Op. Dr.Abdulkadir Sulhan

  • İlgi Alanları
  • Katarakt
  • Oküloplastik cerrahi
  • Glokom
  • Şaşılık
  • Medikal retina
  • Lazer
  • Gözyaşı kanal tıkanıklığı

Eğitim ve Uzmanlık
2005 - İstanbul Tıp Fakültesi
2011 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Deneyim
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011-2013
Mersin Toros Devlet Hastanesi  2013-2020

Kurs ve Sertifikalar
Bu gözlük doğru verildi mi?Doğru muayene yöntemleri Uygulamalı Kursu(TOD 43.Ulusal Kongresi Kapsamında
Kontakt Lens Optiği:Başarılı bir uygulama için bilinmesi gerekenler Uygulamalı Kursu (TOD 43.Ulusal Kongresi Kapsamında
Şaşılık cerrahisinde Temel Prensipler Uygulamalı Kursu (TOD 43.Ulusal Kongresi Kapsamında
Anjiografi ve optik kohorens tomografi Uygulamalı Kursu (TOD 43.Ulusal Kongresi Kapsamında
Yaşa bağlı göz kapağı sorunları Uygulamalı Kursu (TOD 43.Ulusal Kongresi Kapsamında
Temel Fako Uygulamalı Kursu (TOD 43.Ulusal Kongresi Kapsamında
Okuloplastik Cerrahi Kursu ( TOD 44.Ulusal Kongresi Kapsamında
Refraksiyon Cerrahisi BİLEP Kursu (TOD 51.Ulusal Kongresi Kapsamında
Katarakt Cerrahisi BİLEP Kursu (TOD 51.Ulusal Kongresi Kapsamında
Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi BİLEP Kursu (TOD 53.Ulusal Kongresi Kapsamında
Oküler Onkoloji Birimi ve Oküloplastik Cerrahi Birimi BİLEP Kursu (TOD 51.Ulusal Kongresi Kapsamında
Ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslar arası toplantıları yakından takip etmektedi.

Mesleki Üyelikler
Türk Oftalmoloji Derneği
Türk Tabipleri Birliği

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


Gül A.,Yaşar T,Sulhan A, Batur M. İris kisti olan bir olguda Non-İnvaziv bir tedavi yöntemi olarak Nd:YAG Lazer ile kistotomi. Glokom-Katarakt 2011,6:2

 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü ve Yazılı Bildiriler

1. Sulhan A,Batur M,Yiğit MS,Yaşar T.Okul öncesi çocukluk çağı Ekzotropyalarında Refraktif Değerlendirme.TOD 43. Ulusal Kongresi

2.Batur M,Sulhan A, Çağlar Ç, Yaşar T.Keratokonuslu Gözlerde Değişik Tonometrik Yöntemlerin Göz içi Basıncı Ölçümü Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması.TOD 43. Ulusal Kongresi

3.Sulhan A,Ceyhan D,Batur M,Karpuzoğlu N,Yaşar T.Preseptal Sellülitli Olgularımızın Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları.TOD 44.Ulusal Kongresi Sözel sunum.

4.Sulhan A,Ceyhan D,Yaşar T. Katarakt Setinde Bulunması Gereken Bir Alet:Simcoe Kanül. TOD 44.Ulusal Kongresi

5.Yaşar T,Batur M,Sulhan A,Yiğit MS.Göz Hastalıkları Araştırma Görevlilerinin Palpasyonla Göz içi Basıncı Değerlendirmesinin Goldmann Applanasyon Tonometrisi  Ölçümü ile Karşılaştırılması. 44.Ulusal Kongresi

6.Karpuzoğlu M N,Yaşar T,Sulhan A,Ceyhan D.Psödoeksfoliasyon Sendromunda Katarakt Cerrahisi Komplikasyonları. 44.Ulusal Kongresi