Dr. Öğr. ÜyesiAbdullah Açıkgöz

  • İlgi Alanları
  • Laparoskopik cerrahi
  • Taş hastalıkları cerrahisi
  • Prostat hastalıkları
  • RIRS
  • ESWL

Eğitim ve Uzmanlık
1992 - 1999 - 19 May University School of Medicine Samsun/Turkey
2000 - 2007 - 19 May University School of Medicine Department of Urology Samsun/Turkey
2005 - Turkish Urology Board Exam
2010 - Fellowship : Laparoscopy, retroperitoneoscopy, laser and endourology Teaching Hospital of Heidelberg University, Department of Urology Klinikum Heilbronn GMBH/Germany
2010 - Inter-University Foreign Language Examination 81.250 Points
2017 - Fellowship of European Board of Urology(FEBU)

Deneyim
2007 - 2012 - Gazi State Hospital Urology Clinic Urologist
2012 - Medicalpark Private Hospital Urologist
2014 - Kemerburgaz University School of Medicine  Department of Urology Assistant Prof.

Mesleki Üyelikler
Turkish Medical Association
Turkish Urology Society
Turkish Endourology Society
Turkish Andrology Society
International Society for Sexual Medicine
World Endourology Association

INTERNATİONAL JOURNALS
1.Acikgoz A, Gokce E, Asci R, Buyukalpelli R, Yilmaz AF, Sarikaya S. Relationship between penile fracture and Peyronie’s disease: a prospective study. International Journal of Impotence Research. Int J Impot Res. 2011 Jul-Aug;23(4):165-72. doi: 10.1038/ijir.2011.24. Epub 2011 Jun 9.
2.Acikgoz Y, Can B, Bek K, Acikgoz A, Ozkaya O, Genç G, Sarikaya S. The effect of simvastatin and erythropoietin on renal fibrosis in rats with unilateral ureteral obstruction. Ren Fail. 2013 Oct 2.
3.Akdere H, Burgazli KM, Aktoz T, Acikgoz A, Mericliler M, Gozen ASThe importance of anatomical region of local anesthesia for prostate biopsy; a randomized clinical trial. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013 Nov;17(21):2890-5
4.Acikgoz A, Asci R, Aydin O, Çavuş H, Donmez G, Buyukalpelli R. The role of ketotifen in the prevention of testiculardamage in ratswithexperimentalunilateralundescendedtestes. Drug Des Devel Ther. 2014 Oct 23;8,2089-97
5.Bolat MS, Acikgoz A, Akdeniz E.Transperitoneal laparoscopic treatment of ureteropelvic obstruction:our initial experience:  Laparoscopic Pyeloplasty Medical Science and Discovery  2016; 3(5): 230-5

NATIONAL JOURNALS
1.Koçak  B, Açıkgöz A,  Aşcı R, Sarıkaya Ş,  Bilen C. Böbrek tümörünün cerrahi tedavisinde laparoskopik radikal nefrektomi. Türk Üroloji Dergisi: 34 (3): 300-305, 2008
2.Açıkgöz A,  Koçak  B, Aşcı R,  Büyükalpelli R,  Bilen C. Laparoskopik böbrek biyopsisi deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi: 34 (4): 419-422, 2008
3.Büyükalpelli R, Aşcı R, Açıkgöz A. Tartışmalı olgu. Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 34 (4): 436-438, 2008 
4.Koçak B,  Açıkgöz A, Bilen C,  Kar A ,  Sarıkaya Ş,  Büyükalpelli R. El yardımlı laparoskopik donör nefrektomi: İlk 40 vaka. Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(4):329-334
5.Acikgoz A, Cilingir A, Saltabas F. Adult-type granulosa cell tumor of testis: Case presentation. Journal of Experimental and Clinical Medicine  27: 120-122, 2010 
6.Bolat MS, Aşcı R, Açıkgöz A, Büyükalpelli R. Testis Protezleri:Güncelleme - Testicular Prostheses: An Update. Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2 128 011;37(2):128-135
7.Açıkgöz A, Aşcı R. Aklında bulunsun literatürde ilginç olgu özetleri. Bear in Mind! Summary of Case Reports on Priapism from the Literature. Turk Urol Sem 2011; 2: 288-93
8.Açıkgöz A, Aşcı R. Aklında Bulunsun! Literatürden İlginç Priapizm Olgu Özetleri Bear in Mind! Summary of Case Reports on Priapism from the Literature Turk Urol Sem; 2: 288-93, 2011
9.Gün S, Acikgoz A, Cilingir AA, Aydin C. Epidermoid cyst of testis: A case report. J. Exp. Clin. Med., 2012; 29:243-245
10.Yıldırım B, Açıkgöz A, Danacı M, Aşcı R, Büyükalpelli R. The Evaluation of Unilateral Partial and Complete Obstructed Kidneys in Rats by  non-contrast multislice computed tomography. J. Exp. Clin. Med., 2012; 29:215-22
11.Asci R, Acikgoz A. Varikosel:İnsidans,Etiyolojive Fizyopatoloji Derleme Turkiye Klinikleri JUrology-SpecialTopics 2012;5(3)
12.Asci R, Acikgoz A, Büyükalpelli R. Spinal kord yaralanmalı olgularda cinsel işlev ve üreme bozuklukları. Turkish Journal of Urology 2012; 38(3): 159-67 • doi:10.5152/tud.2012.034
13.Retroperitoneal schwannoma  Oğuzhan Parlakkılıç, İnanç Yılmaz, Abdullah Açıkgöz, Fatih Osman Kurtuluş.  Maltepe Medical Journal, 2014: 6; 3, 001-002,
14.Successful removal of secondary renalstone formations and foreign body in collecting system with percutaneous nephrolithotomy : Case report  Abdullah Açıkgöz, İnanç Yılmaz, Oğuzhan Parlakkılıç, Fatih Osman Kurtuluş. Maltepe Medical Journal, 2014: 6; 3, 001-003
15.Acikgoz A, Altinel M. 32nd laparoscopıc urology course ın baku, azerbaıjan was a great success! Robotics, Lap and Endosurg / 2015; 1: 35-37
16.Acikgoz A, Cavus H, Ozturk H. Laparoscopic retroperitoneaL resection of mucinous cystadenoma of appendix. Robotics, Lap and Endosurg 2(2): 100-104, 2016
17.Acikgoz A, Ozturk H, Cavus H. Laparoscopic assisted percutaneous nephrolithotomy in ectopic pelvic kidneys. Robotics, Lap and Endosurg 3(1): 6-9, 2017
18.Aşcı R, Acikgoz A. Semen analizi: Değerlendirme ve klinik kullanımı. Semen Analysis: Evaluation and clinical Use. Türkiye klinikleri J. Urology- Special Topics 2017; 10(1): 1-8
19.Acikgoz A. Aşırı aktif mesane semptomlarının erkek cinsel sağlığı üzerine olan etkileri The effects of overactive bladder symptoms on male sexual health. Androl Bul 2017; 19(2):57−60 

AUTORSHIP of a SECTION in BOOK
1.Açıkgöz A,  Sarıkaya Ş. Üriner sistem taş hastalığı. Nefroloji Kitabı 2.baskı Nurol Arık, Melda Dilek (editörler) . 179-189. 2008
2.Aşcı R, Acikgoz A. Üretra: ejakülasyon ve infertilite ilişkisi. Chapter  39: sayfa:439-451 editörler: prof. Dr. Recep büyükalpelli, prof. Dr. Fikret erdemir, prof. Dr. Ramazan aşcı uzm. Dr. M. Suat bolat. İstanbul tıp kitabevi 2015

PRESENTATIONS
International Oral Presentations and Conferences 
1. Acikgoz Y, Bek K, Ozkaya O, Can B, Acikgoz A, Bilgici B, Hokelek M, Arslan Ş: Effect OF Simvastatin And Cyclosporin A On Glomerulosclerosis In Adriamycin Induced Nephropathy.  European Society for Paediatric Nephrology 45th Annual Meeting 2012.Krakow, Poland - September 6-8, 2012. PP- 158
2. Acikgoz Y, Can B, Bek K, Acikgoz A, Ozkaya O, Genç G, Sarikaya S: The effect of simvastatin and erythropoietin on renal fibrosis in rats with unilateral ureteral obstruction. 15th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, 29 Ağustos-2 Eylül 2010, New York, OP-42.

Akademik Sözel Sunumlar
1.Prostat Kanserinde Radyoterapi Tedavisi Sonrası Biyokimyasal Relaps Yönetimi Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi 
2.Anomalili Böbreklerde RIRC Türk Üroloji Derneği RIRC Kursu: 
3.Erkek Kısırlığı Türk Üroloji derneği Batı Karadeniz Şubesi - Samsun aile hekimleri derneği aile ve pratisyen hekimler için güncel üroloji kursu 22 Şubat 2014. 
4.PerkütanNefrolitotmi: Endikasyonlar, hasta hazırlama, anestezi ve giriş yöntemleri 2014 Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi 18. Nisan 2014 
5.Penis fraktürü Türk Üroloji Derneği Batı-Doğu Karadeniz Şubeleri ortak toplantısı 3 Mayıs 2014. 
6.Çocuklarda Varikosel 23. Ulusal Üroloji Kongresi 16-19 Ekim 2014 
7.Pevik ektopik taşlı yardımlı perkütannefrolitotomi deneyimlerimiz.Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi 31 Ekim 2014. 
8.Kanser tedavisinde üreme fonksiyonlarının yönetimi 11. Ulusal Androloji Kongresi 30 Nisan-3 Mayıs 2015 
9.DM ve Erkek Cinsel Sağlığı Türk Üroloji Derneği Batı-Doğu Karadeniz Şubeleri ortak toplantısı 18.Nisan 2015 
10.Azerbaycan Ulusal Üroloji Kongresi 5-7 Haziran 2015 Laparoskopi eğitimi
32nd Advanced AppliedLaparoscopicUrology Course andSymposiumAzerbaijan-Baku 8-9 June 2015. Laparoscopic Pyeloplasty, Laproscopic Training in Pigs, LaparoscopicCystDecortication
11.Prematür Ejakülasyon
12.Atina

Ulusal Bildiriler 
1.Bilen C, Açıkgöz A, Diri A,Özkaya O, Aşcı R,  Sarıkaya Ş. Çocuklarda perkütan nefrolitotomi deneyimi 20Fr-26 Fr dilatasyon karşılaştırılması.(P16) 18. Ulusal üroloji kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya
2.Açıkgöz A, Bilen C, Yıldırım B, Kitirci G,Aşcı R, Sarıkaya Ş. Sekonder olgularda perkütan nefrolitotomi (P154) 18. Ulusal üroloji kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya
3.Açıkgöz A, Bilen C,  Diri A, Aşcı R,  Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R. Serum kreatinini yüksek olgularda perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız.(P157) 18. Ulusal üroloji kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya
4.Açıkgöz A, Bilen C,  Sarıkaya Ş, Bostancı Y, Aşcı R, Yılmaz A. Geriatrik Hastalarda Perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız.(SP157) 18. Ulusal üroloji kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya
5.C Bilen, Sarıkaya Ş, Aykan S, Açıkgöz A, Aşcı R, Yılmaz A. Laparoskopik parsiyel nefrektomi. (V63)18. Ulusal üroloji kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya
6.Koçak B, Kar A, Açıkgöz A, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Bilen C. Üreteropelvik darlığın cerrahi tedavisinde laparoskopik pyeloplasti.(V5) 19. Ulusal üroloji kongresi 10-15 Haziran  2006 Antalya
7.Aşcı R, Açıkgöz A, Varol S, Gökçe E, Koçak B, Bilen C, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R. Cerrahi teavi uygulanan penis fraktürlü olgularda uzun dönem cinsel işlevler ve kavernozal morfoloji. Long-term sexual functions and cavernousal morphology in patients with penile fracture treated with surgical repair. (P183) 19. Ulusal üroloji kongresi 10-15 Haziran  2006 Antalya
8.Bilen C, Koçak B, Kar A, Açıkgöz A, Aşcı R, Sarıkaya Ş. Laparoskopik radikal prostatektomi tekniği. The technique of laparoscopic radical prostatectomy.(V54) 19. Ulusal üroloji kongresi 10-15 Haziran  2006 Antalya
9.Açıkgöz A, Aydın O, Dönmez G, Sunter T, Aşcı R, Sarıkaya Ş. Deneysel tek taraflı inmemiş testisli ratlarda testiküler hasarın mast hücre blokeri ile önlenmesi.(S75) 20. Ulusal üroloji kongresi 1-6 Kasım  2008 Antalya
10.Bilen C, Koçak B, Açıkgöz A, Kitirci G, Sarıkaya Ş,Yılmaz A. Kaliks divertikülü yerleşimli taşların perkütan tedavisi. (S48) 6. Ulusal Endoüroloji kongresi 1-4 Aralık 2005 İstanbul.
11.Koçak B, Bilen C, Açıkgöz A, Bostancı Y, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R. El yardımlı sol laparoskopik donör nefrektomi. (V32) 6. Ulusal Endoüroloji kongresi 1-4 Aralık 2005 İstanbul.
12.Koçak B, Bilen C, Açıkgöz A, Bostancı Y, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R. Üreteropelvik darlığın cerrahi tedavisinde laparoskopik pyeloplasti. (P73) 6. Ulusal Endoüroloji kongresi 1-4 Aralık 2005 İstanbul.
13.Koçak B, Bilen C, Açıkgöz A, Kar A, Sarıkaya Ş,Büyükalpelli  R. El yardımlı laparoskopik donör nefrektomi. (v46) 7. Ulusal Endoüroloji kongresi 9-12 Eylül 2007 İzmir.  
14.Açıkgöz A, Koçak B, Kar A, Akdeniz E, Aşcı R, Büyükalpelli R. Renal hastalıkların tanısında laparoskopik böbrek biyopsisi. (p11) 7. Ulusal Endoüroloji kongresi 9-12 Eylül 2007 İzmir.  
15.Açıkgöz A, Kar A, Bostancı Y, Sarıkaya Ş, Yılmaz A, Büyükalpelli R. Atnalı böbrekli taş hastalarında perkütan nefrolitotomi. (P35) 7. Ulusal Endoüroloji kongresi 9-12 Eylül 2007 İzmir.  
16.Açıkgöz A, Mercimek M, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz A. Staghorn böbrek taşlı olgularda perkütan nefrolitotomi. (P42) 7. Ulusal Endoüroloji kongresi 9-12 Eylül 2007 İzmir.
17.Akdeniz E, Kitirci G, Açıkgöz A, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R. Seksen yaş ve üzeri olgularda TUR-P’ninerken ve geç dönem sonuçları. (P95) 7. Ulusal Endoüroloji kongresi 9-12 Eylül 2007 İzmir.  
18.Varol S, Açıkgöz A,  Aşcı R, Büyükalpelli R, Yılmaz A. Üreteroskopik taş tedavisinde lazer ve pnömotik litotriptör etkinliğinin karşılaştırılması. (P159) 7. Ulusal Endoüroloji kongresi 9-12 Eylül 2007 İzmir.  
19.Kitirci G, Açıkgöz A, Mercimek M, Yılmaz A, büyükalpelli R, Aşcı R. Serum kreatinini yüksek olan hastalarda perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız. (P186)  7. Ulusal Endoüroloji kongresi 9-12 Eylül 2007 İzmir.
20.Sarıkaya Ş,Aşcı R, Açıkgöz A, Bilen C, Büyükalpelli R. İnfertilite değerlendirilmesinde sperm analizi neyi gösterir. (P6) 5. Ulusal Androloji kongresi 5-7 Haziran 2003 İstanbul.
21.Aşcı R, Açıkgöz A, Bilen C, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R. Varikoselektomi sonrası anastrazol tedavisi. (P130)  6. Ulusal Androloji kongresi 8-11 Haziran 2005 İzmir.
22.Açıkgöz A, Aşcı R, Büyükalpelli R, Bilen C, Yılmaz A. Fournier gangrenli olgularda seksüel disfonksiyon. (P134) 6. Ulusal Androloji kongresi 8-11 Haziran 2005 İzmir.
23.Varol S, Açıkgöz A, Kitirci G, Kar A, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R. Komorbidite oranları yüksek BPH/AÜSS’li olgularda KTP lazer ile fotoselektif prostat buharlaştırmasının (PVP) cinsel yan etkileri. (P7) 7. Ulusal Androloji kongresi 6-9 Haziran 2007 Ankara.
24.Açıkgöz A, Aydın O, Dönmez G, Sunter T, Aşcı R, Sarıkaya Ş. Ratlarda deneysel tek taraflı inmemiş testiste gelişen hasarın mast hücre blokeri ile önlenmesi.(P23) 7. Ulusal Androloji kongresi 6-9 Haziran 2007 Ankara.
25.Bilen C, Koçak B, Açıkgöz A, Aykan S, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R. Çocuk hastalarda laparoskopik pyeloplasti. (V62) 8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 1-5 Ekim Marmaris.
26.Demir M.R, Beyaz C.C, Aydın F, Delier A, Açıkgöz A, Aşcı R. Subinguinalmikropskopikvarikoselektominin serum total testosteron seviyesine etkisi. (S-21) 9. Ulusal Androloji Kongresi 1-4 Haziran 2011 Mersin.
27.Aşcı R, Demir M.R, Beyaz C.C, Açıkgöz A, Yılmaz A.F. Penil protez implantasyonu: Yaş ve protez tipine göre etkinlik ve hasta hoşnutluğu. (S-12). 9. Ulusal Androloji Kongresi 1-4 Haziran 2011 Mersin.
28.Gün S, Açıkgöz A, Çilingir A, Aydın C. Testiste epidermoid kist: Olgu sunumu. (P696) 21. Ulusal Patoloji Kongresi 16-20 Kasım 2011, İzmir.
29.Açıkgöz A, Çavuş H, Öztürk H, Gürsel F.M. Nadir bir retroperitoneal kitle nedeni olan ApendiksmukoselininLaparoskopik tedavisi. (V-040)10.Ulusal Endoüroloji Kongresi 11-14 Nisan 2013, Antalya
30.Açıkgöz A, Çavuş H, Öztürk H.Böbrek içinde bulunan yabancı cismin endoskopik tedavisi. (P-078) 10.Ulusal Endoüroloji Kongresi 11-14 Nisan 2013, Antalya
31.Çavuş H,Açıkgöz A, Öztürk H. PerkütanNefrolitotomi Deneyimlerimiz: 1587 olgunun değerlendirilmesi. (S-030)10.Ulusal Endoüroloji Kongresi 11-14 Nisan 2013, Antalya
32.Açıkgöz A, Çavuş H, ÖztürkPelvikektopik taşlı böbrekte laparoskopi yardımlı perkütannefrolitotomi. (V-10) 10.Ulusal Endoüroloji Kongresi 11-14 Nisan 2013, Antalya
33.Açıkgöz A, Çavuş H, Öztürk H,  Böbrek tümörünün cerrahi tedavisinde laparoskopik radikal nefrektomi. (P 125) 23.Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya
34.Açıkgöz A, Çavuş H, Öztürk H, Kitapçı İ, Ulu EK, Parlakkılıç O, Yılmaz İ, Kurtuluş O.F. Atnalı Böbrek taşı olan hastalarda spinal anestezi altında peruktan nefrolitotomi. (P177) 23.Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya
35.Ulu E.K,PolatD,YeşilırmakD,SezerÖ,BıçakçıÜ,YağızB,AçıkgözA,Ulu M.B Üretralstenozun eşlik ettiği JohansonBlizzardSendromu:Olgu sunumu (P290) 23.Ulusal Üroloji; Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya
36.Açıkgöz A, Öztürk H, Parlakkılıç O, Yılmaz İ, Kurtuluş O.F. İdiyopatik Skrotal Kalsinozis.(EP054) 11. Ulusal Androloji Kongresi 30 Nisan- 3 Mayıs 2015 Fethiye/Muğla
37.Özen M,  Öner S, Önem K, Açıkgöz A, Büyükalpelli R, Aşcı R. Penis Fraktürü ve Uygulanan Cerrahi Tedavinin Psikososyal ve Cinsel İşlevler Üzerine etkisi. (EP007) 11. Ulusal Androloji Kongresi 30 Nisan- 3 Mayıs 2015 Fethiye/Muğla
38.Kavruk U, Açıkgöz A. Transrektal Prostat iğne biyopsisi. Fırtına Öncesi Sessizlik mi? Bir Olgu nedeniyle.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi(Klimik 2015) 25-29 Mart 2015 Antalya
39.Ender Özden, Süleyman Öner, Abdullah Açıkgöz, Hamit Öztürk, Şaban Sarıkaya Nöroblastom: kemoterapi sonrası laparoskopik sol retroperitoneal ve paraaortik kitle eksizyonu VS-14  4. Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 3-6 Mart 2016 tarihinde Titanic Deluxe Otel, Belek-Antalya
40.Mustafa Suat Bolat, Abdullah Açıkgöz, Ekrem Akdeniz  The laparoscopic management of the ureteropelvic junction obstruction: Our initial experience  PS-074. Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 3-6 Mart 2016 tarihinde Titanic Deluxe Otel, Belek-Antalya

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Çeviriler 
1.Erkek üreme bozukluğunun genetiği:Her klinisyenin bilmesi gereken nedir? Güncel Makale Özeti Androloji Dergisi S. 21 146-147 Haziran 2005
2.BPH ve prostatit: Klinik olarak BPH’lıerkeklerde ağrılı ejakülasyonun prevalansı. Güncel Makale Özeti Androloji Dergisi S. 25 116-117 Haziran 2006
3.Erken boşalma ve kronik bakteriyel prostatiti olan erkeklerde antibiyotik tedavisi ejakülasyonu geciktirebilir. Güncel Makale Özeti Androloji Dergisi S. 27  301 Aralık 2006
4.Erektil disfonksiyonlu erkeklerde sildenafil sitratın alt üriner sistem semptomları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Güncel Makale Özeti Androloji Dergisi S. 27  303 Aralık 2006
5.Benign prostat büyümesi olan hastalarda tamsulosin ve sildenafilin ayrı ayrı ve kombine kullanımının hemodinamik detayları. Güncel Makale Özeti Androloji Dergisi S. 28  26  Mart 2007
6.Ejakülasyon bozuklukları prostat kanseri taramalarını etkileyebilir. Güncel Makale Özeti Androloji Dergisi S. 29  108  Haziran 2007
7.Üreteral stent uygulanması ve cinsel sağlık: Prospektif ve çok değişkenli analiz Güncel Makale Özeti Androloji Dergisi S. 33  132  Haziran 2008
8.Prostat enflamasyonu ile alt üriner sistem semptomları arasındaki ilişki: REDUCE çalışmasının temel verilerinin incelenmesi. Güncel Makale Özeti Androloji Dergisi S. 34  216-217  Eylül 2008
9.AÜSS/BPH tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliği:Altı Avrupa ülkesinde yapılan bir çalışma. Güncel Makale Özeti Androloji Dergisi S. 35   312  Aralık 2008