Prof. Dr.Abdullah Yalçın Tabak

  • İlgi Alanları
  • Kalça artroplastisi
  • Diz artroplastisi
  • Travma
  • Artroskopik eklem cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
1986 – Ankara Üniversitesi – Tıp Fakültesi
1992 – Ankara Numune Hastanesi – Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Deneyim
1992 - 1999 – Ankara Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Baş Asistanı
1999 - 2001 - Ankara Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Doçent
2001 - 2011 - Ankara Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefi
2011 - 2015 - Ankara Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Görevlisi
2016 - 2018 – Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Profesör
2018 - 2019 – Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan
2019 - 2021 – Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Profesör

Mesleki Üyelikler
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Kalça Diz Artroplasti Derneği
Türk Tabipleri Birliği

1.    A. Biçimoğlu, U. Günel, N. Sayın, S. Erekul, C. Akbay, A.Y. Tabak, H. Yetkin; Perthes hastalığında kalça eklem kapsül yapısının histopatolojik incelemesi Açta Orthop Traumatl Turc 1991;25:160-164

2.    A. Biçimoğlu, U. Günel, S. Erekul, A.Y. Tabak, H. Yetkin; İmmatur tavşanlarda perthes hastalığı oluşumu ile kalça eklem kapsülünü yapısı arasındaki ilişki Açta Orthop Traumatol Turc 1991;25:165-169

3.    U. Günel, A.Y. Tabak, H. Yetkin, A. Biçimoğlu, S. Dokuzoğuz; Travmatik diz çıkıklı olguların değerlendirilmesi Antroplasti Artoskopik cerrahi 1991; 3:13-17

4.    U. Gürel, A. Biçimoğlu, S. Ağaoğlu, R. Cesur, A. Y. Tabak; Halluks valgus deformiteli olguları Chevron operasyonu uygulaması ve sonuçları Açta Orthop Traumatol Turc 1991;25:135-137

5.    A. Y. Tabak, A. Uçaner, M. Çulhaoğlu, A. Biçimoğlu, U. Günel; The Balance Problem of patients treated vvithanterior fusion in pott’s disease The Journal of Turkish spinal surgery 1992;3:2

6.    A. Uçaner, A. Y. Tabak, U. Günel, A. Biçimoğlu; Open reductian and rigid internal fixation of suprakondiler fractures of the femur Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1995;35:50-52

7.    H. Ömeroğlu, A. Uçaner, A. Y. Tabak, B. Ata, A. Biçimoğlu, U. Günel; Çocuklarda izole distal Radius kırıkları Açta Orthop Traumatol Turc 1996;30:278-281

8.    H. Ömeroğlu, A. Y. Tabak, A. Biçimoğlu, U. Günel, O. Öztekin; Horizontal plane analysis of the idiopathic scoliotic curves treated with the isola spinal instrumentation The Journal of Turkish Spinal Surgery 1996;7:2

9.    A. Y. Tabak, U. Günel, H. Ömeroğlu, A. Sarsu, A. Biçimoğlu; Effect of properly and inproperly inserted pedicular screw on the results of the spine fracture The Journal of Turkish Spinal Surgery 1996;7:2

10.  H. Ömeroğlu, A. Y. Tabak, A. Biçimoğlu, A. Uçaner, U. Günel; Early 3D results of the isola instrumentation in idiopathic scoliosis Hacettepe Ortopedi Dergisi 1996;6:2

11.  H. Ömeroğlu, A. Y. Tabak, A. Biçimoğlu; Ludloff’s medical approach for open reduction of congenital dislocation of the hip Letter to the editör Journal of bone and joint surgery 1997;79

12.  H. Ömeroğlu, U. Günel, A. Biçimoğlu, A. Y. Tabak, A. Uçaner, Ö. Güney; The relationship between the use of tourniquet and intensity of postoperative pain in surgically treated malleoler fractures Foot and Ankle International 1997;18:198-211

13.  A. Y. Tabak, S. Ömeroğlu, A. Sarsu, M. Çam, D. Erdoğan; Büyüme plağının travmaya ve metalik implantlara cevabının immatür tavşan modelinde incelenmesi Açta Orthop Traumatol Turc 31:152-155,1997

14.  A. Y. Tabak, B. Taşbaş; Marquio sendromu Tıp ve Sağlık Dergisi 1997;1:3

15.  B. Taşbaş, E. Demiresen, A. Y. Tabak, M. Özbek; Tırnak ve çevresinin cerrahi tedavi gerektiren hastalıkları Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1997;37:1

16.  H. Ömeroğlu, U. Günel, A. Biçimoğlu, A. Y. Tabak, A. Uçaner; Travma cerrahisinde turnike kullanımının postoperatif ağrı üzerinde etkisi Açta Orthrop Traumatol Turc 1997;31:129-134

17.  H. Ömeroğlu, A. Uçaner, A. Y. Tabak, Ö. Güney, A. Biçimoğlu, U. Günel; The effect of using a tourniquet on the intensity of postoperative pain in forearm fractures International Orthopaedics 1998;22:369-373

18.  A. Y. Tabak, H. Ömeroğlu, B. Taşbaş, B. Babaoğlan; Fracture – dislocation of T3-T4 with minör neurologic report of a late diagnosed case The journa of surgical Sciences 1998;1:’

19.  H. Ömeroğlu, B. Babaoğlan, A. Y. Tabak, B. Ata, U. Günel, A. Biçimoğlu; Minör travma sonrası kırık oluşan geriatrik hastalarda kemikle ilgili mineraller ve kalsiyum regüle eden hormonların biyokimyasal analizi Atroplasti artroskopi cerrahi dergisi 1999;10:1

20.  A. Y. Tabak, B. Taşbaş, U. Günel, O. Öztekin; İntraartüküler kalkaneus kırıklarında konservatif tedavi Tıp ve Sağlık Dergisi 1999;3:20-24

21.  H. H. Muratlı, A. Y. Tabak, P. Korkusuz, Ü. Örs, F. Korkusuz, S. Ercan; Endotelin antagonisti bosentan’ın kırık iyileşmesi üzerindeki etkisinin kobay modelinde incelenmesi İnsizyon 1999;2:3

22.  A. Y. Tabak, B. Taşbaş, U. Günel; Kemik tümörlerinde polimetil Metakrilatin kullanılması Journal of Clinical Sciences and Doctor 1999;5:4

23.  A. Y. Tabak, B. Ata, B. Babaoğlan, A. Uçaner, U. Günel, A. Biçimoğlu; Osteoporoz sınıflamasında kullanılan Singh indeksi güvenilir mi? Açta Orthrop Traumatol Turc 33:167-172,1999

24.  A. Y. Tabak, U. Günel, B. Taşbaş, A. Uçaner, H. Ömeroğlu, A. Biçimoğlu; Ayak bileği kırıklarında uyguladığımız cerrahi tedavi ve sonuçları artroplasti artroskopik cerrahi 1992;2:165-169

25.  Ö. Öken, S. Portakal, A. Y. Tabak; Tibia kırıklarının kilitli intramedüller çiviler ile tedavisi ve sonuçlarımız Aktüel Tıp Dergisi 1999;4:8

26.  U. Günel, A. Y. Tabak; Marmara Bölgesi depreminde kompartman sendromunda Numune hastanesi deneyimi Aktüel Tıp Dergisi 1999;4:11

27.  A. Y. Tabak, U. Günel, B. A. Baştaş, A. Uçaner, H. Ömeroğlu, A. Biçimoğlu; Asetabulum kırıklarının cerrahi ve konservatif sonuçlarının değerlendirilmesi Artroplasti Artrokopik Cerrahi Dergisi 1999;10:44-8

28.  A. Y. Tabak, E. Taşbaş, F. Yağmurlu, H. Muratlı; Çocuk Önkol cisim çift kırıklarında kapalı intramedüller çivi uygulama Açta Orthop Traumatol Turc 2000:34:374-378

29.  A. Uçaner, B. Taşbaş, M. Can, A. Y. Tabak, A. Biçimoğlu, U. Günel; Yetişkin distal humerus eklem içi kırıklarında traksiyon ve fonksiyonel erken rehabilitasyon The Journal of surgical Sciences 2000;3:2

30.  P. Kırdemir, A. Marşan, N. Göğüs, A. Y. Tabak, M. Tekin; İntraartiküler neostigmin tramadol ve tenoksikamın analjezik etkilerinin araştırılması Açta Ortop Traumatol Turc 2001;35:358-362

31.  H. Muratlı, F. Yağmurlu, U. Günel, A.Y. Tabak, A. Biçimoğlu; İntraartiküler çok parçalı kalkaneus kırıklarında subtalar eklemin primer in situ atrtodezi, Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, 2001;12:2:169-177

32.  A. Y. Tabak, C. Aktekin, A. Uçaner, B. A. Taşbaş, A. Biçimoğlu, U. Günel; Hemiarthroplasty in proksimal humeral fractures, Journal of Arthroplasty Arthroskopic Surgery, 2001;12:1-5

33.  H. H. Muratlı, M. F. Yağmurlu, A. Y. Tabak, A. Biçimoğlu, L. Çelebi; Pes ekinovarusta komplet subtalar gevşetme uyguladığımız olguların klinik ve radyolojik sonuçları, Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 2001;12,1:22-31

34.  A. Biçimoğlu, H. Muratlı, M. Yağmurlu, A. Y. Tabak, C. Alptekin; Femur kırıklarında minimal invaziv yöntem ve biyolojik fiksasyon prensifleriyle plakla osteosentez uygulama sonuçlarımız Açta Orthop Traumatol Turc 2002;36:129-135

35.  H. Muratlı, M. Yağmurlu, H. Yüksel, C. Alptekin, A. Biçimoğlu, A. Y. Tabak; Çocuk Radius alt uç metafizinin instabil kırıklarının kapalı redüksiyon ve perfütan Kirshner teli ile tedavisi Açta Orthrop Traumatol Turc 2002;36:52-57

36.  A. Y. Tabak, A. Biçimoğlu, Y. Çelebi, H. Muratlı, C. Aktekin; Selflocking revision stem kullanılarak uygulanan revizyon total kalça artroplastisinin erken dönem sonuçları Artroplasti ve Artroskopik Cerrahi vol 3, no. 2 (65-72), 2002

37.  A. Y. Tabak, L. Çelebi, M. Yağmurlu, C. Aktekin, A. Biçimoğlu; Closed reduction and percutaneous fixation of supracondylar fracture of the humerus and ipsilatheral fracture of the forearm in children The Journal of Bone and Joint Surgery (Br) 2003;85-B: 1169-72

38.  H. Muratlı, H. Yüksel, L. Çelebi, A. Biçimoğlu, A. Y. Tabak; Tibia plato kırıklarında yükseltme greftleme ve internal tespitle tedavi sonuçlarımız Antroplasti Artroskopik Cerrahi 2003;14(4):222-229

39.  M. Yağmurlu, H. Muratlı, C. Aktekin, L. Çelebi, A. Biçimoğlu, A. Y. Tabak; Açık ve kapalı tibia cisim kırıklarında oymasız kilitli intramedüller çivileme uygulamalarının karşılaştırılması Atroplasti Artroskopik Cerrahi 2003;14(1):25-31

40.  M. Altay, F. Yağmurlu, M. Heybeli, H. Muratlı, A. Y. Tabak, A. Biçimoğlu; Asimetrik iki taraflı travmatik kalça çıkığı olgu sunumu Açta Orthrop Traumatol Turc 2003;37(2):182-186

41.  H. Bodur, K. Özoran, A. Çolpan, N. Balaban, A. Y. Tabak, S. Kulaçoğlu; Arthritis and osteomytelitis due to aspergilis fumigatus: A 17 years old boy with chronic granulomatous disease Annals of the Clinical Microbiology and Antimicrobials 2003;2-2

42.  H. H. Muratlı, M. Yağmurlu, C. N. Alptekin, A. Biçimoğlu, A. Y. Tabak; Legg-Calve-Perthes hastalığında asetabular çatı ameliyatı sonuçlarımız Açta Orthop Traumatol Turc 2003;37(2):1398-143

43.  A. Y. Tabak, L. Çelebi, C. Aktekin, A. Biçimoğlu; Yüksek kalça çıkıklı hastalarda çimentosuz total kalça artroplastisi: subtrokanterik segmental rezeksiyon ile femoral kısaltma sonuçları Açta Ortrop Traumatol Turc 2003; 37(4):277-283

44.  H. H. Muratlı, C. Dağlı, A. Biçimoğlu, A. Y. Tabak; Çocukta tekrarlayan travmatik kalça çıkığı Açta Orthop Traumatol Turc 2004; 38(2):149-153

45.  H. H. Muratlı, A. Biçimoğlu, A. Y. Tabak, L. Çelebi, I. Pakel; Mechanoreceptor evaluation of hip joint capsule and ligamentum capitis in developmental hip dysplasia: a preliminary study Journal of Pediatric Orthopaedics – Part B 2004;13:299-302

46.  H. Muratlı, A. Biçimoğlu, L. Çelebi, A. Y. Tabak; Magnetic resonance arthrografic evaluation of syndesmotic diastasis in ankle fractures AVJH Orthop Trauma Surg 2005 125:222-227

47.  B. Ozkurt, M. Altay, C. Aktekin, A. Toprak, A. Y. Tabak; Capsuloperiosteal flap application for the stabilization of Chevron osteomy Açta Orthop Traumatol Turc 2006;40(2):151-157

48.  M. Altay, C. N. Aktekin, B. Ozkurt, B. Birinci, A. M. Öztürk, A. Y. Tabak; Intramedullary wire fixation for unstable forearm fractures in children injury, Int. J. Injured (2006) 37, 966-973

49.  C. Alptekin, A. Öztürk, M. Altay, A. Toprak, B. Özkurt, A. Y. Tabak; Çocuk femur cisim kırıklarında esneyebilen intramedüller çivi uygulaması Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi 2007;13(2):115-121

50.  B. Ozkurt, M. Altay, A. Toprak, A. Y. Tabak; Humerus cisim kırıklarında fonksiyonel brace tedavisinin yeri Açta Orthop Traumatol Turc 2007;41(1):15-20

51.  M. Altay, B. Ozkurt, C. Alptekin, A. Ozturk, Ö. Doğan, A. Y. Tabak; Treatment of unstable thoracolumbar junction burst fractures wih short or long-segment posterior fixation in magerl type a fractures Eur Spine J 2007 16 16:1145-1155

52.  C. Alptekin, A. Öztürk, A. Y. Tabak, M. Altay, F. Korkusuz; A different perspective of radiological evolution of experimental osteomyelitis Skeletal Radiol 2007;36:945-950

53.  B. Özkurt, A. Y. Tabak, M. Tümöz; Açık tibia cisim kırıkları tedavisinde İlizarov tipi sirküler ekternal fiksatör uygulamalarımızın orta dönem sonuçları Fırat Tıp Dergisi 2008;13(4):266-270

54.  A. Öztürk, A. Y. Tabak, C. Aktekin, M. Altay, E. Erdemli, S. Karahüseyinoğlu, F. Korkusuz; Alendronate enhances antibiotic-impregnated bone grafts in the treatment of osteomyelitis internation Orthopedics (SICOT) 2008;32:821-827

55.  B. Birinci, A. Öztürk, A. Y. Tabak, C. Aktekin, P. Korkusuz, F. Korkusuz; Prostaglandin E2 ve hyaluronik asit sıçan dizinde oluşturulan osteokondral defektlerin onarımında etkilidir. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi 2008;19(2):78-83

56.  B. Özkurt, M. Altay, H. B. Türker, A. M. Öztürk, F. Şentürk, A. Y. Tabak; Micronised and purified flavonoid fraction prevents oedema formation and regulates peripheral circulation after conservatively treated distal Radius fractures, Joint Diseases and Related Surgery, 2008; 19(3): 106-111

57.  B. Özkurt, C. N. Aktekin, O. Çağlayan, A. Y. Tabak; Range of motion of the first metatasophalengal joint after Chevron procedure reinforced by a modified capsuloperiosteal flap Foot and Anckle int. 2008;29(9);903-909

58.  C. N. Aktekin, B. Özkurt, M. Altav, A. M. Öztürk, A. C. Yasti, A. Y. Tabak (2008); Unusual Kirschner wire migration as a late complication of Salter innominate osteotomy in developmental dislocation of the hip. European Journal of Orthopaedic Surgery & Tarumatology, 18(7), 545-548

59.  C. N. Aktekin, A. Toprak, A. M. Öztürk, M. Altay, B. Öztürk, A. Y. Tabak; Open reduction via posterior triceps sparing approach in comparison with closed treatment of posteromedial displaced Gartland type 3 supracondylar humerus fractures Journal of Pediatric Orthopaedics Part B 2008;17:171-178

60.  B. Özkurt, Z. N. Özkurt, M. Altay, C. N. Aktekin, O. Çağlayan, A. Y. Tabak; The relationship between serum adiponectin level and anthropometry bone mass, osteopotic fracture risk in postmenopausal, women Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi 2009;20(2):78-84

61.  C. Alptekin, M. Altay, Z. Gürsoy, L. Alptekin, A. Öztürk, A. Y. Tabak; Comparison between exernal fixation and cast treatment in the management of distal Radius fractures in patients aged 65 years and older JHS 2010; 35A:736-742

62.  A. Y. Tabak, C. N. Aytekin, M. Altay, A. M. Ozturk, B. Ozkurt, O. Doğan (2010); Bilateral total knee arthroplasty in chronic neglected congenital dislocation: a case report. European Journal of Orthopaedic & Traumatology, 20(5), 423-427

63.  A. Y. Tabak, M. C. Güney, M. Altay, H. Türker; Effects of short and long-segment posterior instrumental spinal canal remodeling in thorocolombar vertebra burst fractures Turkish Journal of Trauma Emergency 2011;17(2)141-148

64.  B. Özkurt, A. Y. Tabak; Metalik Biyomateryaller ve Metallozis TOTBID Dergisi 2011; 10(2): 83-86

65.  D. Çankaya, B. Özkurt, A. Y. Tabak; Treatment of middiagnosed morel-lavallee lesion without any fracture in an obese patient: a case report F. Ü. Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 2013;27(2):101-103

66.  A. Y. Tabal, D. Çankaya, B. Özkurt, Ş. Kaya; Cementless hemiarthroplasy is a reliable choice for femoral neck fractures in the elderly EJSS 2013;4(1):10-14

67.  S. Düzgün B. Özkurt, D. Çankaya, E. Ünlü, S. Sıngın. A. Y. Tabak; Management of metacarpal and phalangeal fractures in hand injuries EJSS 2013;4(2):55-61

68.  D. Çankaya, B. Özkurt, A. Y. Tabak; Cemented calcar replacement versus cementless hemiarthroplasty for unstable intertrochanteric femur fractures in the elderly Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi 2012;19-6

69.  D. Çankaya, B. Özkurt, C. Aydın, A. Y. Tabak; No difference in blood lose between posteior-cruciate-ligament-retaitining and posterior-cruciate-ligament stabilized tota knee arthroplasties Knee Surg Sports Traumatol Arthosc 2014 22:1865-1869

70.  D. Çankaya, A. Y. Tabak; A letter to the editor; A prospective, randomized comparison of posterior stabilized versus cruciate-substituting total knee arthroplasty: a preliminary report with minimum 2-year results The Journal of Arthroplasty 2014;29(9):179-181

71.  S. Yılmaz, D. Çankaya, A. Deveci, B. Özkurt, M. E. Şimşek, A. Y. Tabak, M. Bozkurt; Chronic Expanding Hematoma in the Popliteal Fossa after Pseudoaneursym Surgery because of Nail Puncture Case Report, Hindawi Publishing Corporation Case Reports in Orthopedics 2014

72.  D. Çankaya, M. Balcı, A. Deveci, B. Yoldaş, A. Tuncel, A. Y. Tabak; Better life quality and sexual function in men and their female partners with short-segment posterior fixation in the treatment of thoracolombar junction burst fractures Journal of European Spine 2015 D01:10.1007/S00586-015-4145-1

73.  D. Çankaya, C. Aydın, D. Karakuş, A. Toprak, B. Özkurt, A. Y. Tabak; Isokinetic performance of hip muscles after revision total hip atrhroplasty via previous anterolateral approach Açta Orthrop Traumatol Belgium 2015;81:398-405

74.  D. Çankaya, S. Yılmaz, A. Deveci, A. Dündar, B. Yoldaş, A. Y. Tabak; Clinical and Radiological outcomes of consevative treatment after stable post-traumaticthoracolumbar fractures in elderly: Is it really best option for all elderly patients? Ann Med Surg (Lond). 2015;44;4(4):346-50

75.  D. Çankaya, A. Toprak, E. Ikılıç, O. Bingöl, A. Y. Tabak; Periprosthetic Femur Fracture Occuring after Contralateral Neglected Femoral Neck Fracture. JOrthropCase Rep. 2016;6(1):11-3

76.  B. Yoldaş, D. Çankaya, K. Andic, E. Kılıç, O. Bingöl, A. Tecirli, A. Toprak, A. Y. Tabak; Higher reliability of triple-phase bone scintigraphy in cementless total hip arthroplasty compared to cementless bipolar hemiarthroplasty. Ann Med Surg(Lond). 2016;26;10:27-31

77.  B. Özkurt, T. Sen, D. Çankaya, S. Kendir, K. Başarır, A. Y. Tabak; The medial and latera epicondyle as a reliable landmark for intra-operative joint line determination in revision knee arthroplasty. Boe Joint Res 2016;5:280-286

78.  D. Çankaya, B. Yoldaş, E. Çankaya, Y. Çakır, C. Aydın, A. Y. Tabak; Analysis of the hip fracture records of a central training and research hospital by selected characteristics. Turk J Med Sci. 2016 Jan 5;46(1):35-41. Doi:10.3906/sag-1406-150.

79.  S. Başkan, D. Çankaya, H. Ünal, B. Yoldaş. V. Taşpınar, A. Deveci, A. Y. Tabak, Baydar; Comparison of continious interscalene block and subacrominal infusion of local anesthetic for postoperative analgesia after open shoulder surgery. J Orthop Surg (Hong-Kong). 2017;25(1):2309499016684093

80.  YILMAZ TAŞDELEN, Özlem; ÇANKAYA, Deniz; YURDAKUL, Fatma Gül; ÇAKIR, Yalçın; KESKİN, Dilek; TABAK, Yalçın; BODUR, Hatice; Are the demographic characteristics of patients with primary hip osteoarthritis effective on functional improvements after total hip replacement? Journal of Physical Medicine & Rehabilitatin Sciences / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi. 2017, Vol. 20 Issue 3, p111-117. 7p.

81.  Hüseyin Özdemir. Şehmuz Kaya, Cihan Adanas, Abdullah Yalçın Tabak. Our Medium-Term Functional and Radiological Outcomes in Revision Total Knee Arthroplasty. Eastern J Med. 2018; 23(3); 153-159