Uzm. Dr.Abdülkadir Eren

  • İlgi Alanları
  • Çocuk sağlığı ve hastalıkları
  • Neonatoloji

Eğitim ve Uzmanlık
1995-2002: Lisans, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2003-2009: Tıpta Uzmanlık (Anadal), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2013: Tıpta Uzmanlık(Yandal), Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji, 2013
2013-2016: Tıpta Uzmanlık(Yandal), Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji

Deneyim
2009-2013: Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2011-2012: Ardahan Asker Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Tabip Teğmen
2016-2018: Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Neonatoloji Uzmanı EA

Mesleki Üyelikler
Türk Neonatoloji Derneği
Kocaeli Tabip Odası

Araştırma ve Yayınlar

Bilgin H, Eren A, Kara S. Gaviscon and domperidon responsive apnea episodes associated with gastro-esophageal reflux disease in twins. Asia Pac J Clin Nutr 2015;24(4):753-755 (SCI-Expanded)

Eren A, Bilgin H,  Kara S. Feeding an infant with high arched palate by high flow rate bottle nipple. Asia Pac J Clin Nutr 2015;25(4):756-758 (SCI-Expanded)

Osman Ö, Oğuz AD, Eren A,Şanlı C,Söylemezoğlu HÖ,Çaycı AB. Cystatin C as a biomarker of contrast-induced nephropathy in pediatric cardiac angiography.Turk J.Med Sci(2014)44:178-185

(SCI-Expanded)

Bilgin H, Eren A, Kara S.Hemolytic anemia and heart failure caused by Anti-C and Anti-E Immunization.J coll Physicians Surg Pak.2016 Jun;26(6):539-40.doi:2360(SCI-Expanded)

Gündüz S, Uşak E, Yüksel CN, Eren A. Early Childhood Masturbation. Med J Islamic World Acad Sci. 2015; 23(2):59-62

Bilgin H, Kosus A,Kosus N, Kara S,Eren A,Hızlı D.The effect of maternal parameters on umbilical artery blood gas values and neonatal well-being in singleton pregnancies. Eur Res J 2016;2(2):137-142

 

Eren A, Bilgin H,Kara S,Yüksel C, Gündüz S. Skin nekrosis following calcium extravasation and otolytic wound debridement in a neonate:A case report. J Turgut Ozal Med Cent.2016;23(2):247-248.doi:10.5455/jtomc.2015.3126

Eren A, Bilgin H,Kara S,Yüksel C, Gündüz S.Goldenhar Sendromu.The New Journal of Medicine 2015;32:169-170

Bilgin H, Eren A, Kara S.Yardımcı üreme teknolojisi ile doğan bebeklerde konjenital anomaliler ve prognoz. Derleme. The New Journal of Medicine 31;4-233-237.

Yüksel CN, Gündüz S,Taş T, Eren A.Kronik kilo kaybı ile gelen kist hidatik vakası.7.Ulusal Çocuk Solunum Hsatalıkları Kongresi.Mayıs 2013,Antalya

Eren A,Bilgin H,Kara S, Ceylaner S,Aydın Hİ,Kösehan D,Sönmez FM.Nonketotik hiperglisinemi tanısı alan bir yenidoğanda saptanan 2 yeni AMT gen mutasyonu. Id No:162.Poster No:PB059 23.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2015,Adana                                      

Ahioğlu S, Erdem G,Eren A.Yenidoğanlarda bilirubin ölçümünün iki farklı yöntemle karşılaştırılması.55.Milli Pediatri Kongresi, Ekim 2011,Antalya

Çakmak A,Hirfanoğlu İM, Eren A, Turan Ö,Önal E,Atalay Y. Gebeliğinde sigara içen annelerin yenidoğanlarında sigara içmenin TSH düzeyine etkisi.16.Ulusal Neonatoloji Kongresi,Nisan 2008,Antalya

Bilgin H, Kara S, Erpolat S, Eren A.Term Yenidoğanlarda cilt lezyonlarının sıklığı ve maternal faktörlerle ilişkisi. Id No:218.Poster No:PB553. 23.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2015,Adana

Bilgin H, Eren A, Kara S,Yavuz OY,Uygun M. İntrauterin Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Maruziyeti Neonatal Kalça Gelişimini Etkiler mi? Id No:300 Poster No:PB512. 23.Ulusal Neonatoloji Kongresi.Nisan 2015, Adana

Bilgin H, Kosus A, Kosus N, Kara S, Eren A, Hızlı D. Tekiz Gebeliklerde Maternal Parametreler Umbilical Arteriyel Kan Gazı Değerlerini ve Neonatal İyilik Halini Etkiler mi? Id No:219Poster No:PB558. 23.Ulusal Neonatoloji Kongresi.Nisan 2015, Adana

Bilgin H, Eren A, Boyraz M,Kara S.İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu ve Ambigus Genitale: bir bağlantı var mı? Id No:217 Poster No:PB024. 23.Ulusal Neonatoloji Kongresi.Nisan 2015, Adana

Bilgin H, Eren A, Kara S, Gökçe EC, Öznur M, Sonmez FM. Hipotiroidi ve Belirgin Hidrosefali ile ilişkili Ritscher-Schinzel Sendrom. Id No:216.Poster No:PB307. 23.Ulusal Neonatoloji Kongresi.Nisan 2015, Adana