Prof. Dr.Abdulkadir Koçer

  • İlgi Alanları
  • Ağrı tedavisi
  • İnme
  • Kuru iğne tedavisi
  • Parkinson hastalığı
  • Bunama
  • Sinir blokajı botoks
  • Beyin pili
  • Kök hücre tedavisi

Eğitim ve Uzmanlık
1992 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Doktoru Eğitimi
1999 PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Doktora / Uzmanlık
2006 Elektrodiyagnoz (EEG-EMG), Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans
2006 Nöroloji, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Doçentlik
2011 Algoloji, Sağlık Bakanlığı  - Yan Dal Uzmanlığı
2011 Klinik Nörofizyoloji, Sağlık Bakanlığı - Yan Dal Uzmanlığı
2015 Vasküler Nöroloji, Beyin Damar Hastalıkları Derneği

Deneyim
2014 - 2015 Profesör, AD Başkanı / Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD
2013 - 2016 Profesör, AD Başkanı / Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD
2012 - 2016 Profesör, Üye / Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu, 2012-2016 - Profesör, AD Başkanı / Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
2010 - 2012 Profesör, AD Başkanı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
2010 - 2012 Profesör, Hastane Sağlık Kurulu Başkanı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim Hastanesi
2009 - 2014 Doçent / Profesör, Üye, İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Üyesi
2007 - 2010 Doçent, Dönem III Koordinatörü, Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD
2006 - 2010 Doçent, AD Başkanı, Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
2002 - 2005 Uzm. Dr. Başasistan, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
1999 - 2002 Uzm. Dr. Başasistan, PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
1995 - 1999 Asistan, PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
1993 - 1995 Pratisyen Hekim, Zorunlu Hizmet, Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Hekimliği, Kastamonu Bozkurt Keşlik ve Taşköprü Alatarla Sağlık Ocakları

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği 
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 
Elektrofizyoloji Derneği

Kurs ve Sertifikalar
Yönettiği tezler ve katıldığı uluslararası çalışmalar
1. Alfa lipoik asid kullanımı sonrasında diyabetik semptomların ve sinir ileti çalışmalarının değerlendirilmesi (Dr.Şefika Okuyucu, Düzce Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Uzmanlık tezi, 2009),
2. Diyabet olgularında iki nokta ayırımı ve sinir ileti çalışmaları (Dr. Mehmet Eryılmaz, Düzce Tıp Fakültesi  Nöroloji AD – Uzmanlık tezi, 2011). 
3. Ulnar sinir tuzaklanması olan hastalarda nöropatik ağrı değerlendirme ölçkeleri ile elektrofizyolojik bulgular arasındaki ilişkilerin değerlendirlmesi (Dr. Buket Sanlısoy, İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Uzmanlık tezi, 2014). 
4. Non travmatik nörolojik hastalıkların maluliyet, özürlülük ve yetersizlik açısından değerlendirilmesi (Dr. Uğur Kayhan, İstanbul Adli Tıp Kurumu – Uzmanlık tezi, 2014). 
5. İskemik inmede chemerin düzeylerinin aterosklerozdaki rolü ve inme prognozuyla ilişkisi (Dr.Buse Hasırcı, İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Uzmanlık tezi, 2015).
6. İskemik inmenin tanı ve prognozunda Apelin-36 nın kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi (Dr.Münevver Okay, İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Uzmanlık tezi,2015).
7 - EDSE ÇALIŞMASI (Memantin’in davranışsal semptomlar üzerine etkisi – 2009)
8 - İNTERSTROK çalışması (Kanada orijinli, uluslararası, inme etyolojisinin araştırılması ile ilişkili bir çalışmanın Türkiye ayağı – 2012)

Mesleki yeterlilik ve kariyer kursları
1. Eğiticlerin Eğitimi Kursu, 2010 (Prof.Dr. Süleyman Görpelipoğlu ve ekibi).
2. Writing, Presenting and publishing in medical English, 2007 (Medically speaking-Delaware), İstanbul.
3. Dementia – Karolinska Enstitüsü, 2007.
4. Demansta Bilişsel tarama – TNTS grubu, 2006 (Prof.Dr. Öget Öktem ve Prof.Dr. Kaynak Selekler gözetiminde eğitim verildi).
5. Elektroensefalografi okulu, 4, 2005 (Prof.Dr. Atilla Altunel ve Prof.Dr. Erbil Gözükırmızı tarafından eğitim verildi).
6. Mezuniyet sonrası epilepsi interaktif eğitim proğramı – SPIKE Grubu 2005 
7. Mezuniyet sonrası epilepsi interaktif eğitim proğramı – SPIKE Grubu 2004  
8. Tıbbi araştırmalarda biyoistatistik yöntemleri ve SPSS kullanımı, 2004 (Prof. Dr. Haydar Sur tarafından eğitim verildi) 

Bilimsel çalışmaların ve yayınların dökümü

- 137 Makale ve 230 Bildiri

- Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makale Sayısı: 111 ( 78'i birinci isim veya sorumlu yazar )

- Uluslararası Bildiri Sayısı: 51 ( 27'si birinci isim )

- Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makale Sayısı: 26

- Ulusal Kongrelerdeki Bildiri Sayısı: 131 (25'i sözlü bildiri)

I. SCI, SCI-Expanded, PubMed, Web of Science tarafından indexlenen dergilerde yayımlanan makaleler

1. Yildiz Z, Koçer A, Avşar Ş, Cinier G. Is Troponin Really a Reliable Marker in Patients with Acute Ischemic Stroke? Rom J Intern Med. 2018 Jun 1. doi: 10.2478/rjim-2018-0016. [Epub ahead of print]

2. Bostan H, Cabalar M, Altinay S, Kalkan Y, Tumkaya L, Kanat A, Koçer A, et al. Sciatic nerve injury following analgesic drug injection in rats: A histopathological examination. North Clin Istanb 2018;5(3):176–185.

3. Practice patterns and outcomes after stroke across countries at different economic levels (INTERSTROKE): an international observational study. Langhorne P, O'Donnell MJ, Chin SL, Zhang H, Xavier D, Avezum A, et al. ; INTERSTROKE collaborators. Lancet. 2018 May 19;391(10134):2019-2027. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30802-X. Epub 2018 May 17.

4. Koçer A. Greater occipital nerve blocks in the treatment of refractory chronic migraine: An observational report of nine cases. World J Clin Cases, vol.4, pp. 323-327, 2016

5. Koçer A., Oktay A.B., “Nintendo Wii assessment of Hoehn and Yahr score with Parkinson’s disease tremor.”, TECHNOLOGY AND HEALTH CARE, vol.14, pp.185-191, 2016

6. Unal Z, Domac FM, Boylu E, Kocer A., Tanridag T, Us O. Blink reflex in migraine headache. Northern Clinics of Istanbul. VOL.3, pp. 1-8, 2016

7. Balkuv E., Varoglu A.O., Isik N., Isbilen B., Duruyen S., Basaran R., Kocer A. The effects of thrombomodulin and activated protein C on the pathogenesis of multiple sclerosis.  Multiple Sclerosis and Related Disorders,  8 , pp. 131-135, 2016 

8. Kurtcan S., Kilicarslan R., Alkan A., Aralaşmak A., Aksoy F., Koçer A., “Auditory Pathway Features Determined by DTI in Subjects with Unilateral Acoustic Neuroma.”, CLINICAL NEURORADIOLOGY, vol.26, pp.439-444, 2016

9. Koçer A., Sanlisoy B. , Agircan D., Okay M., Aralasmak A. , “Otitis complicated by Jacod’s syndrome with unusal facial nerve involvement: Case report and review of literature”, JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.65, pp.429-431, 2015

10. Koçer A., “Cognitive problems related to vertebrobasilar circulation”, TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.45, pp.993-997, 2015

11. Gundogmus U.N., Budak A.E., Koçer A., Akin H.M., İnce H., “Risk Factors For Post-Traumatic Seizures (Epilepsy) in The Patients With Brain Injury in Turkey”, JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.32, pp.170-182, 2015

12. Kocaman G., Duruyen H., Koçer A., Asil T., “Recurrent Ischemic Stroke Characteristics and Assessment of Sufficiency of Secondary Stroke Prevention”, ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.52, pp.139-144, 2015

13. Koçer E., Koçer A., Ozsutcu M., Dursun A.E., Kirpinar I., “Dry Eye Related to Commonly Used New Antidepressants”, JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.35, pp.411-413, 2015

14. Koçer A., Okay M., Hasırcı B., Ağırcan D., Sanlisoy B., “White matter lesions predict cognitive dysfunction in patients with essential tremor”, Neurology, Psychiatry and Brain Research, vol.21, pp.1-5, 2015

15. Koçer A., Okay M., Hasırcı B., Agircan D., Varoglu A., “Serum Uric Acid Level as a Prognostic Factor in Benign Essential Tremor”, British Journal of Medicine & Medical Research, vol.7, pp.604-610, 2015

16. Keskin E., Keskin E., Atik B., Koçer A., “A case of isolated abducens nerve paralysis in maxillofacial trauma.”, ANNALS OF MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.5, pp.258-261, 2015

17. Kilicarslan R., Alkan A., Sharifov R., Akkoyunlu M.E., Aralaşmak A., Koçer A., et al.,”The Effect of Obesity on Brain Diffusion Alteration in Patients with Obstructive Sleep Apnea”, THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, 2014

18. Ozcan M.E. , Karadeli H.H., Koçer A., Asil T., “Association between smoking and cognitive impairment in multiple sclerosis”, NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT, vol.10, pp.1715-1719, 2014

19. Kocaman G., Alkan A., Asil T., Knabb V., Koçer A., Eryiğit G., “An unusually mild presentation of megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts”, Clinical Neurology and Neurosurgery, vol.11, pp.1-3, 2013

20. Koçer A., Koçer E., Beşirli H., Dikici S., Domaç F.M., Ercan N., “Low scores on the Benton Facial Recognition Test associated with vertebrobasilar insufficiency”, Med Hypotheses, vol.80, pp.527-9, 2013

21. Gürsoy E., Babacan G., Kolukısa M., Kocaman G., Çelebi A. , Koçer A., “Relationship between electrodiagnostic severity and neuropathic pain assessed by the LANSS pain scale in carpal tunnel syndrome”, Neuropsychiatric Disease and Treatment, vol.9, pp.65-71, 2013

22. Eryılmaz M., Koçer A., Kocaman G., Dikici S., “Two-Point Discrimination In Diabetic Patients”, J Diabetes, vol.10, pp.1-3, 2013

23. Alkan A., Şerifov R., Aralaşmak A., Koçer A., Yüksel A., “Involvement of the corpus callosum splenium in a case with SSPE: magnetic resonance spectroscopy findings”, Arch Med Sci, vol.9, pp.386-7, 2013

24. Hasırcı B., Okay M., Ağırcan D., Koçer A., “Elevated troponin level with negative outcome was found in ischemic stroke”, Cardiovascular Psychiatry and Neurology, vol.1, pp.953672-953672, 2013

25. Özcan M.E., Karedereli H.H., Asil T., Koçer A., “17-year-old female with systemic lupus presents with complex movement disorder: possible relationship with anti-ribosomal P antibodies”, Case Reports in Neurological Medicine, vol.1, pp.590729-590729, 2013

26. Koçer A., Yaman A., Neftaliyev E., Duruyen H., Eryılmaz M., Koçer E., “Assessment of mean platelet volume (MPV) in patients with neurodegenerative diseases: MPV increased in patients with Parkinson’s disease”, Current Gerontology and Geriatric Research, vol.10, pp.986254-986254, 2013

27. Beşirli H., Koçer A., Dikici S., Yazgan S., Özdem Ş., “The Evaluation of Atherosclerosis in Migraine Patients”, Pain Practice, vol.13, pp.11-5, 2012

28. Dikici S., Kocaman G., Özdem Ş., Koçer A., “Amlodipine-induced Delirium in a Patient With Ischemic Stroke”, The Neurologist, vol.18, pp.171-2, 2012

29. Okuyucu Ş. , Koçer A., Eryılmaz M., Kocaman G., “Thioctacid is effective for neuropathy symptoms and hyperglycemia control without pronounced electromyographic changes “, Neurosciences, vol.17, pp.384-6, 2012

30. Koçer A., “Higher P-wave dispersion in migraine patients with higher number of attacks. “, The Scientific World Journal, vol.2012, no.1, 2012

31. Koçer E., Koçer A., Canan F., “Anger Management and Factors that Influence Anger in Physicians. “, Balkan Medical Journal, vol.28, pp.62-8, 2011

32. Koçer E., Koçer A., Değirmenci Y., Eryılmaz M., “Long-term depression is a risk factor for stroke”, Acta Neuropsych, vol.23, pp.292-6, 2011

33. Koçer A., Eryılmaz M., Özdem Ş., Karataş A., “Lateral torticollis: Report of a case complicated by Horner’s syndrome”, Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, vol.57, pp.369-70, 2011

34. Karakaya O., Koçer A., Esen A.M., Kargın R., Barutcu İ., “Impaired Cerebral Circulation in Patients with Slow Coronary Flow”. .,”, Tohoku J Exp Med, vol.225, pp.13-6, 2011

35. Boylu E., Domaç F.M., Koçer A., Ünal Z., Us Ö., Tanrıdağ T., “. Visual evoked potential abnormalities in migraine patients”, Electromyogr Clin Neurophysiol, vol.50, pp.303-8, 2010

36. Koçer A., Koçer E., Memişoğulları R., Domaç F.M., Yüksel H., “IL-6 Levels in Tension Headache Patients”, Clin J Pain, vol.26, pp.690-3, 2010

37. Koçer E., Alçelik A., Koçer A., Ataoğlu A., “P wave in anxiety and depression disorders “, Neural Regeneration Research, vol.5, pp.545-9, 2010

38. Yılmaz S., Karalı E., Tokmak A., Güçlü E., Koçer A., Öztürk Ö., “Auditory evaluation in Parkinsonian patients”, Eur Arch Otorhinolaryngol, vol.266, pp.669-71, 2009

39. Koçer A., Barutcu İ., Atakay S., Özdemirli B., Gül L., Karakaya O., “P-wave duration changes and dispersion: a risk factor or autonomic dysfunction in stroke”, Neurosciences, vol.14, pp.14-8, 2009

40. Koçer A., Memişoğulları R., Domaç F.M., İlhan A., Koçer E., Okuyucu Ş., et al.,”IL-6 Levels in Migraine Patients Receiving Topiramate”, Pain Practice, vol.9, pp.375-9, 2009

41. Bilge C., Koçer E., Koçer A., Börü Ü.T., “Depression and functional outcome after stroke: the effect of antidepressant therapy on functional recovery “, Eur J Phys Rehabil Med, vol.44, pp.13-8, 2008

42. Koçer E., Bilge C., Çağrıcı S., Tutkan H., Koçer A., “İnme hastalarında lezyon lokalizasyonu ve depresyon ilişkisi”, Bulletin of Clinical Psychopharmacology, vol.18, pp.92-8, 2008

43. Koçer A., Dikici S., Atakay S., Okuyucu Ş., “Serum uric acid and lipid levels while taking topiramate for migraine”, Headache, vol.48, pp.1056-60, 2008

44. Cesur M., Bayram F., Temel M., Koçer A., Koç F., “Thyrotoxic hypokalaemic periodic paralysis in a Turkish population: three new case reports and analysis of the case series”, Clin Endocrinol, vol.68, pp.143-52, 2008

45. Koçer A., Değirmenci Y., Yüksel H., Eryılmaz M., “Episodic tonic pupil with aneurysm located on the same side”, Neurosciences, vol.13, pp.182-3, 2008

46. Domaç F.M., Koçer A., Tanıdır R., “Optic neuropathy related to hydrogen peroxide inhalation”, Clin Neuropharmacol, vol.30, pp.55-7, 2007

47. Koçer A., Domaç F.M., Boylu E., Us Ö., Tanrıdağ T., “A comparison of sural nerve conduction studies in patients with impaired oral glucose tolerance test”, Acta Neurol Scand, vol.116, pp.399-405, 2007

48. Gözke E., Özyurt Z., Dörtcan N., Öre Ö., Koçer A., Özer E., “Sympathetic skin responses in patients with hyperthyroidism”, Electromyography Clinic Neurophysiology, vol.47, pp.117-21, 2007

49. Koçer A., Karakaya O., Barutcu İ., Esen Ö., Kargın R., Domaç F.M., “Assesment of P wave duration and dispersion in Parkinson’s disease”, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, vol.30, pp.718-23, 2006

50. Koçer A., İnce N., Koçer E., Taşcı A., “Factors Influencing Treatment compliance Among Turkish People at Risk for Stroke”, Journal of Primary Prevention, vol.27, pp.81-9, 2006

51. Börü Ü.T., Koçer A., Bilge C., “Prednisolone therapy in cases with idiopathic facial nerve paralysis: an open randomized prospective controlled study”, Kulak Burun Bogaz İhtisas Dergisi, vol.14, pp.62-6, 2005

52. Koçer A., Gözke E., Tasalı N., “Thoracic myelopathy due to enlarged ossified ligaments in a Turkish female patient”, Turkish J of Neurological Sciences, vol.22, pp.69-73, 2005

53. Koçer A., Şaşmaz S., İnce N., Kutlar M., Çağrıcı S., “Skin findings related to chronic usage of anti-epileptic drugs”, Saudi Med J, vol.26, pp.1216-9, 2005

54. Koçer A., Canbulat C., Gözke E., İlhan A., “C-reactive protein is an indicator for further death events in first time stroke patients”, Medical Science Monitor, vol.11, pp.541-4, 2005

55. Bilge C., Koçer A., Tutkan H., Börü Ü.T., “Investigation of stroke occurrence time in ischemic and hemorrhagic stroke subtypes”, Journal of Neurological Sciences, vol.22, pp.123-8, 2005

56. İlhan A., Aladağ M., Koçer A., Bölük A., Armutçu F., “Erdosteine ameliorates PTZ-induced oxidative stress in mice seizure model”, Brain Res Bull, vol.65, pp.495-9, 2005

57. Koçer A., Karakaya O., Barutcu İ., Kargın R., Esen A.M., “P wave duration and dispersion in multiple sclerosis “, Clin Auton Res, vol.15, pp.382-6, 2005

58. Koçer A., Gözke E., Dörtcan N., Us Ö., “A comparison of F waves in peripheral nerve disorders “, Electromyogr Clin Neurophysiology, vol.45, pp.417-425, 2005

59. Börü Ü.T., Koçer A., Lüleci A., Sur H., Tutkan H., Atlı H., “Prevalence and Characteristics of Migraine in Women of Reproductive Age in Istanbul, Turkey: A Population Based Survey “, Tohoku J Exp Med, vol.206, pp.51-9, 2005

60. Koçer A., Börü Ü.T., “Pain frequency at night reflects median nerve injury in carpal tunnel syndrome”, Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, vol.51, pp.138-41, 2005

61. Koçer A., İlhan A., İnce N., Bilge C., “The Related Causes In Very Early Morning Onset of Stroke”, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, vol.29, pp.983-8, 2005

62. Börü Ü.T., Koçer A., Lüleci A., Tasalı N., “Persistent diffusion signal over one year period; Moyamoya disease associated with migraine”, Turkish J of Neurological Sciences, vol.21, pp.217-22, 2004

63. Börü Ü.T., Alp R., Koçer A., Lüleci A., Sargın M., Yayla A., “Prevalence of Peripheral Neuropathy in Type 2 Diabetic Patients Attending a Diabetes Center in Turkey”, Endocrine J, pp.563-7, 2004

64. Koçer A., İnce N., Canbulat C., Sargın M., “Serum Vitamin B12 and Folic Acid Levels in Acute Cerebral Atherothrombotic Infarction”, Tohoku J Exp Med, vol.204, pp.155-61, 2004

65. Koçer A., Gözke E., İnce N., Çetinkaya M., “The assessment of carotid wall thickness as a predictive value of risk of stroke in hypertensive patients”, Turkish J of Neurological Sciences, vol.21, pp.287-93, 2004

66. Gözke E., Dörtcan N., Koçer A., Çetinkaya M., Akyüz G., Us Ö., “Ulnar nerve entrapment at wrist associated with carpal tunnel syndrome”, “, Neurophysiol Clin, vol.33, pp.219-22, 2003

67. Börü Ü.T., Koçer A., Alp R., Gümüş M., Gümüş M., “Status epilepticus in a case with wilson’s disease during D-pencillamine treatment “, Swiss Med Wkly, vol.133, pp.446-7, 2003

II. Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler (Scope, Medline, Index Copernicus, EMBASE, Google Scholar, ISI Index)

1. Koçer A. Eight-and-a-Half Syndrome Presented with Trigeminal Neuralgia. Annals of Case Reports and Images. 2018;1(1):5 DOI: 10.24983/scitemed.acri.2018.00083

2. Koçer A. How to diagnose neuropathy in diabetes mellitus ? Eur Res J 2018;4(2):55-69. 

3. Koçer A., Kılıçarslan R., Yaman A., Dürüyen H. Diagnostic Utility of MRI versus Nerve Conduction Studies in Carpal Tunnel Syndrome. International Neuropsychiatric Disease Journal 10(3): 1-6, 2017; Article no.INDJ.38629. 

4. Eldin Adam, B., Eminoğlu, M. E., Erşahin, M., Koçer, A. Acute Non-communicating Hydrocephalus Developed within 48 Hours in a Patient with Systemic Lupus Erythematosus. International Neuropsychiatric Disease Journal, 8(3), 1-6, 2017; doi.org/10.9734/INDJ/2016/31801

5. Hasırcı B., Ağırcan D., Koçer A., “Pure alexia after right temporo-occipital hemorrhage in a right-handed female.” Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases, vol.22, pp.116-118, 2016

6. Okay M., Hasırcı B., Arslan İ., Ağırcan D., Koçer A., “A case of dermatomyositis with a dramatic response to IVIG treatment”, EGE JOURNAL OF MEDICINE, vol.55, pp.32-34, 2016

7. Hasırcı B., Ağırcan D., Okay M., Varoglu A., Koçer A., “SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS WITH ATYPICAL CLINICAL AND MRI FINDINGS”, Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases, vol.22, pp.25-28, 2016

8. Özcan M.E., Koçer A., “Metabolic-toxic preventable neurological emergency situtaions.” Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics, vol.9, pp.52-58, 2016

9. Koçer A., Aralaşmak A., “MRI May Be Helpful In Atypical Presentation Of Guillian-Barre’s Syndrome”, Akonder Journal of Advanced Neurological Science, cilt.3, ss.151-152, 2015

10. Koçer A., Hasırcı B., Okay M., Varoglu A., Aralaşmak A., “Reversible Diffusion Restriction is Not Always Correlated with Clinical Recovery in Hypoglycemic Encephalopathy “, International Neuropsychiatric Disease Journal, vol.3, pp.90-94, 2015

11. Ağırcan D., Okay M., Hasırcı B., Varoglu A., Koçer A., “İskemik İnme Olgularında Değişik Enflamatuvar Belirteçler İle Prognoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, Akonder Journal of Advanced Neurological Science, cilt.3, ss.123-128, 2015

12. Koçer A., Eryılmaz M., Beleda A., Duruyen H., Dikici S., “Nasal Septum Deviation is Not a Cause of Migraine or Tension Headache “, International Neuropsychiatric Disease Journal, vol.3, pp.95-99, 2015

13. Hasırcı B., Ağırcan D., Okay M., Varoglu A., Koçer A., “STROKE IN A PATIENT WITH HIV INFECTION”, Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases, vol.21, pp.138-141, 2015

14. Sharifov R., Koçer A., Altintas O., Alkan A., “Lymphoma with Bilateral Contrast Enhancement and Restricted Diffusion of Multiple Cranial Nerves in MRI”, International Neuropsychiatric Disease Journal, vol.3, pp.69-73, 2015

15. Koçer A., “Electrodiagnostic Evaluation of Peripheral Neuropathy After Trauma”, Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics , vol.7, pp.132-136, 2014 Okay M., Hasırcı B., Agircan D., Varoglu A., Koçer A., “Menengiomatosis associated with neurofibromatosis type 2: A case presentation in the light of literature review”, Göztepe Tıp Dergisi (MEDJ), vol.29, pp.205-208, 2014

16. Ağırcan D., Hasırcı B., Okay M., Koçer A., “Age-related changes in MR findings of the Wilson disease”, Göztepe Tıp Dergisi , vol.29, pp.201-204, 2014

17. Koçer E., Alçelik A., Kocaman G., Koçer A., “A study of leukocyte and platelet activity in patients with suicide attempt related to acute stres reaction “, Journal of Mood Disorders, vol.3, pp.52-57, 2013

18. Koçer A., Hasırcı B., “Hereditary Neuropathies”, Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics, vol.6, pp.5-13, 2013

19. Gursoy E, Kolukisa M, Kocaman G, Celebi A, Koçer A., “Geriatrik olgularda karpal tünel sendromunun elektrofizyolojik özellikleri”. Geriatri ve geriatrik nöropsikiyatri, vol.3, pp.1-4, 2012

20. Çağrıcı S., Koçer A., Gül L., Börü Ü.T., Asil T., “Intracerebral hemorrhage in a case of anti-phospholipid antibody syndrome”, Journal of Turkish Cerebrovascular Diseases, vol.18, pp.46-48, 2012

21. Koçer E., Koçer A., Eryılmaz M., Özdem Ş., Börü Ü.T., “Multipl skleroz olgularında yaşam kalitesi: Fiziksel özürlülük ve depresyonun etkisi?”, Journal of Mood Disorders, vol.1, pp.63-67, 2011

22. Çubuk R., Koçer A., Tasalı N., Eryılmaz M., Özdem Ş., Börü Ü.T., “Multipl Sklerozda Fokal Lezyonların Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi “, Konuralp Medical Journal, vol.2, pp.1-5, 2011

23. Domaç F.M., Koçer A., “Serum ürik asit düzeylerinin hemorajik inmelerdeki rolü”, Journal of Turkish Cerebrovascular Diseases, vol.16, pp.17-22, 2010

24. Gül L., Tutkan H., Çağrıcı S., Koçer A., “Akut İki Taraflı Anterior Serebral Arter Bölge İnfarktı”, Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, vol.6, pp.28-31, 2010

25. Koçer E., Koçer A., Değirmenci Y., Ataoğlu A., “The frequency of headache in Turkish patients with psychiatric disorders”, New Symposium Journal, vol.48, pp.132-138, 2010

26. Koçer E., Eryılmaz M., Koçer A., “Neurofibromatozis And Attention Deficit”, Düzce Medical Journal, vol.12, pp.94-97, 2010

27. Tasalı N., Çubuk R., Çubuk A., Saydam B., Koçer A., “Serebral palsili olgularda kranyal manyetik rezonans görüntüleme bulguları”, Düzce Medical Journal, vol.11, pp.16-20, 2009

28. Değirmenci, Y., Koçer, A., Tekrarlamanın korunduğu Broca afazisi. Ege Tıp Dergisi, 47, 203-205, 2008 

29. Çubuk, A., Çubuk, R., Koçer, E., Koçer, A., Gözke, E. Lökoarioza Bağlı      Dengesizlik, Üriner  ya da Bilişsel Fonksiyon Bozukluğu Riski. Türk Nöroloji Dergisi, 14, 323-327, 2008 

30. Koçer A., Koçer E., Çağrıcı S., Gözke E., “Methodologic Validity Of Patient’s History In Establishing The Diagnosis Of Epileptic Attacks”, European Journal of General Medicine, vol.4, pp.154-60, 2007

31. Özdemirli B., Koçer A., Önder E., Güneş M., “Hypokalemic periodic paralysis related to thyroiditis (A case report and review of pathology)”, Case Reports and Clinical Practice Review, vol.13, pp.16-19, 2007

32. Koçer A., Koçer E., Çağrıcı S., Canan F., “Memantin Responsive Behcet’s disease with initial onset of severe cognitive decline”, European Journal of General Medicine, vol.4, pp.138-40, 2007

33. Koçer A., Okuyucu Ş. , “Complete isolated third nerve paresis associated with fusiform dilatation of middle cerebral artery”, European Journal of General Medicine, vol.5, pp.115-7, 2007

34. Koçer A., İnce N., Gözke E., Çağrıcı S., “Epilepsi hastalarında interiktal eeg ve nöbet prognozu arasındaki ilişkinin araştırılması”, Fırat Medical Journal, vol.11, pp.58-61, 2006

35. Atakay, S., Koçer, E., Koçer, A., "Dirençli fantom ekstremite ağrılarında Mirtazapin". Türk Nöroloji Dergisi, 12, 295-297, 2006 

36. Çağrıcı S., Koçer, A., Koç, S. ve Türk Börü, Ü., "İskemik Arka Sistem Beyin Damar Hastalığı Tablosu  İle Başvuran Genç Hastalarda Faktör V Leiden G1691A Mutasyonu", Türk Nöroloji Dergisi, 11, 392-396, 2005

37. Koçer A., Aktürk Z., Maden E., “Orthostatic hypotension and heart rate variability as signs of cardiac autonomic neuropathy in diabetes mellitus”, European Journal of General Medicine, vol.2, pp.5-9, 2005

38. Koçer A., Yazgan H., İnce N., “Evaluation of the electrical activity of the brain in children and adult uremic patients”, Erciyes Medical Journal, vol.27, pp.115-121, 2005

39. Koçer A., İnce N., Gözke E., İnce H., “Evaluation of hospital arriving time and the causes related to delaying at stroke patients”, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, vol.11, pp.25-30, 2005

40. Koçer A., Bilge C., Börü Ü.T., “Acute inflammatory demyelinating polyneuropathy after tetanose vaccination”, Erciyes Medical Journal, vol.27, pp.40-43, 2005

41. Koçer A., Esen Ö., İnce N., Gözke E., Karakaya O., Barutcu İ., “Heart failure with low cardiac output and risk of development of lesions in the cerebral white matter”, European Journal of General Medicine, vol.2, pp.56-61, 2005

42. Gül, L., Koçer, A., Sargın, H. ve Türk Börü, Ü., “Hiperozmolar nonketotik hiperglisemiye bağlı kore-ballismus″, Endokrinolojide Yönelişler, 14, 24-25, 2005

43. Koçer A., “Guillain-Barre: Klinik ve prognostik özellikler”, Fırat Medical Journal, vol.9, pp.108-111, 2004

44. Alp, R., Türk Börü, Ü., Sargın, H., Sargın, M., Lüleci, A., Koçer, A., Bulut, G., Gözü, H. ve Yayla, A., “Tip 2 diyabetlilerde semptomatik karpal tünel sendromu sıklığı”, Endokrinolojide Yönelişler, 13, 15-18, 2004

45. Sargın, M., Sargın, H., Türk Börü, Ü., Alp, R., Orbay, E., Lüleci, A., Koçer, A., Yayla, A., “Prevalence and risk factors of erectile dysfunction in type 2 diabetic men: a hospital based study”, Endokrinolojide Yönelişler, 13, 128-130, 2004 

46. Koçer A., Gözke E., İnce N., Gez G., “Nonlaküner ve laküner infarktlarda risk faktörlerinin karşılaştırlıması”, Journal of Turkish Cerebrovascular Diseases, vol.8, pp.141-147, 2002

47. Koçer, A., İnce, N., Gözke, E. ve Koçer, E., “Epileptik nöbetlerin tanısında öykünün duyarlılığı ve seçiciliğinin değerlendirilmesi”, Epilepsi 8, 9-15, 2002  

48. Koçer A., Çakır M.E., Gez G., Çetinkaya M., “Venlafaxine in chronic daily headache”, Erciyes Medical Journal, vol.23, pp.7-11, 2001

49. Koçer, A., Çakır, M.E., Canbulat, C., Çakır, E., Gözke, E. ve Çetinkaya, M., “Genç inme hastalarında koagulasyon inhibitör proteinleri ve antikardiolipin antikor değerlerinin karşılaştırılması”, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi,7,19-23,2001 

50. Koçer, A., İnce, N., Taşçı, A. ve Özyurt, Z., “İnme risk faktörlerinin risk altındaki olgular tarafından bilinmesi ve alınan önlemlerin değerlendirilmesi”, İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası  64, 82-89, 2001

51. Koçer, A., Canbulat, C. ve Çetinkaya, M., “Hemodiyaliz öncesi ve sonrası dönemde beynin elektriksel aktivitesinin değerlendirilmesi”, Epilepsi,7,17-23,2001

52. Koçer A., Çakır M.E., Yerlikaya F., Çetinkaya M., “Isolated cutaneous vasculitis associated with polyneuropathy”, Erciyes Medical Journal, vol.21, pp.165-170, 1999