Hakan Güveli

Uzm. Dr. Hakan Güveli

Eğitim
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fitoterapi (Bitkisel Tedavi) Master programı
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fitoterapi (Bitkisel Tedavi) Doktora programı devam ediyor
Tıbbi İlgi Alanları
Fitoterapi (Bitkisel tedavi), Besin allerjileri ve gıda intoleransı, Probiyotikler ve doğal beslenme, Nöro gastroentroloji, Reflü hastaliği, Gaz-şişkinlik, Dispepsi (Hazımsızlık), Kabızlık, Ağız kokusu (Halitosiz), Yutma güçlüğü, Dışkı kaçırma, İrritabl bağırsak sendromu (Spastik kolit), Laktoz intoleransı, Karaciğer yağlanması
Araştırma ve Yayınlar
Uluslar arası dergilerde yayınlananlar
1.Evren Abut, Alper Arman, Hakan Güveli, Cengiz Bölükbaş, Tülin Kendir, Remzi Dalay, Oya Övünç. Malposition of Internal Organs: A Case Of Situs Ambiguous Anomaly in an Adult. Turkish Journal of Gastroenterology 2003; 14(2):151-5.
2.Evren Abut, Levent Akkaya, Uğur Uysal, Alper Arman, Hakan Güveli, Cengiz Bölükbaş, Oya Övünç Kurdaş. Selective Spleen Scintigraphy in the Diagnosis of Polysplenia Syndrome. British Journal of Radiology 2004; 77(920):698-700.
3.Evren Abut, Hakan Güveli, Tülin Kendir, Ali Tüzün İnce, Cengiz Bölükbaş, Ali Remzi Dalay, Oya Övünç Kurdaş. A Case of Budd-Chiari Syndrome Secondary to Multiple Thrombogenic Conditions. Turkish Journal of Gastroenterology 2004; 15(2):100-3.
4.Inan A, Gulsun S, Hakan Güveli, Tascioglu J, Goktas P. An investigation of Helicobacter pylori using culture, histopathological and serological examination methods and its antimicrobial sensitivities. Saudi Med J. 2005 Apr;26(4):597-600.
5.Evren Abut, Oya Övünç Kurdaş, Remzi Dalay, Hakan Güveli, Ali Tüzün İnce, Tülin Kendir. A More Effective Bowel Cleansing Method Using Orally Administered Olive Oil Prior to Low Volume of PEG-ELS for Colonoscopy Prepration: A Prospective, Randomized, Controlled Study. Gastrointestinal Endoscopy 2006; (in review).
6.Kayadibi H, Gültepe M, Yasar B, Ince AT, Ozcan O, Ipcioglu OM, Kurdas OO, Bolat B, Benek YZ, Hakan Güveli, Atalay S, Ozkara S, Keskin O. Diagnostic value of serum prolidase enzyme activity to predict the liver histological lesions in non-alcoholic fatty liver disease: a surrogate marker to distinguish steatohepatitis from simple steatosis. Dig Dis Sci. 2009 Aug;54(8):1764-71. Epub 2008 Nov 7.
7.Abut E, Guveli H, Yasar B, Bolukbas C, Bolukbas FF, Ince AT, Kendir T, Dalay AR, Kurdas OO. Administration of olive oil followed by a low volume of polyethylene glycol-electrolyte lavage solution improves patient satisfaction with right-side colonic cleansing over administration of the conventional volume of polyethylene glycol-electrolyte lavage solution for colonoscopy preparation. Gastrointest Endosc. 2009 Sep;70(3):515-21. Epub 2009 Jun 24.
8.Abut E, Yaşar B, , Bölükbaş C, Bölükbaş FF, Dalay AR, Kurdaş OO. Effect of the mucolytic erdosteine on the success rate of PPI-based first-line triple therapy for Helicobacter pylori eradication: a prospective, double-blind, randomized, placebo-controlled study. Scand J Gastroenterol. 2010 Jun;45(6):677-83.
Ulusal dergilerde yayınlananlar
1.Şirin Pekcan, Bülent Yaşar, Tülin Mansur, Zeliha Kılıç, Evren Abut, Hakan Güveli. Liken Planuslu Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Virüs İnfensiyonlarının Sıklığı [Frequency of Hepatitis B and C Infections in Patients with Lichen Planus]. Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8(6):686-90.
2.Bülent Yaşar, Evren Abut, Hakan Güveli, Şirin Pekcan. Protein Elektroforezi [Protein Electrophoresis]. Sendrom 2003; 15(6); 74-80.
3.Evren Abut, Hakan Güveli, Oya Övünç Kurdaş. Helicobacter Pylori'nin Bakteriyolojik Özellikleri ve Klinik Sonuçları [Clinical Consequence and Bacteriological Propeties of Helicobacter Pylori]. Sendrom 2006; 18(3):41-52.
4.Evren Abut, Hakan Güveli, Oya Övünç Kurdaş. Helicobacter Pylori'nin Teşhisinde Kullanılan Testler [Diagnostic Tests of Helicobacter Pylori]. Sendrom 2006; 18(3):53-59.
5.Evren Abut, Hakan Güveli, Oya Övünç Kurdaş. Helicobacter Pylori'nin Güncel Tedavisi [Current Therapy of Helicobacter Pylori]. Sendrom 2006; 18(3):60-67.
Ulusal kongrelerde yayınlananlar
1.Bülent Yaşar, Nihat Akbayır, Evren Abut, Hakan Güveli, Selda Çelik, Züleyha Akkan, Demet Özgil. Anoreksiya Nervosalı Bir Olguda Non-Fulminan Hepatit A Seyrinde Gelişen Akut Oligoanürik Renal Yetersizlik [Acute Oligo-anuric Renal Failure in a Patient with Non-fulminant Hepatitis A and Aneroxia Nervosa]. 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2002, Antalya, TÜRKİYE.
2.Evren Abut, Bülent Yaşar, Hakan Güveli, Arda Kayman Güveli. Akciğer Radyografilerinde Tespit Edilen Kalsifik Aort Aterom Plağının Metabolik Bozukluklar ve Koroner Ateroskleroz ile İlişkisi [Relations of Metabolic Disturbances and Coronary Atheroscleorisis with Calsified Aortic Atherom Plaques Diagnosed at Chest Radiography]. 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2002, Antalya, TÜRKİYE.
3.Evren Abut, Hakan Güveli, Tülin Kendir, Cengiz Bölükbaş, Ali Remzi Dalay, Oya Övünç. Homozigot Faktör V Leiden Mutasyonu ile Beraber Latent Polisitemia Vera'ya Bağlı Olarak Gelişen Bir Budd-Chiari Sendromu Vakası [A Case of Budd-Chiari Syndrome Caused by Homozygote Factor V Leiden Mutation and Latent Polycythemia Vera]. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2002, Antalya, TÜRKİYE.
4.Evren Abut, Hakan Güveli, Ali Tüzün İnce, Aliye Soylu, Ali Remzi Dalay, Oya Övünç. Nonsirotik Portal Hipertansiyon Zemininde Gelişen Anormal Yerleşimli Epigastrik Kollateral Yumak [Abnormally Situated Epigastric Collateral Ball in the Presence of Non-Cirrothic Portal Hypertension]. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2002, Antalya, TÜRKİYE.
5.Evren Abut, Alper Arman, Hakan Güveli, Tülin Kendir, Ali Remzi Dalay, Oya Övünç. Situs Ambiguous (Polispleni Sendromu): İleri Yaşlarda Son Derece Nadir Rastlanılan Bir Anomali [Situs Ambiguous (Polysplenia Syndrome): An Extremely Rare Anomaly Encountered in the Advanced Age]. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2002, Antalya, TÜRKİYE.
6.Hakan Güveli, Evren Abut, Tülin Kendir, Ali Tüzün İnce, Cengiz Bölükbaş, Oya Övünç. Nadir Bir Üst Gastrointestinal Sistem Kanama Nedeni: Geçirilmiş Pankreatit Sonucu Oluşan Splenik Ven Stenozuna Sekonder İzole Fundus Varis Kanaması [A Rare Reason of Upper Gastrointestinal Bleeding: Isolated Fundic Varrices Bleeding Secondary to Splenic Vein Thrombosis Caused by Pancreatitis]. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2002, Antalya, TÜRKİYE.
7.Tülin Kendir, Cengiz Bölükbaş, Can Dolapçıoğlu, Aliye Soylu, Ali Remzi Dalay, Hakan Güveli, Evren Abut, Ali Rıza Soylu, Oya Övünç Kurdaş. Kısa Segment Barrett Özofagusunda Kromoendoskopinin Yeri [Chromoendoscopy in the Diagnosis of Short Segment Barrett Esophagus]. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2002, Antalya, TÜRKİYE.
8.Evren Abut, Hakan Güveli, Tülin Kendir, Ümit Akyüz, Ali Tüzün İnce, Remzi Dalay, Oya Övünç Kurdaş. Kolonoskopi Hazırlığında Standart 4 lt PEG-ELS Solusyonu ile 2 lt PEG-ELS Solusyonu + Magnezium Hidroksid veya Zeytin Yağı Kullanımının Karşılaştırıldığı Randomize, Kontrollü, Prospektif Çalışma [A Randomized, Controlled Prospective Study Comparing Standard (4 L) of PEG-ELS and 2 L of PEG-ELS and the Pretreatment with Magnesium Hydroxide or Olive Oil for Colonoscopy Preparation]. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2003, Antalya, TÜRKİYE.
9.Evren Abut, Hakan Güveli, Ümit Akyüz, Tülin Kendir, Ali Tüzün İnce, Aydın Yıldırım, Remzi Dalay, Oya Övünç Kurdaş. Vena Cava İnferior'da Obstruksiyona Bağlı Olarak İleri Yaşta Gelişen Bir Karaciğer Sirozu Vakası - Başarılı Perkütanöz Balon Anjioplasti Uygulaması [A Case of Budd-Chiari Syndrome Due to Membraneous Obstruction of the Inferior Vena Cava: Successful Treatment by Percutaneous Transluminal Ballon Angioplasty]. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2003, Antalya, TÜRKİYE.
10.Hakan Güveli, Evren Abut, Ümit Akyüz, Tülin Kendir, Ali Tüzün İnce, Remzi Dalay, Oya Övünç. Kronik Hepatit B Tedavisinde İnterferon ve Lamuvidin Kullanılan Bir Vakada Tedavi Seyrinde İnterferona Bağlı Aşikar Transaminaz Yüksekliği [Pronounced Transaminases Elevations Due To Interferon Administration in a Patient Treated with Interferon-Alfa and Lamivudine]. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2003, Antalya, TÜRKİYE.
Tıbbi Yayınlar
Uluslararası dergilerde yayınlananlar
01 : Evren Abut, Alper Arman, Hakan Güveli, Cengiz Bölükbaş, Tülin Kendir, Remzi Dalay, Oya Övünç. Malposition of Internal Organs: A Case Of Situs Ambiguous Anomaly in an Adult. Turkish Journal of Gastroenterology 2003; 14(2):151-5. tam metin | PDF
02 : Evren Abut, Levent Akkaya, Uğur Uysal, Alper Arman, Hakan Güveli, Cengiz Bölükbaş, Oya Övünç Kurdaş. Selective Spleen Scintigraphy in the Diagnosis of Polysplenia Syndrome. British Journal of Radiology 2004; 77(920):698-700. tam metin | PDF
03 : Evren Abut, Hakan Güveli, Tülin Kendir, Ali Tüzün İnce, Cengiz Bölükbaş, Ali Remzi Dalay, Oya Övünç Kurdaş. A Case of Budd-Chiari Syndrome Secondary to Multiple Thrombogenic Conditions. Turkish Journal of Gastroenterology 2004; 15(2):100-3. tam metin | PDF
04 : Evren Abut, Oya Övünç Kurdaş, Remzi Dalay, Hakan Güveli, Ali Tüzün İnce, Tülin Kendir. A More Effective Bowel Cleansing Method Using Orally Administered Olive Oil Prior to Low Volume of PEG-ELS for Colonoscopy Prepration: A Prospective, Randomized, Controlled Study. Gastrointestinal Endoscopy 2006; (in review).
Ulusal dergilerde yayınlananlar
01 : Şirin Pekcan, Bülent Yaşar, Tülin Mansur, Zeliha Kılıç, Evren Abut, Hakan Güveli. Liken Planuslu Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Virüs İnfensiyonlarının Sıklığı [Frequency of Hepatitis B and C Infections in Patients with Lichen Planus]. Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8(6):686-90.
02 : Bülent Yaşar, Evren Abut, Hakan Güveli, Şirin Pekcan. Protein Elektroforezi [Protein Electrophoresis]. Sendrom 2003; 15(6); 74-80.
03 : Evren Abut, Hakan Güveli, Oya Övünç Kurdaş. Helicobacter Pylori'nin Bakteriyolojik Özellikleri ve Klinik Sonuçları [Clinical Consequence and Bacteriological Propeties of Helicobacter Pylori]. Sendrom 2006; 18(3):41-52. özet
04 : Evren Abut, Hakan Güveli, Oya Övünç Kurdaş. Helicobacter Pylori'nin Teşhisinde Kullanılan Testler [Diagnostic Tests of Helicobacter Pylori]. Sendrom 2006; 18(3):53-59. özet
05 : Evren Abut, Hakan Güveli, Oya Övünç Kurdaş. Helicobacter Pylori'nin Güncel Tedavisi [Current Therapy of Helicobacter Pylori]. Sendrom 2006; 18(3):60-67. özet
Poster Sunumları
Uluslararası kongrelerde yayınlananlar
01 : Evren Abut, Oya Övünç Kurdaş, Remzi Dalay, Hakan Güveli, Ali Tüzün İnce, Tülin Kendir. A Low Volume Colonoscopy Bowel Preparation Regime Using 2 L of PEG-ELS and Pretreatment with either Magnesium Hydroxide or Olive Oil: A Prospective, Randomized, Controlled Study. 12th United European Gastroenterology Week 2004, Prague, CZECH REPUBLIC.
02 : Ali Tüzün İnce, Oya Övünç, Önder Peker, S. Tosun, Remzi Dalay, Tülin Kendir, Evren Abut, Hakan Güveli. Cyclooxygenase-2 Expression in Well Differentiated Gastrointestinal Endocrine Tumors and Carcinomas, a Preliminary Study. 12th United European Gastroenterology Week 2004, Prague, CZECH REPUBLIC.
03 : Hakan Güveli, Evren Abut, Yusuf Benek, Oya Övünç Kurdaş, Remzi Dalay, Tülin Kendir, Ali Tüzün İnce, Önder Peker, Jale Taşçıoğlu, Kemal Demir. May the Quantitative Level of Hyaluronic Acid and Nonenhanced Computarized Tomography be Useful in Discriminating NASH Patients. Monothematic Conferance: Non-Alcoholic Steatohepatitis; From Cell Biology to Clininical Practice. September 2004, Estoril, PORTUGAL.
Ulusal kongrelerde yayınlananlar
01 : Bülent Yaşar, Nihat Akbayır, Evren Abut, Hakan Güveli, Selda Çelik, Züleyha Akkan, Demet Özgil. Anoreksiya Nervosalı Bir Olguda Non-Fulminan Hepatit A Seyrinde Gelişen Akut Oligoanürik Renal Yetersizlik [Acute Oligo-anuric Renal Failure in a Patient with Non-fulminant Hepatitis A and Aneroxia Nervosa]. 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2002, Antalya, TÜRKİYE.
02 : Evren Abut, Bülent Yaşar, Hakan Güveli, Arda Kayman Güveli. Akciğer Radyografilerinde Tespit Edilen Kalsifik Aort Aterom Plağının Metabolik Bozukluklar ve Koroner Ateroskleroz ile İlişkisi [Relations of Metabolic Disturbances and Coronary Atheroscleorisis with Calsified Aortic Atherom Plaques Diagnosed at Chest Radiography]. 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2002, Antalya, TÜRKİYE.
03 : Evren Abut, Hakan Güveli, Tülin Kendir, Cengiz Bölükbaş, Ali Remzi Dalay, Oya Övünç. Homozigot Faktör V Leiden Mutasyonu ile Beraber Latent Polisitemia Vera'ya Bağlı Olarak Gelişen Bir Budd-Chiari Sendromu Vakası [A Case of Budd-Chiari Syndrome Caused by Homozygote Factor V Leiden Mutation and Latent Polycythemia Vera]. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2002, Antalya, TÜRKİYE.
04 : Evren Abut, Hakan Güveli, Ali Tüzün İnce, Aliye Soylu, Ali Remzi Dalay, Oya Övünç. Nonsirotik Portal Hipertansiyon Zemininde Gelişen Anormal Yerleşimli Epigastrik Kollateral Yumak [Abnormally Situated Epigastric Collateral Ball in the Presence of Non-Cirrothic Portal Hypertension]. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2002, Antalya, TÜRKİYE.
05 : Evren Abut, Alper Arman, Hakan Güveli, Tülin Kendir, Ali Remzi Dalay, Oya Övünç. Situs Ambiguous (Polispleni Sendromu): İleri Yaşlarda Son Derece Nadir Rastlanılan Bir Anomali [Situs Ambiguous (Polysplenia Syndrome): An Extremely Rare Anomaly Encountered in the Advanced Age]. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2002, Antalya, TÜRKİYE.
06 : Hakan Güveli, Evren Abut, Tülin Kendir, Ali Tüzün İnce, Cengiz Bölükbaş, Oya Övünç. Nadir Bir Üst Gastrointestinal Sistem Kanama Nedeni: Geçirilmiş Pankreatit Sonucu Oluşan Splenik Ven Stenozuna Sekonder İzole Fundus Varis Kanaması [A Rare Reason of Upper Gastrointestinal Bleeding: Isolated Fundic Varrices Bleeding Secondary to Splenic Vein Thrombosis Caused by Pancreatitis]. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2002, Antalya, TÜRKİYE.
07 : Tülin Kendir, Cengiz Bölükbaş, Can Dolapçıoğlu, Aliye Soylu, Ali Remzi Dalay, Hakan Güveli, Evren Abut, Ali Rıza Soylu, Oya Övünç Kurdaş. Kısa Segment Barrett Özofagusunda Kromoendoskopinin Yeri [Chromoendoscopy in the Diagnosis of Short Segment Barrett Esophagus]. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2002, Antalya, TÜRKİYE.
08 : Evren Abut, Hakan Güveli, Tülin Kendir, Ümit Akyüz, Ali Tüzün İnce, Remzi Dalay, Oya Övünç Kurdaş. Kolonoskopi Hazırlığında Standart 4 lt PEG-ELS Solusyonu ile 2 lt PEG-ELS Solusyonu + Magnezium Hidroksid veya Zeytin Yağı Kullanımının Karşılaştırıldığı Randomize, Kontrollü, Prospektif Çalışma [A Randomized, Controlled Prospective Study Comparing Standard (4 L) of PEG-ELS and 2 L of PEG-ELS and the Pretreatment with Magnesium Hydroxide or Olive Oil for Colonoscopy Preparation]. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2003, Antalya, TÜRKİYE.
09 : Evren Abut, Hakan Güveli, Ümit Akyüz, Tülin Kendir, Ali Tüzün İnce, Aydın Yıldırım, Remzi Dalay, Oya Övünç Kurdaş. Vena Cava İnferior'da Obstruksiyona Bağlı Olarak İleri Yaşta Gelişen Bir Karaciğer Sirozu Vakası - Başarılı Perkütanöz Balon Anjioplasti Uygulaması [A Case of Budd-Chiari Syndrome Due to Membraneous Obstruction of the Inferior Vena Cava: Successful Treatment by Percutaneous Transluminal Ballon Angioplasty]. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2003, Antalya, TÜRKİYE.
10 : Hakan Güveli, Evren Abut, Ümit Akyüz, Tülin Kendir, Ali Tüzün İnce, Remzi Dalay, Oya Övünç. Kronik Hepatit B Tedavisinde İnterferon ve Lamuvidin Kullanılan Bir Vakada Tedavi Seyrinde İnterferona Bağlı Aşikar Transaminaz Yüksekliği [Pronounced Transaminases Elevations Due To Interferon Administration in a Patient Treated with Interferon-Alfa and Lamivudine]. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2003, Antalya, TÜRKİYE
İletişim
hakan.guveli@medicalpark.com.tr

İstanbul Göztepe

Sağlık Köşesi

Kafa Çarpmasını Ciddiye Alın...

Aileler tarafından önemsenmeyen kafa çarpmaları...

devamı

Uykusuzluk Kanser Nedenlerinden...

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Medikal...

devamı

Tarçın Konsantrasyonu Arttırıyor...

Sınava hazırlık dönemi boyunca tüm besinleri...

devamı

Çocuğunuzu Menenjitten Aşıyla Koruyun...

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Çocuk...

devamı

Kulak Rahatsızlığı Deyip Geçmeyin...

Medical Park Antalya Hastanesi Kulak, Burun...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.