Op. Dr.Abdullah Demirkan

  • İlgi Alanları
  • Geniz eti
  • Bademcik cerrahisi
  • Kulak cerrahisi
  • İşitme kayıpları
  • Baş dönmesi
  • Kulak çınlaması
  • Sinüs
  • Burun cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
2002- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011- Selçuk üniversitesi Meram Tıp Fakültesi K.B.B Baş Boyun Cerrahisi

Kurs ve SertifikalarBas Boyun -Troid Cerrahisi Larinks Cerrahisi ve Laringoloji Taze Donmuş Kadavra Diseksiyon Kursu 24-26 Kasım 2016 TOBB ETÜ, Ankara
1. Yüz Plastik cerrahi ve Rinoplasti Taze Donmuş Kadavra Diseksiyon Kursu 02-03 Aralik 2027  TOBB ETÜ Ankara
1.Temel - İleri Endoskopik Sinüs Ve Kafa Kaidesi Cerrahisi Taze Donmuş Kadavra Diseksiyon Kursu 05 Mayıs 2018 TOBB ETÜ Ankara

Mesleki Üyelikler
Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği Üyeliği
Gaziantep Kilis tabip odası üyeliği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

1. ncbi.nlm.nih.gov

Juvenile ossifying fibroma of the mandible: A case report

Bahar Keles, Mutlu Duran, Yavuz Uyar, Ahmet Azimov, Abdullah Demirkan, Haci Hasan Esen

Journal of oral & maxillofacial research 1 (2), 2010

2. Depression and anxiety levels in mothers of children with epistaxis: A controlled study

Nurdoğan Ata, Tahir Bülbül, Cem Gökçen, Abdullah Demirkan, Mehmet Ali Çiftçi

Acta Otorrinolaringologica (English Edition) 70 (5), 286-289, 2019

3.Ear laterality in sudden sensorineural hearing loss

Nurdogan Ata, Mesut Sabri Tezer, Omer Erdur, Tahir Bulbul, Abdullah Demirkan, Halil Emre Gogus, Emre Karaoglu, Mehmet Ali Ciftci

Annals of Medical Research 26 (9), 1919-21, 2019

4.Lipoma of the Tongue: A Common Tumor at a Rare Localisation

Nurdoğan ATA, Abdullah DEMİRKAN, Betül BERBEROĞLU

Firat Tip Dergisi 23 (1), 2018

5 The role of 18F-FDG-PET/CT in initial staging and re-staging of head and neck cancer

Abdullah Demirkan, Pelin Ozcan Kara, Kayhan Oztürk, Oktay Sari, Nazim Baris Kanat, Izzet Özgür Özlük, Ahmet Kibar

Journal of Biomedical Graphics and Computing 4 (3), 57, 2014

6 DEV KONKA BÜLLOZA MUKOPİYOSELİ

Nurdoğan Ata, Tahir Bülbül, Abdullah Demirkan researchgate.net

7 Comparison of Emla cream and lidocaine injection for local anaesthetic before radiofrequency reduction of the inferior turbinates

September 2017British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 55(9)

DOI: 10.1016/j.bjoms.2017.06.010

8  Depression and anxiety levels in mothers of children with epistaxis: A controlled study

September 2019Acta Otorrinolaringologica (English Edition) 70(5):286-289

DOI: 10.1016/j.otoeng.2018.06.004

9. Alt Konka Hipertrofisi Nedeni ile Burun Tıkanıklığı Olan Hastalarda Radyofrekans Termal Ablasyon Tedavisi ve Steroid Enjeksiyonu Tedavisi Etkinliğinin Bilgisayarlı Tomografi Ölçümü ile Karşılaştırılması

Türkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics. 2014;7(4):28-37