Uzm. Dr.Abdullah Umut Pekok

  • İlgi Alanları
  • Hepatit C
  • Hepatit B

Eğitim ve Uzmanlık
1978-1983 Diyarbakır Mehmetcik İlkokulu
1983-1986 Diyarbakır Ziya Gökalp Ortaokulu 
1986-1989 Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi
1989-1995 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
1997-2002 İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Deneyim
2002-2006 Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi
2007-2015 Erzurum Şifa Hastanesi
2015-2016 İstanbul Sancaktepe Via Hospital
2016- 2018 İstanbul  Pendik Yüzyıl Hastanesi

1-Nazocomial Baktremi Saptanan Olguların Analizi
   Deniz Kamalak Güzel, Abdullah Umut Pekok
  Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisiİ 2003; 20 (2):31-33
2-Respiratory System Involvement in Brucellosis: Results of Kardelen  Study  
   Abdullah Umut Pekok
    J CHEST
3- Mortality Indicators in Pneumococcal Meningitis:Therapeutic Implication
    Abdullah Umut Pekok
    Int  J Infect Dis 2014 Feb 30;19:13-9. Epub 2013 Oct 30.
4- Genitourinary Brucellosis:Results of  A Multicentric Study
   Abdullah Umut Pekok
    Clinical Microbiology and Infectious Diseases (SCI-Expanded)

5- Liver involvement in patients with brucellosis: results of the Marmara study 
    Abdullah Umut Pekok
    European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Disease
6- Evaluation of tularaemia courses: a multicentre study from Turkey 
    Abdullah Umut Pekok
    J Clinical Microbiology and Infection
7- Results of a Multinational Study Suggest the Need for Rapid Diagnosis and Early Antiviral Treatment at the Onset of Herpetic Meningoencephalitis 
    Abdullah Umut Pekok
   (SCI-Expanded ) Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2015  6  0066-4804    10.1128/AAC.05016-14  3084  3089  
8- Cranial imaging findings in neurobrucellosis: results of Istanbul-3 study. 
    Abdullah Umut Pekok
    Infection 2016 Oct 2;44(5):623-31. Epub 2016 May 2. ( SCI)
9- Tuberculous and brucellosis meningitis differential diagnosis
    Abdullah Umut Pekok
    Travel Med Infect Dis 2015 Mar-Apr;13(2):185-91. Epub 2015 Mar 11.
10- Managing atypical and typical herpetic central nervous system infections results of a multinational study  
     Abdullah Umut Pekok
    (SCI-Expanded)  Clinical Microbiology and Infection  2016  6  1198743X   10.1016/j.cmi.2016.03.027  5689  56817
11- Genitourinary Involvement in Human Brucellosis A Retrospective Analysis  of Thirty  Two  Cases 
      Emine Parlak, Abdullah Umut Pekok 
   Savant Journal of Medicine and Medical Sciences  2016  1  13  19  

YAYINLANMAYA HAZIR MAKALELERİM:
12-Brucellosis in Pregnancy 
     Abdullah Umut Pekok
13-Neuro-Syphilis 
    Abdullah Umut Pekok
 14- Results of  Treatment with Peg-Interferonalfa  2a in Acute Viral Hepatitis   C -9 CASES  
       Abdullah Umut Pekok 
1 5- Acute Viral Hepatitis  A Infection in  HBSAG Positive Hosts:  24  Cases Reports 
       Abdullah Umut Pekok
16- Cryptococcal Meningitis in  An Immunucompetent Case: Case Reports
      Abdullah Umut Pekok
17- A Case with Chronic Diarrhea Caused by Strongyloides stercoralis 
      Abdullah Umut Pekok
18- Sacroileitis caused by Salmonella typhi
      Abdullah Umut Pekok 
20- Deep vein thrombosis associated with acute brucellosis: a case report and review of the literatüre 
      Abdullah Umut Pekok
21- Metisile Dirençli Staphylococcus Aureus İzolatlarında Vancomycin, Daptomisin ve Linezolid    Duyarlılık Oranlarının E-Test Yöntemiyle Araştırılması 
      Abdullah Umut Pekok
22- Genotip 1b’li  Kronik Hepatit- C   Hastalarında Peg-İnterferon alfa 2a  +  Ribavirin Tedavisini Eetkileyen Faktörler 
      Abdullah Umut Pekok
23- Pegile İnterferon alfa 2a ile Tedavi Edilen 60 Kronik Hepatit B Hastasının Tedavi Sonrası 3 Yıllık İzlem Sonuçları  
     Abdullah Umut Pekok
24-20 Tüberküloz Menenjit Olgusunun Değerlendirilmesi
    Abdullah Umut Pekok

YAYINLANMIŞ  POSTER  SUNUMLARIM:
1-HBsAg(+) KONAKTA 8 AKUT VİRAL HEPATİT A OLGUSU
    Abdullah Umut Pekok
    6.ULUSAL VİRAL HEPATİT KONGRESİ 
2-BEHÇET HASTALIK’LI OLGUDA KRİPTOKOK MENENJİTİ. 
    Abdullah Umut Pekok
    30.KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ
3-KRONİK AKTİF HEPATİT C HASTALARINDA PEG-İNTERFERON ALFA 2a +
    RİBAVİRİN TEDAVİSİNİN SONUÇLARI. 
     Abdullah Umut Pekok
    2. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ(P-024) -2008,Ankara
4- KRONİK AKTİF HEPATİT B HASTALARINDA İNTERFERON ALFA 2a + LAMİVUDİN                TEDAVİSİNİN SONUÇLARI.
     Abdullah Umut Pekok
    2. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ(P-023)-2008,Ankara 
5-ERİŞKİNLERDE PNÖMOKOKSİK MENENJİT:26 OLGUNUN ANALİZİ   
     Abdullah Umut Pekok          
    2. TÜRKİYE  EKMUD  KONGRESİ(P-030)-2008,Ankara
6- PROPİLTİOURASİL KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN AKUT VİRAL HEPATİT
    TABLOSUNA BENZER BİR OLGU
     Abdullah Umut Pekok
     3. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ(P-057) 2010,İstanbul

7-KRONİK AKTİF HEPATİT B HASTALARINDA PEG-İNTERFERON ALFA-2b
   TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
   Abdullah Umut Pekok
   3. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ(P-059)-2010, İstanbul

8-YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDE İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN E-TEST      YÖNTEMİ İLE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI 
   Abdullah Umut Pekok
   3. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ(P-183) 2010,İstanbul 

9-PSEUDOMONAS SUŞLARININ BAZI ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ 4 YILLIK SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ
   Abdullah Umut Pekok
   3. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ(P-184)-2010, İstanbul 
10-YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDE İZOLE EDİLEN ACİNETOBACTER’LERİN PİPERASİLİN-TAZOBAKTAM, SEFOPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM, MEROPENEM, SEFEPİM VE SEFTRİAKSON DUYARLILIKLARI (P-185)-
     Abdullah Umut Pekok
    3. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ2010, İstanbul 
11-KRONİK AKTİF HEPATİT B’DE ENTEKAVİR TEDAVİ SONUÇLARI. (PS-208)
      Abdullah Umut Pekok
      4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, İSTANBUL
12-KEDİ TIRMIĞI HASTALIĞI:OLGU SUNUMU (PS-047),
     Abdullah Umut Pekok
     4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİİSTANBUL
13-BİR OLGU SUNUMU:BRUSELLA MASTİTİ (PS-084)
     Abdullah Umut Pekok
     4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ,İSTANBUL
14-WRİGHT:1/80 SAPTANAN NAİVE 8  BRUSELLA OLGUSUNUN ANALİZİ. (PS-082)
    Abdullah Umut Pekok
    4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, İSTANBUL.
15-BİR BRUSELLOZ OLGUSU: TEK TARAFLI TESTİKÜLER KİTLE (PS-085)
     Abdullah Umut Pekok
     4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, İSTANBUL.
16-YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDE ÜREYEN MULTİPL DİRENÇLİ ACİNETOBACTER SUŞLARINDA KOLİSTİN VE TİGESİKLİN DUYARLILIKLARI (PS-146)
    Abdullah Umut Pekok
    4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, İSTANBUL.
17-BİR OLGU:PLASMODİUM FALCİPARUM MENENJİTİ (PS-266)
     Abdullah Umut Pekok
     4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, İSTANBUL.
18-BİR OLGU:AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLİ OLGUDA DEXAMETAZON KULLANIMINA BAĞLI OLARAK AKUT PANKREATİTİ GELİŞMESİ. (PS-267)
     Abdullah Umut Pekok
     4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, İSTANBUL.
19-İKİ TULAREMİ OLGUSU (PS-332)
     Abdullah Umut Pekok
     4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, İSTANBUL.
20-YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN E- TEST YÖNTEMİ İLE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI.
    Abdullah Umut Pekok
     9.TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ(P- 162) -1999,Antalya 
21-MRSA İZOLATLARINDA İN VİTRO GRAM-POZİTİF ETKİNLİK:DAPTOMİSİN, VANKOMİSİN VE LİNEZOLİD’İN MİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (PS-046)
    Abdullah Umut Pekok
    4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, İSTANBUL.
22-QUALİTY OF LİFE ASSESSMENT İN TURKİSH PATİENTS WİTH CHRONİC HEPATİTİS – 
     Abdullah Umut Pekok 
     APASL , 2008, Tokyo 
23-COLISTIN AND TIGECYCLIN SENSITIVITY AMONG CARBAPENEM AND CEFOPERAZON-SULBACTAM RESİSTANT FROM OUR INTENSIVE CARE UNIT ACINETOBACTER STRAINS. (PS-009)
    Abdullah Umut Pekok
   THE 4th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES, SARAJEVO 2011
24-IMIPENEM, MEROPENEM AND ERTAPENEM SENSITIVITY IN ESBL POSITIVE ESCHERICHIA COLI AND KLEBSIELLA PNEUMONIAE (PS-010)
      Abdullah Umut Pekok
    THE 4th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES, SARAJEVO 2011
25-A CASE REPORT:BRUCELLOSIS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS (PS-062)
      Abdullah Umut Pekok
    THE 4th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES, SARAJEVO 2011
26-ANALYSIS OF 16 CASES WITH TUBERCULOUS MENINGITIS (PS-065)
     Abdullah Umut Pekok
    THE 4th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES,  SARAJEVO 2011
27-A CASE REPORT:HERPES SIMPLEX ENCEPHALITIS (PS-232)
     Abdullah Umut Pekok
    THE 4th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES, SARAJEVO 2011
28-GENITOURİNARY BRUCELLOSIS: RESULTS OF THE GONCA  STUDY (P0408)
     Abdullah Umut Pekok
     ECCMID 2014, BARCELONA
29-RESPIRATORY SYSTEM INVOLVEMENT IN BRUCELLOSIS: THE RESULTS OF THE KARDELEN STUDY (P1344)  
     Abdullah Umut Pekok
     ECCMID 2014, BARCELONA
30-CLINICAL BRUCELLAR HEPATITIS:THE RESULTS OF THE ISTANBUL-3 STUDY (P1835) 
    Abdullah Umut Pekok
    ECCMID 2014, BARCELONA
31- Genitoüriner Bruselloz vakalarının Değerlendirilmesi (PB-193) 
     EMİNE PARLAK 1, ABDULLAH UMUT PEKOK 2, AYŞE ERTÜRK
    5. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 1-4 Nisan 2015,Çeşme, İzmir.
32-Nörobruselloz  Olgularının Değerlendirilmesi (PB-194) 
     EMİNE PARLAK 1, ABDULLAH UMUT PEKOK 2, AYŞE ERTÜRK
    5. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 1-4 Nisan 2015,Çeşme, İzmir.
33-Bruselloza Bağlı Hepatit Olguları (PB-195) 
    EMİNE PARLAK 1, ABDULLAH UMUT PEKOK 2, FATMA KESMEZ CAN 3, AYŞE   ERTÜRK 4
   5. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 1-4 Nisan 2015,Çeşme, İzmir.
34-Gebe Brusellozlu 43 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi (PB-246)
     EMİNE PARLAK 1, ABDULLAH UMUT PEKOK 2, AYŞE ERTÜRK 3
     5.TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 1-4 Nisan 2015,Çeşme, İzmir.
35-Vankomisin  Tedavisine  Yanıtsız  Bir  MRSA  Menenjit  Olgusu  (PS-182)
     Abdullah Umut Pekok
    6.Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu, 4-8 Nisan 2017,Belek, Antalya.
36-Kronik  Diyare  ile  Seyreden  bir  Strongyloides stercoralis Olgusu (PS-181)
     Abdullah Umut Pekok
    6.Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu, 4-8 Nisan 2017,Belek, Antalya.
37- Nadir  Görülen  Bir  Olgu: Brusella  Tromboflebiti (PS-187)
    Abdullah Umut Pekok
   6.Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu, 4-8 Nisan 2017,Belek, Antalya.

SÖZLÜ YAYINLANMIŞ    MAKALELERİM:

1-Akut Viral Hepatit C’de Peg-İnterferon alfa 2a Tedavisinin Sonuçları
   Abdullah Umut Pekok
   4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ(SS-034), İSTANBUL 2012
2-Acute Viral Hepatitis A Infectionin HBSAG (+) Hosts
   Abdullah Umut Pekok
  THE 4th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES (SS-21)-SARAJEVO 2011
3- Nörobrusellozda  Görüntüleme  Sonuçları  ve  Enflamatuvar Değişiklikleri Kolaylaştıran Faktörler (SS-02)
 Hakan  Erdem,  Seniha  Şenbayrak, …. Abdullah  Umut  Pekok,  Mustafa  Kemal  Çelen,  Seçil  Deniz  Öztürk,  Mehmet  Uluğ….
5. EKMUD Bilimsel Platformu dahilinde “5. EKMUD Bilimsel Platformu” konuşma ve  bildiri  özetleri  kitabındaki  “Nörobrusellozda  Görüntüleme  Sonuçları  ve  Enflamatuvar Değişiklikleri Kolaylaştıran Faktörler”,
 Sözlü Bildiri-02, 
5.EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 1-4 Nisan 2015,Çeşme, İzmir.
4-Herpes Meningoensefalitlerinde Olumsuz Gidişin Değerlendirilmesi: Çok Uluslu Çalışma Sonuçları (SS-03)
HAKAN ERDEM , YASEMİN CAG , DERYA OZTURK-ENGİN , SELCUK KAYA , LYKKE LARSEN , MARİO POLJAK , BRUNO BARSİC , XAVİER ARGEMİ …ABDULLAH  U. PEKOK , OGUZ SİPAHİ , MAHTAB CHEHRİ , GUİLLAUME BERAUD , GHAYDAA SHEHATA , ROSA FONTANA , MAURO MARESCA , HASAN KARSEN , GÖNÜL ŞENGOZ, MUSTAFA SUNBUL…
5.EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 1-4 Nisan 2015,Çeşme, İzmir.
5- Radiological  findings  in  neurobrucellosis (EVO562)
H. Erdem, S. Senbayrak, M. Kaan, M. Karahocagil, H. Karsen, S. Kaya, S. Inal, A.U. Pekok, S. Deniz, M. Ulug, T. Demirdal, G. Sengoz, R. Tekin, D. Ozturk-Engin, M. Celen, T. Guven, E. Parlak, S. Ates-Guler, O. Sipahi, F. Sirmatel. 
ESCMID 25th ECCMID European Society of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases Copenhagen, Denmark, 25-28 April 2015
konferansı dahilinde "ESCMID 25thECCMID European Society of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases Abstract book" bildiri  kitapçığındaki  “Radiological  findings  in  neurobrucellosis”  ,  
6- Should brucellosis be a part of diferantial diagnosis when tuberculosis meningitis is predicted with Thwaites or Lancet scoring systems (0039 oral presentation)
 H. Erdem, S. Senbayrak, S. Gencer, L. Gorenek, M. Karahocagil, G. Sengoz, H. Karsen, S.  Kaya, A. U. Pekok,  M.  Celen,  S.  Deniz,  M. Ulug,  T.  Demirdal,  M. Namiduru, R. Tekin, T. Guven, S. Bolukcu, E. Parlak. 
ESCMID 25th ECCMID European Society of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases Copenhagen, Denmark, 25-28 April 2015.
konferansı dahilinde "ESCMID 25thECCMID European Society of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases Abstract book" bildiri kitapçığındaki “”,Should brucellosis be a part of diferantial diagnosis when tuberculosis meningitis is predicted with Thwaites or Lancet scoring systems (0039 oral presentation)