Prof. Dr.Abdulkerim Bedir

  • İlgi Alanları
  • Klinik biyokimya
  • Moleküler tıp
  • Moleküler genetik
  • Kanser biyokimyası
  • Genotoksikoloji
  • Moleküler tanı yöntemleri

Eğitim ve Uzmanlık
1988 - İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi,
1994 - Marmara Universitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık
2017 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Deneyim
Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezi, Muş
Istanbul Florence Nıghtıngale Hastanesi, Istanbul
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun
Internatıonal Reference Laboratory For Haemoglobınopathıes, Skopje, Republıc Of Macedonıa
Genomıc Dısorder Research Center, Melbourne, Australıa
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi, Samsun
Özel Medova Hastanesi, Konya

Mesleki Üyelikler
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
Türk Biyokimya Derneği
Amerıcan Assocıatıon For Clınıcal Chemıstry
Internatıonal Fedaratıon Of Clınıcal Chemıstry