Doç. Dr.Adem Bekler

  • İlgi Alanları
  • Koroner anjiyografi
  • Balon işlemleri
  • Stent
  • Kalıcı kalp pili implantasyonu
  • Kalp yetmezliği
  • Hipertansiyon
  • Doğumsal kalp hastalıkları
  • Aritmiler

Eğitim ve Uzmanlık
1999 - 2005 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
2005 - 2010 - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji İhtisası
2013 - ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi.
2016 - ÇOMÜ Tıp Fakültesi Doç. Dr.

Deneyim
2011-2012 Mecburi Hizmet/Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi
2012-2013 VM Medical Park Bursa
2013-2017 Çanakkale 18 Mart Ünv.Tıp Fak.Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Kardiyoloji Doçenti
2014 Almanya Bochum Ünv. Herz Centrum TAVI ihtisası
2018-2022 Çanakkale Özel Biga Can Hastanesi (Staff) ve Bursa Kalp Aritmi Hastanesi
2022- Halen Medical Park ÇanakkaleMesleki Üyelikler
Avrupa Kardiyoloji Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği

Uluslararası SCI dergilerde 34 Makale, Ulusal dergilerde 20 makale olmak üzere 54 adet bilimsel makalesi vardır.