Doç. Dr.Abdurrahim Sayılır

  • İlgi Alanları
  • Karaciğer hastalıkları
  • Hepatit C
  • Hepatit B
  • Endoskopi
  • ERCP

Eğitim ve Uzmanlık
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - İç Hastalıkları Uzmanlığı
T. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Gastroenteroloji
Doçentlik - Gastroenteroloji Doçentliği (2013)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türk Gastroenteroloji Derneği
Endoskopi Derneği
Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği
European Crohn's and Colitis Organisation - ECCO

Başarılar
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 5. Yeterlilik Sınavı Türkiye ikinciliği (2006).
The European Board of Internal Medicine (European Diploma in Internal Medicine) (2007)
Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), İç Hastalıkları alanında Türkiye Birinciliği (2008)
Türk Gastroenteroloji Derneği, Ulusal Yeterlik Sınavı Başarı Belgesi, (2012)