Dr. Öğr. ÜyesiAbdullah Yener İnce

  • İlgi Alanları
  • Tendon yırtıkları
  • Omuz çıkığı
  • Omuz ağrısı
  • Artroskopik cerrahi
  • Spor yaralanmaları
  • Kıkırdak yaralanmaları
  • Menisküs yırtıkları
  • Çapraz bağ yaralanmaları

Eğitim ve Uzmanlık
1996 - Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  İng
2001 - Uzmanlık Fonksiyonel Anatomi İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Akademik
2008 - Uzmanlık Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Eğtitim ve Araştırma Hastanesi
2002 - 2003 - Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniv.
2015 - 2016 - Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi Biruni Üniv.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Anatomic variations of the shape of the menisci: A neonatal cadaver study Kale A, Kopuz C, Edizer M, Aydın ME, Demir M, Ince Y Knee Surg, Sport Trau Arth, 14:975-981, 2006 A study of variable origins of arteries in arm Peştemalci T, Ince Y, Yıldırım M, Kopuz C, Yıldız Z, Kesmezacar F, Aydın E Eur J Plast Surg, 30:113-117, 2007 Cementless hemiarthroplasty for femoral neck fractures in elderly patients. Oztürkmen Y, Karamehmetoğlu M, Caniklioğlu M, Ince Y, Azboy I. Indian J Orthop. 2008 Jan;42(1):56-60. doi: 10.4103/0019-5413.38582. PMID: 19823656 Anatomic and arthroscopic study of the medial meniscal horns' insertions. Kale A, Kopuz C, Dikici F, Demir MT, Corumlu U, Ince Y. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 Jun;18(6):754-9. doi: 10.1007/s00167-009-0907-9. Epub 2009 Sep 4. PMID: 19760397 Functional results of limb salvage in below-knee type III C open fractures or traumatic amputations. Parmaksizoglu F, Unal MB, Cansu E, Koprulu AS, Ince Y, Yurga E. J Reconstr Microsurg. 2012 Nov;28(9):607-13. doi: 10.1055/s-0032-1326735. Epub 2012 Sep 21. PMID: 23023809 A low cost training phantom model for radio-guided localization techniques in occult breast lesions. Aydogan F, Mallory MA, Tukenmez M, Sagara Y, Ozturk E, Ince Y, Celik V, Akca T, Golshan M. J Surg Oncol. 2015 Sep;112(4):449-51. doi: 10.1002/jso.23984. Epub 2015 Aug 6. PMID: 26250621 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Profunda brachi artery and posterior circumflex humeral artery arising from a common trunk Peştemalci T, Ince Y, Yıldırım M, Kopuz C, Yıldız Z, Kesmezacar F, Aydın E 1st Joint Meeting of EACA&AACA (European Assoc. Of Clin.Anat., American Assoc. Of Clin. Anatomists) 7-11 July 2003 Graz, AUSTRIA The anterior horn of the medial meniscus in the newborn Ince Y, Kopuz C, Çiftçioğlu E, Aydın ME 1st Joint Meeting of EACA&AACA (European Assoc. Of Clin.Anat., American Assoc. Of Clin. Anatomists) 7-11 July 2003 Graz, AUSTRIA The anterior intermeniscal ligament of the knee in the newborn Kopuz C, Ince Y, Çitçioğlu E, Kale A, Yıldırım M 1st Joint Meeting of EACA&AACA (European Assoc. Of Clin.Anat., American Assoc. Of Clin. Anatomists) 7-11 July 2003 Graz, AUSTRIA Morphological study of the meniscofemoral ligaments of the newborn knee Kopuz C, Kale A, Ince Y, Edizer M, Aydın ME, Demir MT 6th International symposium of clinical anatomy, October 8-10, 2004 Varna BULGARİA Morphology of ligament of head of femur : a neonaal cadaver study Kopuz C, Aydın ME, Demir M, Kale A, Ince Y 8th Congress of the EACA (European Associatio Clinical Anatomy) June 30th -3rd 2005 Palermo- ITALY Morphometric analyse of hip joint in newborn Aydın ME Kopuz C, Demir MT, Kale A, Ince Y 4th Asian Pasıfıc Internatıonal Congress of Anatomists. 7-10 September 2005-Kusadası-TURKEY The Treatment of acetabular dysplasias with the use of Bernese type periacetabular osteotomy Karamehmetoglu M, Ozturkmen Y, Azboy I, Ince Y, Canıklıoglu M. European Hip Society 2006 Domestic meeting 2006 Antalya TURKEY Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Kadavra femurlarında incisura intercondylaris: Morfometrik bir çalışma Ince Y, Kale A, Çiftçioğlu E, Taşkara N, Aydın ME, Kopuz C, Yıldırım M Morfoloji Dergisi, 11-12(1-2): 5-8, 2003-2004 Fovea capitis femoris’ in lokalizasyon varyasyonları: Anatomik bir çalışma Kale A, Çiftçioğlu E, Ince Y, Taşkara N, Aydın ME, Kopuz C, Yıldırım M Morfoloji Dergisi, 11-12(1-2):23-6, 2003-2004 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler. Kadavra femurlarında incisura intercondylaris: Morfometrik Bir Çalışma Ince Y, Kale A, Çiftçioğlu E, Taşkara N, Aydın ME, Kopuz C, Yıldırım M 7.Ulusal Anatomi kongresi Eylül 1-5, 22003 Diyarbakır (Uluslararası Katılımlı) Fovea capitis femoris’ in lokalizasyon varyasyonları anatomik bir çalışma Ince Y, Kale A, Çiftçioğlu E, Taşkara N, Aydın ME, Kopuz C, Yıldırım M 7.Ulusal Anatomi kongresi Eylül 1-5, 22003 Diyarbakır (Uluslararası Katılımlı) Artroskopik ön çapraz bağ Rekonstürüksüyonu sırasında intraoperatif komplikasyonların değerlendirilmesi Murat Mert, Ali Volkan Özlük, İlhan Açıkgöz, Hilmi Karadeniz, Mustafa Caniklioğlu, Yunus Atıcı, Abdullah Yener İnce, Erhan Şükür 9th Turkish Sports Traumatology Arthrodcopy And Knee Surgery Congrress, October 14-18, 2008, İstanbul, TURKEY (Uluslar arası katılımlı) Stability results of hamstring anterior cruciate ligament reconstruction with endobutton femoral fixation Yusuf Öztürkmen, Mahmut Karamehmetoğlu, Ali Volkan Öztürk, Yener İnce, İbrahim Azboy, Hilmi Karadeniz IX. Türk spor yaralamanlarında artroskopi ve diz cerrahisi kongresi. 14-18 Ekim 2008, İstanbul. Sözel Bildiri. (Uluslar arası katılımlı) Total knee arthroplasty in valgus knees Yusuf Öztürkmen, Mahmut Karamehmetoğlu, Mustafa Caniklioğlu, Yener İnce, Erhan Şükür IX. Türk spor yaralamanlarında artroskopi ve diz cerrahisi kongresi. 14-18 Ekim 2008, İstanbul. Sözel Bildiri. (Uluslar arası katılımlı) Surgical reconstruction results of patellar tendon ruptures following total knee arthroplasty. Yusuf Öztürkmen, Mahmut Karamehmetoğlu, Erhan Şükür, Yener İnce, Mustafa Caniklioğlu IX. Türk spor yaralamanlarında artroskopi ve diz cerrahisi kongresi. 14-18 Ekim 2008, İstanbul. Sözel Bildiri. (Uluslar arası katılımlı) Erişkin humerus alt uç parçalı kırıklarının cerrahisi tedavisi Yusuf Öztürkmen, Mahmut Karamehmetoğlu, Mustafa Caniklioğlu, İbrahim Azboy, Yener İnce 20.Milli Türk ortopedi ve travmatoloji kongresi 23-28 Ekim Ankara. Sözlü bildiri İleri yaştaki femur boyun kırıklarınada çimentosuz bipolar hemiartroplasti. Yusuf Öztürkmen, Mahmut Karamehmetoğlu, Mustafa Caniklioğlu, İbrahim Azboy, Yener İnce 20.Milli Türk ortopedi ve travmatoloji kongresi 23-28 Ekim Ankara. Sözlü bildiri Fasya lata interpozisyon artroplastisi uyguladığımız dirseklerin değerlendirilmesi Mahmut Karamehmetoğlu, Yusuf Öztürkmen, Mustafa Caniklioğlu, Yener İnce, İbrahim Azboy 5.Türk omuz ve dirsek cerrahisi kongresi 27-29 Mart 2008, Adana.