sat─▒r aras─▒

A├ž─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nedir?

F─▒t─▒k, insan vücudunun birçok farkl─▒ noktas─▒nda ortaya ç─▒kabilen sa─čl─▒k problemlerinden birisidir. Vücutta olu┼čan f─▒t─▒k problemlerinin her birinin farkl─▒ bir ameliyat süreci vard─▒r. F─▒t─▒k ameliyat─▒ genellikle aç─▒k ve kapal─▒ olmak üzere iki farkl─▒ ┼čekilde gerçekle┼čir.

F─▒t─▒k problemi di─čer bir ismi ile herni rahats─▒zl─▒─č─▒ olarak da bilinir. Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ olmadan öncesinde fiziksel muayene olarak, ki┼činin hangi bölgesinde f─▒t─▒k oldu─ču te┼čhis edilmelidir. F─▒t─▒─č─▒n türüne ve bölgesine göre de ki┼čilerin aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ olup olmamas─▒ gerekti─čine karar verilir.

Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ nedir sorusu genellikle f─▒t─▒k ameliyat─▒ olacak ki┼čilerin doktorlara en s─▒k sordu─ču sorular aras─▒nda yer al─▒r. Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ nas─▒ld─▒r sorusunun yan─▒t─▒, ki┼činin hangi bölgesinde f─▒t─▒k oldu─čuna göre de─či┼čiklik gösterir. Bu sebeple de bu soruya net bir yan─▒t verilemez.

Aç─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nedir?

Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒, f─▒t─▒k olu┼čan bölgenin iyile┼čmesini sa─člayan cerrahi bir müdahale olarak bilinir. Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ nedir sorusuna yan─▒t alabilmek için ilk olarak f─▒t─▒k türleri hakk─▒nda bilgi sahibi olmak gerekir. 

Boyun f─▒t─▒─č─▒ ve bel f─▒t─▒─č─▒ günümüzde en s─▒k rastlanan türler aras─▒nda yer al─▒r. Her f─▒t─▒k ameliyat─▒ farkl─▒ ┼čekilde gerçekle┼čir. Vücudumuz muhte┼čem bir düzene sahiptir. Vücudumuzda yer alan baz─▒ dokular ve kaslar sayesinde organlar yerinde kal─▒r.

Fakat bu dokular─▒n ya da kaslar─▒n kaymas─▒ halinde ki┼čide f─▒t─▒k olu┼čumu ba┼člar. Bu kaymalara ba─čl─▒ olarak ki┼čide f─▒t─▒k görülmesi halinde ise ki┼čilerin fizik tedavi görmesi gerekebilir. Fizik tedavinin yeterli olmad─▒─č─▒ noktalarda ise f─▒t─▒k ameliyat─▒ olunur. Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒, ameliyat olmas─▒ gereken ki┼čilere uygulanabilecek olan tedavi yöntemlerinden birisidir.

Çocuklarda Aç─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ genellikle çocuklarda çok s─▒k tercih edilmez. Çocukluk döneminde f─▒t─▒k problemi ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kalan çocuklarda öncelikli olarak ilaç tedavisi uygun görülür. Çocuklara baz─▒ egzersizler verilir.

Bu egzersizler ve ilaçlar sayesinde de f─▒t─▒k probleminin ortadan kald─▒r─▒lmas─▒ hedeflenir. Uygulanan bu yöntemler ile f─▒t─▒k problemi ortadan kalkmazsa dahi semptomlarda hafifleme gözlemlenir. Çocuklar─▒n f─▒t─▒k ameliyat─▒ olabilmeleri için belirli bir ya┼ča gelmeleri beklenir.

Bu süreçte de düzenli olarak doktor kontrollerine gidilmesi gerekir. Gerekli durumlarda fizik tedavi uygulamalar─▒na ba┼član─▒r.

Kad─▒nlarda Aç─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

F─▒t─▒k probleminin bilinen birçok farkl─▒ türü vard─▒r. Kad─▒nlar─▒n i┼č hayat─▒nda ya da ev ya┼čant─▒s─▒nda a─č─▒r kald─▒rmalar─▒ halinde f─▒t─▒k problemi daha kolay bir ┼čekilde ortaya ç─▒kar. Ayn─▒ zamanda ev han─▒mlar─▒nda da f─▒t─▒k problemine s─▒kl─▒kla rastlan─▒r.

Kad─▒nlar─▒n birçok i┼či ayn─▒ anda yapmaya çal─▒┼čmas─▒ halinde vücut zarar görmeye ba┼člar. Bu durumda ki┼činin vücudu yorulmakla kalmaz ayn─▒ zamanda kaslar ve dokular da zarar görür. Bu gibi durumlarda ortaya ç─▒kan f─▒t─▒k problemi ise ki┼činin günlük hayat─▒n─▒ büyük oranda zorla┼čt─▒rmaya ba┼člar.

Ki┼čide f─▒t─▒k belirtilerinin ortaya ç─▒kmas─▒ halinde mutlaka doktor kontrolleri gerçekle┼čtirilir. ─░lk olarak f─▒t─▒k te┼čhisi koyulmas─▒ ad─▒na bir tak─▒m kontroller gerçekle┼čtirilir ve baz─▒ testler yap─▒l─▒r. Uygulanan testlerin ve fiziksel muayenenin ard─▒ndan da ki┼činin hangi bölgesinde f─▒t─▒k oldu─čuna ba─čl─▒ olarak ameliyat türüne karar verilir.

Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ ya da kapal─▒ f─▒t─▒k ameliyat─▒ uygulan─▒p uygulanmamas─▒ gerekti─čine, ki┼čiyi muayene eden uzman doktorlar taraf─▒ndan karar verilir.

Erkeklerde Aç─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde A├ž─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde özellikle bel f─▒t─▒─č─▒na oldukça s─▒k rastlan─▒r. Genellikle a─č─▒r i┼člerde çal─▒┼čan erkeklerde bu durumun ortaya ç─▒kmas─▒ muhtemeldir. F─▒t─▒k denildi─či zaman ilk olarak kar─▒n f─▒t─▒─č─▒ ya da göbek f─▒t─▒─č─▒ ak─▒llara gelir.

Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ her f─▒t─▒kta uygulanabilecek bir i┼člem de─čildir. Bu sebep ile de hangi bölgede f─▒t─▒k oldu─čunu bilmek gerekir. Baz─▒ durumlarda göbek f─▒t─▒─č─▒ ile kar─▒n f─▒t─▒─č─▒ birbirine kar─▒┼čt─▒r─▒l─▒r. Boyun düzle┼čmesi olarak bilinen servikal lordoz düzle┼čmesi ile boyun f─▒t─▒─č─▒ da s─▒kl─▒kla kar─▒┼čt─▒r─▒l─▒r.

Bu sebeple de vücudun herhangi bir bölgesinde rahats─▒zl─▒k hissi olu┼čtu─čunda ilk yap─▒lmas─▒ gereken ┼čey en yak─▒n sa─čl─▒k kurulu┼čunu ziyaret etmektir. Alan─▒nda uzman ki┼čiler hastay─▒ muayene ederek te┼čhis koyar.

Ki┼čiye f─▒t─▒k te┼čhisi konulmas─▒ halinde tedavi sürecine ba┼član─▒r. Tedavi süreci sonunda ki┼čilerin sa─čl─▒k problemi ortadan kalkmaz ise ameliyat olunmas─▒ gerekir. Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ ya da kapal─▒ f─▒t─▒k ameliyat─▒ olarak, f─▒t─▒k probleminden kurtulmak mümkün hale gelir. Ki┼čilere en uygun tedavi yöntemi doktorlar taraf─▒ndan kararla┼čt─▒r─▒l─▒r.

Ya┼čl─▒larda Aç─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

F─▒t─▒k problemi her ya┼čtan bireyde ortaya ç─▒kabilen sa─čl─▒k sorunlar─▒ aras─▒nda yer al─▒r. Ya┼čl─▒ bireylerde aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ riskli mi öncelikle bunu bilmek gerekir. Bunu ö─črenebilmek için ise farkl─▒ doktorlar taraf─▒ndan ki┼či muayene edilir.

Ya┼čl─▒ bireylerin narkoz e┼či─či ameliyat sürecinin en önemli noktas─▒d─▒r. Narkoz baz─▒ ki┼čilere a─č─▒r gelebilir. Özellikle ilerleyen ya┼člarda ki┼čilerin narkoza olan direnci git gide dü┼čer. Bu durumda ki┼čiler ameliyat─▒ kald─▒ramayabilir.

Bu durumlar─▒n önüne geçmek için ise ameliyattan önce gerekli kontroller yap─▒l─▒r. Yap─▒lan kontrollere ba─čl─▒ olarak ki┼či için aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ riskli mi sorusunun yan─▒t─▒ verilir. Ya┼čl─▒ bireylerin ameliyat olmas─▒nda bir risk görülmemesi halinde ise ameliyat sürecine ba┼članabilir.

Aç─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

A├ž─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ bilinen en klasik f─▒t─▒k tedavi yöntemidir. ─░lk olarak ki┼čilerin hangi bölgesinde f─▒t─▒k olu┼čumu ba┼člad─▒─č─▒ gözlemlenir. Bütün testler ve tahliller yap─▒ld─▒ktan sonra ki┼činin ameliyat olmas─▒na karar verilir. 

Ameliyat öncesi anestezi haz─▒rl─▒─č─▒ yap─▒l─▒r. Haz─▒rl─▒klar tamamland─▒ktan sonra ise ki┼či aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒na al─▒n─▒r. Ki┼činin hangi bölgesinde f─▒t─▒k oldu─čuna ba─čl─▒ olarak o bölgeye kesi aç─▒l─▒r. Kesinin boyutunu belirleyen di─čer bir etken ise f─▒t─▒─č─▒n büyüklü─čüdür.

Aç─▒lacak kesinin büyüklü─čü de yine ameliyat olunacak bölgeye göre belirlenir. Aç─▒lan kesi üzerinden cerrahi müdahale yap─▒l─▒r. Olu┼čan ya─č tabakas─▒ temizlenir. Kaslar ve dokular tedavi edilir. Klasik f─▒t─▒k ameliyat─▒ bölgenin dezenfekte edilip diki┼č at─▒lmas─▒ ile tamamlan─▒r.

Aç─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒nda da her ameliyatta oldu─ču gibi baz─▒ riskler vard─▒r. Bu risklerin en ba┼č─▒nda bölgenin enfeksiyon kapmas─▒ yer al─▒r. Bunun haricinde ise ameliyat esnas─▒nda ki┼činin ameliyat yap─▒ld─▒─č─▒ bölgesinde a┼č─▒r─▒ kanama meydana gelebilir.

Bu gibi durumlarda uzman doktorlar taraf─▒ndan ki┼čiye acil müdahalede bulunur. Ameliyat─▒n belli ba┼čl─▒ riskleri olsa da bütün i┼člemler doktor kontrolünde gerçekle┼čir. Bu sayede de ortaya ç─▒kabilecek risklere kolayl─▒kla çözüm bulunur.

Bu risklerin d─▒┼č─▒nda ise ortaya ç─▒kabilecek risklerden bir di─čeri, ameliyat─▒n ba┼čar─▒s─▒z geçmesidir. Ameliyat─▒n ba┼čar─▒s─▒z geçmesi soncunda ayn─▒ bölgede tekrar f─▒t─▒k olu┼čumu gözlemlenir. Bu gibi durumlarda ki┼činin bir süre sonra tekrar ameliyat olmas─▒ gerekebilir.

Aç─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ sonras─▒ ki┼čilerin mutlaka bir süre istirahat etmesi gerekir. Ameliyattan sonra ki┼činin kendisini yoraca─č─▒ i┼čler yapmas─▒, ameliyatl─▒ bölgenin zarar görmesine sebebiyet verir. Ayn─▒ zamanda aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ sonras─▒ bol s─▒v─▒ tüketiminde bulunmakta oldukça önemlidir.

Doktorlar taraf─▒ndan verilen ilaçlar mutlaka düzenli olarak ve aksat─▒lmadan kullan─▒lmal─▒d─▒r. Doktorlar ameliyat sonras─▒nda hastalar─▒n takmas─▒ için korse kullan─▒m─▒ önerisinde bulunabilir. Bu öneriler dikkate al─▒nmal─▒d─▒r. Ameliyat sonras─▒ sürecin daha rahat atlat─▒lmas─▒ için önerilen korse mutlaka kullan─▒lmal─▒d─▒r.

Aç─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

A├ž─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Ka├ž G├╝nde ─░yile┼čir?

Ameliyat sonras─▒nda iyile┼čmenin daha erken gerçekle┼čmesi için ki┼čilerin hijyen kurallar─▒na uygun bir ┼čekilde hareket etmesi gerekir. Ayn─▒ zamanda doktor önerileri de mutlaka dikkate al─▒nmal─▒d─▒r. Doktorlar taraf─▒ndan verilen herhangi bir diyet listesi varsa bu listeye uyulmal─▒d─▒r.

Böylelikle ki┼čiler birkaç haftal─▒k bir süreç içerisinde gündelik ya┼čant─▒lar─▒na dönebilir. F─▒t─▒k ameliyat─▒ndan sonra ki┼čilerin iyile┼čme süreci ortalama bir ay sürer.

S─▒kça Sorulan Sorular

Aç─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusuna ortalama olarak bir saat sürer yan─▒t─▒ verilebilir. Ameliyat─▒n gerçekle┼čme süresi, hangi f─▒t─▒─ča ba─čl─▒ olarak ameliyat yap─▒ld─▒─č─▒na göre de─či┼čecektir. Ameliyat olan ki┼činin genel sa─čl─▒k durumu ve uygulanan anestezi de ameliyat sürecini büyük oranda etkiler.

Gebelikte (Hamilelikte) Aç─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Olunur Mu?

Gebelikte (hamilelikte) genellikle hiçbir ameliyat─▒n olunmamas─▒ gerekir. Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒n─▒n çok fazla riski olmasa da hamile bireylerin bu ameliyat─▒ do─čumdan sonras─▒nda olmas─▒ tercih edilir. Hamilelik sürecindeki ki┼čilerde f─▒t─▒k olu┼čumu da oldukça s─▒k görülür. Bu sebeple hamilelik sürecinde f─▒t─▒─č─▒n etkilerini azaltmaya yönelik tedaviler uygulan─▒r. Ameliyat olmak bebek için riskli olabilir. Bu sebeple hafif ilaçlar ya da egzersizler ile hamilelik süreci tamamlan─▒r. Ki┼činin do─čumu gerçekle┼čtikten sonras─▒nda ise aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒ olmas─▒nda herhangi bir sak─▒nca yoktur.

Aç─▒k F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Faydal─▒ M─▒d─▒r?

Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒n─▒n en faydal─▒ yönlerinden birisi genel anestezi uygulanmas─▒na gerek kalmamas─▒d─▒r. Aç─▒k ameliyatlarda gerekli durumlarda genel anestezi uygulansa da genellikle lokal anestezi ile süreç tamamlan─▒r. Aç─▒k f─▒t─▒k ameliyat─▒n─▒n di─čer bir faydas─▒ ise kapal─▒ ameliyat türlerine göre daha az maliyetle gerçekle┼čtirilmesidir. Ayn─▒ zamanda aç─▒k f─▒t─▒k ameliyatlar─▒ birçok f─▒t─▒k türünde uygulanabilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Ak─▒n Kocaoluk
Genel Cerrahi
Medical Park Gebze
2274

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.