Uzm. Dr.Abdulbaki Ağaçkıran

  • İlgi Alanları
  • Girişimsel radyoloji
  • Nöroradyoloji
  • Girişimsel onkolojik radyoloji
  • Nonvasküler girişimsel radyoloji
  • Tanısal anjiografi
  • Venöz girişimler halıcı kateter uygulamaları
  • Organ nakil radyolojisi
  • Tanısal nöroradyoloji

Deneyim
Akut inmede mekanik trombektomi (Beyin damarlarındaki pıhtı ve tıkanıklıkların açılması)
Karotis ve vertebral arter stenozu(Şah Damarı Darlığı) stentleme ve balon dilatasyonu
Beyin anevrizma kanamalarının embolizasyon ile müdahalesi
Bronşial arter anjiyografi ve embolizasyonu(akciğer damarlarının kanama müdahalesi)
Karaciğer ve Tiroid, myom perkütan tümör termal ablasyon tedavisi
Karaciğer tümörlerinin damarsal tedavisi(TAE, TAKE, TARE)
Batın içi organların acil kanamalarına damarsal embolizasyon
Uterin myomların ve prostatın embolizasyon ile tedavisi
Pelvik konjesyon embolizasyon ile tedavisi
Sürrenal ve süperior petrosal sinüs venöz örneklemeleri
Periferik arter balon ve stent tedavisi; Diyabetik ayak damarsal tedavisi
Periferik aterektomi(damar plaklarının temizlenmesi) ve trombektomi(pıhtı çıkarılması)Hemodiyaliz fistülografi ve venöz balon ve stentleme
Kalıcı tünelli hemodiyaliz kateteri ve onkolojik port kateteri takım ve çıkarımı
Görüntüleme eşliğinde biyopsi (Tiroid, meme, karaciğer, akciğer, böbrek, kemik gibi...)
Perkütan apse drenajı, perkütan assit ve plevral effüzyon drenajı, Perkütan koleksiyon ve kist tedavisi, Perkütan kist hidatik tedavisi, perkütan kist sklerizasyon tedavisi
Perkütan transhepatik kolanjiyografi, Perkütan biliyer drenaj, prekütan koledok dilatasyonu ve perkütan bilier stentleme, Endobiliyer radyofrekans ablasyon
Perkütan nefrostomi ve Perkütan double J stent uygulaması
BT eşliğinde tanısal biyopsiler
Çölyak gangliyon blokajı
İlaçlı Radyografik tetkikler (Özefagografi, baryumlu kolon grafi gibi)

Eğitim ve Uzmanlık
2004-2010 Üniversite Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011-2015 Araştırma Gör. Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Radyoloji Kliniği
2015-2020 / 2021-2022Uzm. Dr. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği ve Girişimsel Radyoloji Ünitesi   
2020 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği İnme Merkezi, Uzm. Dr.

Kurs ve Sertifikalar
TGRD Temel Girişimsel Radyoloji Kursu Aralık 2015
TGRD leri Girişimsel Radyolojik Uygulamalar Kursu Ocak 2016
ESNR 10  Advanced Course In Interventional Neuroradiology Sep 2018
Sağlık Bakanlığı İnme Merkezi Kurma ve İşletme Sertifikası 2020
TNRD Santral Sinir Sistemi Tümörleri Kursu Nisan 2021
TNRD Damarsal Hastalıklar Kursu Ekim 2021
TNRD Anatomi, Embriyoloji ve Malformasyonlar Kursu Nisan 2022
TNRD Travma, Dejenerasyon ve Enflamasyon Ekim 2022

Mesleki Üyelikler
Türk Radyoloji Derneği
Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
Türk Nöroradyoloji Derneği

Velioglu, M., Onal, Y., Agackiran, A., Ak, P. D., & Karakas, H. M. (2021). Initial experience with the CatchView thrombectomy device for acute ischemic stroke. Journal of NeuroInterventional Surgery, 13(10), 946-950.

Ak, C., Adali, G., Sayar, S., Agackiran, A., Kulali, F., Kahraman, R., ... & Ozdil, K. (2022, September). Portal vein thrombosis risk factors in liver transplant candidates. In Hepatology Forum (Vol. 3, No. 3, p. 88). Turkish Association for the Study of the Liver.

Ağaçkıran, S. K., Kardeş, E., Ağaçkıran, A., Direskeneli, H., & Öner, F. A. (2022). Ana femoral ven duvar kalınlığının Doppler ultrasonografi ile ölçümü, oküler Behçet hastalığını diğer enflamatuvar üveitlerden ayırt etmek için yararlı bir tanı aracıdır. Journal of Turkish Society for Rheumatology, 14.