Prof. Dr.Abdullah Özyurt

  • İlgi Alanları
  • Aritmi
  • Ekokardiyografi
  • Pulmoner hipertansiyon
  • Girişimsel kalp kateterizasyon
  • Yoğun bakım

Eğitim ve Uzmanlık:
1998-2004: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi(Çapa) – Tıp eğitimi
2005-2010: İstanbul SB Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi  – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık (Çocuk kardiyoloji)
2010-2014: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Yan dal uzmanlık eğitimi
2012-2013: Justus-Liebig Universitaet Giessen School of Medicine-Germany/Pediyatrik konjenital kalp merkezi (3 aylık Pediyatrik Girişimsel Kardiyoloji ve Konjenital Kalp Hastalığı Postoperatif Yoğun Bakım Eğitimi)
2017-Mart: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Doçentliği

 

Deneyimler:
2009-2010: İstanbul SB Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Asistan Sorumlusu
1999-2004: İstanbul Tabip Odası Tıp Öğrencileri Komisyon Başkanı
2017-2019: Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Yan Dal Sorumlu Hekimliği
2012-2013: Justus-Liebig Universitaet Giessen School of Medicine-Germany/Pediyatrik konjenital kalp merkezi (3 aylık pediyatrik girisimsel kardiyoloji ve konjenital kalp hastalıgı postoperatif yogun bakım egitimi)

 

Üyelikler:
Türk Tabipleri Birliği Mersin Tabip Odası (2005)
Türk Pedatri Kurumu (2006)
Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği (2013)
Türk Kardiyoloji Derneği (2016)
Mersin Tabip Odası (2014)

 

Projeler:
2013-2015: Sıçanlarda olusturulan Deneysel Miyokardit Modelinde Obestatinin Etkisi., BAP, Arastırmacı,
2014-2015: Aort koarktasyonu CP stent ile giderilmis çocuk hastalarda hipertansiyon persistansının kardiak muayene, EKG, EKO ve 24 saatlik ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu ile belirlenmesi., BAP, Arastırmacı,
2014-2015: Aktif Karditli Akut Romatizmal Ates hastalarında D Vitamini düzeylerinin degerlendirilmesi., BAP, Arastırmacı,
2014-2015: Cerrahi ve transkateter yöntemlerle kapatılan VSD’ li çocuk vakalarda holter monitörizasyon ile aritmi ve kalp hızı degiskenligi degerlendirilmesi., BAP, Arastırmacı, 2016-2019: Minik Kalpler Projesi-Okul Çağı çocuklarında elektrokardiyografi ile tarama programı, Mersin Büyükşehir belediyesi, Mersin Valiliği, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mersin Kadın Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Proje yazarı ve yürütücüsü,

 

Ödüller:
1. "Arteriyal Yol Kullanılmadan Transvenöz Prosedürle Kapatılan PDA Olgularının Değerlendirilmesi". Pediyatrik girisimsel kardiyoloji en iyi sözlü poster sunumu birincilk ödülü, Uluslararası katılımlı ulusal kardiyoloji kongresi, 2012. (Türk Kardiyoloji dernegi tarafından Las Vegas-USA' de düzenlenen bir haftalık girişimsel kardiyoloji kurs ödülü).
2. "Eisenmenger Sendromunda Yeni Biyokimyasal Belirteçler". Konjenital Kalp Hastalıklarına Baglı gelisen Pulmoner Hipertansiyon En iyi Klinik Arastırma Ödülü (2014), 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Actelion Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Dernegi., 2014 
3. "Metforminin Doxorubisin Kardiyotoksisitesi Üzerine Kardiyoprotektif Etkisi". 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi Sözel Sunum Birincilik Ödülü (2014), Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Dernegi. , 2014 
4. "Propolisin Doxorubisin Kardiyotoksisitesi Üzerine Kardiyoprotektif Etkidi" 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi Poster Birincilik Ödülü (2014), Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Dernegi., 2014
5. "Uhl Anomalisinin Eşlik Ettiği Kompleks Kardiyak Malformasyon-Yeni Bir Anomali?" 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi Ekokardiyografi Katergorisi İkincilik Ödülü (2012), Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Dernegi, 2012
6. “Alagille Sendromlu Olguda Sol Pulmoner Arter Darlığına Cutting Balon Anjioplasti ve Stent Yerleştirilmesi” 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi Invaziv Katergorisi Ikincilik Ödülü (2012)., Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Dernegi (2012)
7. "Fallot Tetralojisi Tamiri Sonrası iki Rezidü Ventriküler Septal Defektin Amplatzer Duct Oclluder II Kullanılarak Antegrad ve Retrograd Yaklaşımla Kapatılması" 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi Olgu Sunumu İkincilik Ödülü (2014), Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Dernegi., 2014

 

Uluslararası Kurs ve Sertifikalar:
46. Annual Meeting of the Association for European Pediatric and Congenital Cardiology, Certificate of attendance with presentation, 23-26 May 2012, İstanbul-Turkey
48. Annual Meeting of the Association for European Pediatric and Congenital Cardiology, Certificate of attendance with presentation, 21-24 May 2014, Helsinki-Finland
50. Annual Meeting of the Association for European Pediatric and Congenital Cardiology, Certificate of attendance with presentation, 1-4 June May 2016, Rome- Italy
Pediatric and Congenital Interventional Cardiology Symposium Certificate of attendance , 6-8 November Istanbul Turkey
10. International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Certificate of attendance with presentation, 13-16 March 2014
49. Annual Meeting of the Association for European Pediatric and Congenital Cardiology, Certificate of attendance with presentation, 20-23 May 2015, Prague-Czech Republic
46. Annual Meeting of the Association for European Pediatric and Congenital Cardiology “Update Fetal Cardiology Course”  Certificate of attendance, 23 May 2012, İstanbul-Turkey


Ulusal Kurs ve Sertifikalar:
13. Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi Sunumlu Katılım Sertifikası, 16-19 Nisan 2104, Diyarbakır
28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Sunumlu Katılım Sertifikası, 11-14 Ekim 2012, Antalya
11. Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi Sunumlu Katılım Sertifikası, 18-21 Nisan 2012, İzmir
12. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi Sunumlu Katılım Sertifikası, 1-5 Mayıs 2013, Muğla
14. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi Sunumlu Katılım Sertifikası, 15-18 Nisan Denizli
16. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi Sunumlu Katılım Sertifikası, 19-22 Nisan 2017, Antalya
15. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi Sunumlu Katılım Sertifikası, 13-16 Nisan 2016, Antalya
17. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi Sunumlu Katılım Sertifikası, 18-21 Nisan 2018, Antalya
32. Pediatri Günleri Sunumlu Katılım Sertifikası, 27-30 Nisan, 2010, İstanbul
16. Ulusal Neonatoloji Kongresi Sunumlu Katılım Sertifikası, 9-12 Nisan 2010, Antalya
10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, Sunumlu Katılım Sertifikası, 5-9 Nisan, 2017, Antalya
4. Erciyes Pediatri Kış Kongresi Sunumlu ve Konuşmacı Katılımcı Sertifikası, 22-24 Şubat, Kayseri
53. Türk Pediatri Kongresi Sunumlu Katılım Sertifikası, 14-18 Mayıs 2017, Kıbrıs
14. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi Katılım Sertifikası, 26-30 Nisan 2017, Muğla
Konjenital ve Pediyatrik İnvaziv Krdiyoloji Sempozyumu Katılım Sertifikası, 21-23 Kasım 2013, İstanbul Siyami Ersek Kardiyoloji Hastanesi
59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Katılım Sertifikası, 4-8 Kasım 2015 Antalya
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) kursu Katılım Sertifikası, 16-19 Kasım 2012 Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Fetal Ekokardiyografi Kursu Katılım Sertifikası, 18 Kasım 2011 Cerrahpaşa Tıp fakültesi, İstanbul
27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi “EKG-Aritmi kursu” Katılım Sertifikası, 28 Ekim 2011, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı
27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi “Transkateter ASD-PFO Kapatma Kursu” Katılım Sertifikası, 28 Ekim 2011, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı
6. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi Katılım Sertifikası, 11-15 Nisan 2018, Antalya
27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi “İleri Ekokardiyografi Kursu” Katılım Sertifikası, 28 Ekim 2011, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı
27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi “Temel Ekokardiyografi Kursu” Katılım Sertifikası, 28 Ekim 2011, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı
27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Sunumlu Katılım Sertifikası, 27-30 Ekim 2011, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı