as the First Presentation of Metastatic Signet Ring Cell Carcinoma of Gastric Origin: ARare Case Report Sebnem Izmir Guner, Teoman Yanmaz, Didem Karacetin, Muhammed Fatih Aydın, Ali Onder Atca and Oner Dogan
İletişim
ali.atca@medicalpark.com.tr

İstanbul Bahçelievler

Sağlık Köşesi

Yedikleriniz sizi depresyona sokabilir...

Uzmanlar, depresyonu insanların yaşamı boyunca...

devamı

Sürekli tansiyon ölçmek tansiyonu yükseltiyor...

Bir hastalık düşünün her üç kişiden biri...

devamı

Oturarak çalışanlarda kıl dönmesi riski fazla...

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Cerrahi...

devamı

Sünnet öncesi muayene önemli...

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahisi...

devamı

Yo Yo Sendromu'na dikkat! ...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla kilo fazlası...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.