Yaman Sağlam

Uzm. Dr. Yaman Sağlam

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuzmayıs Üniv. Tıp Fak.
Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi
Ondokuzmayıs Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Reproductive Genetics Institute-Chicago
Tıbbi İlgi Alanları
Moleküler genetik,farmako genetik,genetik danışmanlık,kromozom bozukluğu,doğum öncesi tanı,doğum sonrası tanı,preimtranplantasyon genetik tanı,yüksek riskli gebelikler,gnetik tarama,kanser,rahim kanseri meme kanseri,Mutasyon,akraba evliliği,amniyosentez,düşük(abort) HPV,FMF,Ailsel akdeniz ateşi,Talasemi,Akdeniz anemisi,İnfertilite
Araştırma ve Yayınlar
Yurtiçi Yayınları;
7.1.1. (2000) M.Öğütcen-Toller, Y.Sağlam, G.Ökten, O.Gülen, M.Elbistan, N.Kara, Ö.Yavuz, M.Sipahier, N.Sözübir. EEC Syndrome: a case with non-Hodgkin's lymphoma. Journal of Marmara University Dental Faculty, 4(2): 173.
7.1.2. (2002) L.Öztürk, Y.Sağlam, N.Gökhan. Uykusuzluk süresince ve sonrasında opsonizasyon. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 65(1 ):34.
7.1.3. (2004) Semra Kahraman, Yaman Sağlam. Preimplantasyon Genetik Tanı. Aktüel Tıp Dergisi. Cilt:9, Sayı:5, s.63-68.
7.1.4. (2004) Y. Kumtepe, S. Kahraman, N. Fındıklı, S. Sertyel, Y. Sağlam. Klinefelter's sendromu olgularında preimplantasyon genetik tanı sonuçları. Türk Fertilite Dergisi, Cilt: 12, Sayı:1, s.64-74.
7.1.5. (2008) Tekrarlayan düşükleri olan bir olguda ailesel t(1;3), inv(9) ve trombofili. Şengül Bekar Tural , Nurten Kara,. Gülsen Ökten, Sezgin Özgür Güneş, İdris Koçak, Yaman Sağlam, Ferda Alpaslan Pınarlı. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi,
Yurtışı Yayınları;
7.1.6. (2005) Fiorentino F, Kahraman S, Karadayi H, Biricik A, Sertyel S, Karlikaya G, Saglam Y, Podini D, Nuccitelli A, Baldi M. Short tandem repeats haplotyping of the HLA region in preimplantation HLA matching. Eur J Hum Genet. 2005 Aug;13(8):953-8.
7.1.7. (2006) S Kahraman, N Findikli, A Biricik, N Oncu, C Ogur, S Sertyel, G Karlikaya, H Karagozoglu, Y Saglam. Preliminary FISH studies on spermatozoa and embryos in patients with variable degrees of teratozoospermia and a history of poor prognosis. Reproductive Biomedicine Online, 2006;12(6):752-761.
7.1.8. (2006) N Findikli, S Kahraman, Y Saglam, C Beyazyurek, S Sertyel, G Karlikaya, H Karagozoglu, B Aygun. Embryo aneuploidy screening for repeated implantation failure and unexplained recurrent miscarriage. Reproductive Biomedicine Online, 2006;13(1):38-46.
7.1.9. (2007) S Kahraman, N Findikli, G Karlikaya, S Sertyel, H Karadayi, Y Saglam, F Fiorentino. Medical and Social Perspectives of Preimplantation Genetic Diagnosis for Single Gene Disorders and/or HLA Typing. Ethics, Law and Moral Philosophy of Reproductive Biomedicine, Vol. 2, No. 1, February 2007: 104-108.
7.1.10. (2008) Güven A, Kara N, Saglam Y, Günes S, Okten G. The Mayer–Rokitansky–Kuster–Hauser and gonadal dysgenesis anomaly in a girl with 45,X/46,X,del(X)(p11.21). Am J Med Genet Part A 146A:128–131.
7.1.11. (2008) Çınar Ç., Yazıcı C., Ergünsu Ş., Beyazyürek Ç., Javadova D., Saglam Y.,Tarcan T., Güney I. Genetic diagnosis in infertile men with numerical and constitutional sperm abnormalities. Genetic Testing. (Accepted for Publication in 2007)
7.1.12. (2008) Nurten Kara, Gulsen Okten, Sezgin Ozgur Gunes, Yaman Saglam, Haydar Ali Tasdemir, Ferda Alparslan Pinarli. An epileptic case with mosaic ring chromosome 6 and 6q terminal deletion. Epilepsy Research xxx, xxx—xxx (Accepted for Publication in 2008)
7.2.Yurt Dışı Bildirileri
7.2.1. Sağlam Y, Okten G, Elbistan M, Tasdemir HA. Study of a familial translocation t(6;7). Cytogenet Cell Genet, 85(suppl.1-2):164, 1999.
7.2.2. Okten G, Sağlam Y, Kokcu A, Kutbay YB. Efficient identification of bisatellited marker chromosomes in a family. Eur J Hum Genet, 8(suppl.1):89, 2000.
7.2.3. Sağlam Y, Okten G, Özen RS, Bahçe M, Imirzalıoglu N. Characterization of Y chromosomal aberrations in clinic, cytogenetic and molecular cytogenetically in infertile males. Ann Genet, 44(suppl.1):34, 2001.
7.2.4. Orkunoglu FE, Soydan H, Ozgok Y, Sağlam Y, Imirzalıoglu N. Y chromosome microdeletions in oligospermic and azoospermic idiopathic male patients.
7.2.5. N. Findikli, N. Oncu, S. Sertyel, S. Unal, Y. Saglam, S. Kahraman. A Possible Prognostic Value of Sperm FISH Analysis and the Outcome of PGD in Difficult ART Cases Istanbul Memorial Hospital, Istanbul, Turkey. (ASRM Congress, Philadelphia-Pennsylvania, USA, O102, 16-20 October2004)
7.2.6. H. Karadayi, S. Kahraman, Y. Saglam, B. Umay, S. Sertyel, F. Fiorentino. Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) for B Thalassemia with or Without HLA Typing Istanbul Memorial Hospital, Istanbul, Turkey; EmbryoGen, Rome, Italy. (ASRM Congress, Philadelphia-Pennsylvania, USA, P316, 16-20 October2004)
7.2.7. S. Kahraman, G. Karlikaya, H. Karadayi, B. Umay, Y. Saglam, F. Fiorentino. Preimplantation Genetic Diagnosis for Single Gene Disorders Combined with HLA Matching Istanbul Memorial Hospital, Istanbul, Turkey; EmbryoGen, Rome, Italy. (ASRM Congress, Philadelphia-Pennsylvania, USA, P317, 16-20 October2004)
7.2.8. Y. Saglam, N. Findikli, C. Ogur, S. Sertyel, E. Enginsu, S. Kahraman. Results of Aneuploidy Testing in ART Cases with Repeated Spontaneous Abortion and Recurrent Implantation Failure Istanbul Memorial Hospital, Istanbul, Turkey (ASRM Congress, Philadelphia-Pennsylvania, USA, P318, 16-20 October2004)
7.2.9. Saglam Y, Ogur C, Karlikaya G, Sertyel S, Karagozoglu H, Findikli N, Kahraman S. PGD of aneuploidy in difficult assisted reproductive treatment cases. Sixth International Symposium on Preimplantation Genetics 2005. London, UK. May 19-21, 2005.
7.2.10. Fiorentino F, Kahraman S, Karadayi H, Biricik A, Sertyel S, Karlikaya G, Saglam Y, Nucitelli A, Baldi M. Experience on PGD combined with HLA matching. Sixth International Symposium on Preimplantation Genetics 2005. London, UK. May 19-21, 2005.
7.2.11. H. Karadayi, S. Ozkan, Y. Saglam, A. Gur, S. Isin, H. Yelke, S. Unal, S. Kahraman. Outcome of 732 infertile men for Y chromosome microdeletions and karyotype analysis. 13th World Congress on in-vitro Fertilization Assisted Reproduction & Genetics, Istanbul, Turkey, May 26-29, 2005.
7.2.12. H. Karadayi, S. Kahraman, Y. Saglam, G. Karlıkaya, S. Sertyel, F. Fiorentino. Preimplantation Genetic Diagnosis for Single Gene Disorders. 13th World Congress on in-vitro Fertilization Assisted Reproduction & Genetics, Istanbul, Turkey, May 26-29, 2005.
7.2.13. C. Ogur, Y. Saglam, G. Karlikaya, A. Gur, S. Isin, S. Kahraman. Sperm fluorescence in situ hybridization analysis and preimplantation genetic diagnosis results of 13 male translocation carriers undergoing 17 cycles. 21st Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Copenhagen, Denmark 19-22 June 2005.
7.2.13. F. Fiorentino, S. Kahraman, H. Karadayi, A. Biricik, S. Sertyel, G. Karlikaya, Y. Saglam, A. Nucitelli, M. Baldi. Experience on preimplantation genetic diagnosis combined with HLA matching. 21st Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Copenhagen, Denmark 19-22 June 2005.
7.3.Yurtiçi Bildirileri;
7.3.1. Okten G, Kutbay YB, Yanık F, Sağlam Y. Familial perisentrik İnversiyon, kromozom-1. VI.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Denizli, Kongre Özet Kitabı, s.213, 2-5 Kasım 2000.
7.3.2. K. Yıldız, Y. Sağlam, E. Enginsu. Amelogenin geni homolog lokusları ile cinsiyet tayini. VII.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Kongre Özet Kitabı, s.89;P-14, 18-21 Eylül 2001.
7.3.3. L. Öztürk, N. Ermutlu, Y. Sağlam, N. Gökhan. Uykusuzluk süresince ve sonrasında opsonizasyon. 27.Ulusal Fizyoloji Kongresi, İstanbul, Bildiri özetleri kitabı, s. 122, 8-12 Ekim 2001.
7.3.4. Y. Sağlam, G. Ökten, M. Bahçe. Azospermik bir olguda izodisentrik Y kromozomu. V.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Konya, Kongre Özet Kitabı, s. , 9-12 Ekim 2002.
7.3.5. S. Kahraman, G. Karlıkaya, H. Karadayı, F. Vanlıoğlu, S. Sertyel, B. Umay, Y. Sağlam, N. Fındıklı, H. Berkil, A. Biricik, F. Fiorentino. Tek gen hastalıklarında HLA doku tiplemesi ve preimplantasyon genetik tanı uygulanan olguların klinik olarak değerlendirilmesi. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 21-24 Nisan 2004, Belek, Antalya, Türkiye.
7.3.6. Semra Kahraman, Hüseyin Karadayı, Güvenç Karlıkaya, Semra Sertyel, Necati Fındıklı, Yaman Sağlam. Tek Gen Hastalıklarında Preimplantasyon Genetik Tanı. 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi & International Workshop on Multiple Pregnancy. 10-13 Nisan 2005. Antalya, Türkiye.
7.3.7. Umay B, Beyazyürek Ç, Sağlam Y, Işın S, Karadayı H, Özkan S, Kahraman S. Dişi karyotipli erkekler. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi Bildiri Kitabı, S3, s71, 17-20 Mayıs 2006.
7.3.8. Sağlam Y, Beyazyürek Ç, Sertyel S, Özkan S, Karagözoğlu H, Fındıklı N, Kahraman S. Şiddetli erkek infertilitesinde PGT ve sperm FISH sonuçlarının karşılaştırılması. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi Bildiri Kitabı, S13, s76, 17-20 Mayıs 2006.
7.3.9. Sağlam Y, Beyazyürek Ç, Sertyel S, Karlıkaya G, Işın S, Ünal S, Karagözoğlu H, Kahraman S. İkili translokasyon taşıyıcısı erkekte Preimplantasyon Genetik Tanı. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi Bildiri Kitabı, S16, s77, 17-20 Mayıs 2006. (Birincilik Ödülü )
7.3.10. Karadayı H, Umay B, Sağlam Y, Karlıkaya G, Sertyel S, Kahraman S. Beta-Talasemi için Preimplantasyon Genetik Tanı ve HLA doku tiplemesi. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi Bildiri Kitabı, S17, s78, 17-20 Mayıs 2006.
7.3.11. Karadayı H, Umay B, Sağlam Y, Kahraman S. Tek gen hastalıklarında Preimplantasyon Genetik Tanı ve HLA tiplemesi için kullanılan tanı teknikleri. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi Bildiri Kitabı, S17, s78, 17-20 Mayıs 2006.
7.3.12. Umay B, Karadayı H, Sağlam Y, Kahraman S. Genomik imprinting ve Talasemi. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi Bildiri Kitabı, P45, s106, 17-20 Mayıs 2006.
7.3.13. Beyazyürek Ç, Sağlam Y, Sertyel S, Karlıkaya G, Işın S, Kahraman S. PGT uygulamasında zorluklar: Ailesel resiprokal translokasyon taşıyıcısı olan akraba çift. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi Bildiri Kitabı, P99, s131, 17-20 Mayıs 2006.
7.3.14. Çınar Ç, Yazıcı C, Ergünsu Ş, Beyazyürek Ç, Sağlam Y, Tarcan T, Güney İ. Sayısal ve yapısal sperm anomalileri gösteren infertil erkeklerde genetik tanı uygulamaları. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi Bildiri Kitabı, P116, s139, 17-20 Mayıs 2006.
7.3.15. Sertyel S, Yelke H, Fındıklı N, Ünal S, Karlıkaya G, Beyazyürek Ç, Sağlam Y, Kahraman S. Embriyo gelişiminde kromozomal anöploidi ne kadar sorumludur? VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi Bildiri Kitabı, P126, s143, 17-20 Mayıs 2006.
7.3.16. Sertyel S, Yelke H, Fındıklı N, Ünal S, Karlıkaya G, Beyazyürek Ç, Sağlam Y, Kahraman S. Endometrial ko-kültür: Preimplantasyon Genetik Tanı için efektif bir teknik midir? VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi Bildiri Kitabı, P127, s144, 17-20 Mayıs 2006.
7.3.16. Oral sunu PGT HLA
8. Katıldığı Kongre, Kurs ve Seminerler (Workshops)
1) 2nd Balkan Meeting on Human Genetics, istanbul, Turkey, 3 Sep 1996.
2) TTB Sürekli Tıp Eğitimi Semineri, Hipertansiyon / Hiperlipidemi Paneli, Samsun, Türkiye, 24 Kasım 1996.
3) XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Tekirova-Antalya, Türkiye, 2-7 Kasım 1997.
4) "Frajil-X Sendromu, Klinik ve Moleküler Yönleri" konulu Bilimsel Toplantı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye, 9 Ocak 1998.
5) 2nd Vysis FISH Workshop, Ankara, Turkey, 24-25 January 1998.
6) 3.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Marmaris, Türkiye, 26-30 Nisan 1998.
7) ESHRE Workshop on Preimplantation Genetic Diagnosis, Brussels, Belgium, 3-5 April 2001.
8) Cerrahpaşa Tüpbebek Günleri, "ÜYTE'de Güncel Uygulamalar ve Yeni Gelişmeler Kursu", İstanbul, Türkiye, 9 Haziran 2001.
9) 3rd European Cytogenetics Conference, Paris, France, 7-10 July 2001.
10) 7.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 18-21 Eylül 2001
11) XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 1-5 Ekim 2001.
12) New Approaches in The Diagnosis and Treatment of Male Infertility, İstanbul,Türkiye, 20 Nisan 2002.
13) MolekülerTanı ve Uygulamaları Yaz Okulu, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 28-31 Mayıs 2002.
14) New Frontiers in Medicine - The Methodist Hospital, İstanbul, Turkey, 9 September 2002.
15) "Yardımla Üreme Tekniklerinde Son Gelişmeler" sempozyumu, VKV Amerikan Hastanesi, İstanbul, Türkiye, 1-2 Ekim 2002.
16) 5.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Konya, Türkiye, 9-12 Ekim 2002.
17) Klinisyenler için Moleküler Genetik Kursu, DETAE İstanbul, Türkiye, 28-29 Kasım 2002.
18) International Seminar, Advances in the diagnosis and treatment of thalassemia and Preimplantation HLA typing, Cyprus, 27-28 March 2004. k)VI.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. Belek, Antalya, 21-24 Nisan 2004.
20) 1st International Congress on Reproductive Medicine (TSRM) İstanbul, Türkiye, 22 – 25 Eylül 2004.
21) ASRM Congress, Philadelphia-Pennsylvania, USA, 16-20 October2004.
22) Sixth International Symposium on Preimplantation Genetics 2005. London, UK. May 19-21, 2005.
23) 13th World Congress on in-vitro Fertilization Assisted Reproduction & Genetics, Istanbul, Turkey, May 26-29, 2005.
24) University of UTAH, Salt Lake City, Male Infertility Genetics, Jan 2006.
25) VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 17-20 Mayıs 2006.
26) 23rd Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Lyon, France, 1-4 July 2007.
27) 6th European Cytogenetics Conference stanbul 7-10 July 2007
28) VIII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 6-9 Mayıs 2008.
Videoları
Web Sitesi
www.yamansaglam.com.tr
İletişim
yaman.saglam@medicalpark.com.tr

İstanbul Göztepe

Sağlık Köşesi

Kalbiniz Ses Vermiyor Olabilir!...

"Sessiz İskemi", halk arasında bilinen adı...

devamı

İş Dünyasının Yeni Stres Topu: Boyama Kitapları...

İş dünyasının yeni stres topu boyama kitapları...

devamı

Nedir Bu Domuz Gribi?...

Son haftalarda gündemden düşmeyen domuz gribi...

devamı

Domuz Gribi H1N1...

Domuzlarda hastalığa yol açan bir mikrorganizma...

devamı

Atıştırmalıkların Kilo Aldırmayanı da Var!...

Kış mevsimiyle birlikte geceleri televizyon...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.