Süleyman Yılmaz

Op. Dr. Süleyman Yılmaz

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Drechsteden Ziekenhuis in Dordrecht-Hollanda
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Tıbbi İlgi Alanları
Genel cerrahi, Sindirim sistemi cerrahisi, Onkolojik cerrahi, Laparoskopik cerrahi, Tiroid ve meme cerrahisi
Araştırma ve Yayınlar
1. Ertem M , Vardareli E, Yılmaz S, Özveri E, Tözün N.:Intraopearative colonoscopy in laparoscopically assisted colon resection at patients with T1 colon tumors. P143. 18th World Congress of the İnternational Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. October 8-11 2008, İstanbul.
2. Özveri E , Yılmaz S, Vardareli E, Ertem M.: Liver abcess secondery to a wooden skewer migration a case report. P296. 18th World Congress of the İnternational Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. October 8-11 2008, İstanbul.
3. Özveri E, Yılmaz S, Ertem M.: stapler hemoroidopeksi yönteminin hastaların yaşam kalitesi üzerine etkisi. XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. P:340 , mayıs 2009, Antalya
4. Özveri E, Yılmaz S, Ertem M.: Laparoskopik kolon rezeksiyonlarında intraoperatif kolonoskopinin yeri. XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. P:333 , mayıs 2009, Antalya
5. Yılmaz S, Özveri E, Ertem M .: Mide tümörlerinde laparoskopik tedavi: wedge , subtotal total.p.13, 1.Minimal invaziv cerrahi kongresi 3 mayıs 2009, Kıbrıs
6. Yılmaz S, Özveri E, Ertem M .: Travmatik Dalak Yaralanmasında Laparoskopik Cerrahi Tedavi. p.14, 1.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 3 mayıs 2009, Kıbrıs.
7. Ertem M , Yılmaz S, Özveri E.: SILS tekniği ile kolesistektomi deneyimimiz. P:25, 1.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 3 mayıs 2009, Kıbrıs.
8. Yılmaz S, Özveri E, Ertem M.: Akalazya tedavisinde laparoskopik teknik. p.17, 1.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 3 mayıs 2009, Kıbrıs.
9. Ertem M , Özben V, Yılmaz S, Özveri E.: SILS kolesistektomide artroskopi ile iki farklı teknik. P:128. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009,Antalya.
10. Ertem M , Özben V, Yılmaz S, Özveri E.: Kolesistoduodenal fistül tanılı bir olguda laparoskopik kolesistektomi ve düodenum tamiri. P: 139. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009,Antalya.
11. Ertem M , Özben V, Yılmaz S, Özveri E.: laparoskopik tüp jejunostomi ve teknik ayrıntıları. P: 171. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009,Antalya.
12. Yılmaz S, Ertem M .: Kuru kayısı nedeniyle oluşan ince barsak obtrüksiyonu. 2.Uludağ Genel Cerrahide güncel yaklaşımlar Kongresi. S.211 .8-11 Mart 2007. Bursa.
13. Yılmaz S, Ertem M.: Dev rektal Hematom. Longo Ameliyatı Sonrası Oluşan Nadir ir Komplikasyon. 2.Uludağ Genel Cerrahide güncel yaklaşımlar Kongresi. S.211 .8-11 Mart 2007. Bursa.
14. Ertem M , Bakar Ö , Özveri E. Yılmaz S.: İki verrüköz kanser olgusu ve cerrahi yaklaşım. Ulusal Cerrahi Dergisi 25(2) 68-71,2009.
15. Yılmaz S, Özveri E, Ertem M.: Kanayan mide stromal tümörde Acil Laparoskopik wedge rezeksiyonu . Endoskopik Lap. Cer Derg. 13 (3):126-130, 2006 . ( not dergi 2009 da yayınlanmıştır.
16. Ertem M, Karataş A, Gök H, Yılmaz S.: Rare complication following Longo operation : giant rectal haematoma. Case report . J Complication Royal Australasian College of Surgeons. 2009.
17. Ertem M , Ozben O, Yılmaz S, Ozveri E .: The use of tacker and arthroscopy cannules in SILS cholecystectomy. J of Laparoendoscopic& advence surgical Tecniques. 2010.
18. Ertem M, Ozben V, Ozveri E , Yılmaz S.: Application of laparoscopicy in the management of obscure gastrointestinal bleeding. Surg laparosc Endosc Percutan Tech. 20(2):89-92. 2010.
19. Ozcan UA, Yılmaz S, Akansel S, Çizmeci MO, Ertem M.: Anunusual cause of small bowel obstruction: CT diagnosis of dried apricots. Emerg Radiol. 14(6):417-9, 2007
Web Sitesi
www.genelcerrah.info
İletişim
suleyman.yilmaz2@medicalpark.com.tr

İstanbul Göztepe

Sağlık Köşesi

Yedikleriniz sizi depresyona sokabilir...

Uzmanlar, depresyonu insanların yaşamı boyunca...

devamı

Sürekli tansiyon ölçmek tansiyonu yükseltiyor...

Bir hastalık düşünün her üç kişiden biri...

devamı

Oturarak çalışanlarda kıl dönmesi riski fazla...

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Cerrahi...

devamı

Sünnet öncesi muayene önemli...

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahisi...

devamı

Yo Yo Sendromu'na dikkat! ...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla kilo fazlası...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.