Addison Hastalığı nedir?

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
251

Böbreküstü bezlerinin kabuk bölgesinden salgılanma yetersizliğine bağlı olarak glukokortikoid (kortizol) ve mineralokortikoid (aldosteron) hormonların kanda azalmasıdır.
 
Belirtileri nelerdir?
• Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal 
• Kilo kaybı 
• Açlık hipoglisemisi 
• Ağız mukozasında ve deride özellikle ameliyat ve yara izlerinde, meme başla+rında ve genital bölgelerin renginde koyulaşma (pigmentasyon artışı) 
• Kan basıncında düşme 
• Terlemede azalma 
• Koltukaltı ve genital kıllanmada azalma
Nedenleri nelerdir?
• Otoimmünite 
• Tüberküloz 
• Kanser metastazları 
• Amiloidoz 
 
Addison hastalığında tanıya yönelik araştırmalar nelerdir?
• Lökosit formülü (lenfositoz, eozinofili) 
• Elektrolit düzeyleri (hiponatremi, hipokloremi, hiperpotasemi, hiperkalsemi) 
• BUN (kan üre azotu) (artar) 
• ACTH (adrenokortikotropik hormon, kortikotropin) (artar) 
• Düz karın grafisinde tüberküloza bağlı olarak böbreküsü bezlerinde kireç oturması (sürrenal kalsifikasyon) görülebilir. 
• İdrarda 17-ketosteroid ve 17-hidroksikortikosteroid miktarında (azalma) 
• Plazma kortizol düzeyi (sabah 8:00'de yapılan ölçümde) (azalma) 
• Kortikotropin verilmesinden 30 dakika sonra plazma kortizol düzeyinde bazal değere oranla yeterli artış olmaması
Tedavisi nasıldır?
• Bol karbonhidratlı, proteinli, tuzlu ve potasyumu düşük beslenme 
• Eksik hormonların yerine konulması (kortizon ve mineralokortikoidler) 
• Ateşle seyreden infeksiyon, ameliyat travma gibi stres durumlarında kortizon dozu artırılır. 
• Addison krizinde acil tedavi gerekir.
 
Hangi durumlarda doktora başvurulmalıdır?
Yukarıdaki belirtiler varsa İç hastalıkları - Endokrinoloji uzmanı doktora başvurulmalıdır.