Prof. Dr.Adem Dervişoğlu

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Advanced Symposium Surgical Treatment of Obesity by the Adjustable Gastric Band Heliogast, Fransa
Minimally Invasive Techniques in Visceral Surgery, Hamburg
California San Francisco Üniversitesi Endokrin Cerrahi Klinik çalışması, San Francisco Amerika

Deneyimler
Zorunlu hizmet yükümlülüğü- Kelkit Sağlık Ocağı Hekimliği Gümüşhane - Prastiyen Hekim (1990–1992)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Ar. Gör. Dr. (1992–1997)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Öğr. Gör. (1998–2000)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Yar. Doç. (2000–2005)
Californiya San Francisco Üniversitesi Mount Zion Hospital- Endokrin cerrahi klinik çalışması - Res. Fellow (2005)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Doç. Dr. (2005-2006)
Medical Park Fatih Hastanesi - Doç. Dr. (2006-2012)
Medical Direktör Medical Park Fatih Hastanesi - Prof.Dr. (2013-2016)
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Prof.Dr. (2012-2016)

Mesleki Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği
Fıtık Derneği
Endokrin Cerrahi Derneği
Kolon Rektum Derneği

Kurs ve Sertifikalar
1.“Endokrin Cerrahisi 3. Mezuniyet Sonrası Kursu”, 13–15 Mart 1997, İstanbul.
2.“Mide Kanseri Cerrahisinde Son Gelişmeler”, 27–28 Aralık 2001, Bursa.
3.“Özofagus Kanserinin Güncel Tedavisi”, 27 Nisan 2002, İstanbul.
4.“Cerrahi Teknoloji Kullanımı Kursu”, 19 Mayıs 2002, Antalya.
5.“Advanced Symposium Surgical Treatment of Obesity by the Adjustable Gastric Band Heliogast”, 6 Haziran 2002, Fransa.
6.“Endoskopi Eğitimi”, 01.07.2002–31.07.2002, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi laboratuarı,  
7.“Eğitim Becerileri Kursu”, 17-21 Haziran 2002, Samsun.
8.“Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop-II”, 15–16 Mayıs 2003, İstanbul.
9.“Minimally Invasive Techniques in Visceral Surgery”, 29 Eylül–1 Ekim 2003, Hamburg.
10.“Basic Course in Laboratory Animals Science”, 3–4 Ocak 2004, Kayseri.
11.“IX. Probleme Dayalı Öğrenim Kursu”, 3–7 Ocak 2005, Samsun.
12.“Sağlıkta Uluslar Arası Akreditasyon Standartları” 31 Mart 2005, Samsun.
13.“California San Francisco Üniversitesi Endokrin Cerrahi Klinik Çalışması” 11.07.2005–30.09.2005, University of California San Francisco-Amerika