Dr. Öğr. ÜyesiAdem Tok

  • İlgi Alanları
  • İdrar yolu enfeksiyonları
  • Endoüroloji
  • Böbrek taşı tedavisi
  • Taş hastalıkları
  • İnmemiş testis
  • Hidrosel
  • Sünnet
  • Kısırlık

Eğitim ve Uzmanlık
1996 - 2002 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans
2003 - 2008 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği - Uzmanlık

Deneyim
2002-2003: Horasan Devlet Hastanesi, Pratisyen Hekim
2003-2008: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği ,Asistan Doktor
2008-2009: Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi, Uzman Doktor
20009-2010: Gelibolu  Asker Hastenesi, Tabip Asteğmen
2010-2013: Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi, Uzman Doktor
2013-2016: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi
2017-2018: Özel Avusturya Sen JörjHastenesi, Uzman Doktor
2018-2019: Özel Kocaeli Tıp Merkezi ve Özel Kocaeli Hastanesi, Öğr. Üyesi
2019-        :Medical Park Özel Gebze Hastanesi, Dr. Öğr. Üyesi

Kurs ve Sertifikalar
European Urology Residents Education Programme (EUREP) 4th Course
Deney  Hayvanları  Uygulama ve Etik Kursu
16th International Course and workshop on advanced laparoscopic urology

Mesleki Üyelikler
Avrupa Üroloji Derneği
Türk Üroloji Derneği
Ürolojik Cerrahi Derneği
Türk Tabipler Birliği

Ödüller
‘’ Perkutan Nefrolitotomide Kılavuz Tel seçimi’’  2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi , Poster bildirisi Birincilik Ödülü

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 MUSLUMANOGLU AHMET YASER, TEFEKLI AHMET HAMDI, KARADAG MERT ALI, TOK ADEM, SARI ERHAN, BERBEROGLU YALCIN (2006).  Impact of percutaneousaccesspointnumberandlocation on complicationandsuccessrates in percutaneousnephrolithotomy.  UrolInt, 77(4), 340-346., Doi: 10.1159/000096339

A.2 MUSLUMANOGLU AHMET YASER, KARADAG MERT ALI, TEFEKLI AHMET HAMDI, ALTUNRENDE FATIH, TOK ADEM, BERBEROGLU YALCIN (2006).  When is openureterolithotomyindicatedforthetreatment of ureteralstones? International Journal of Urology, 13(11), 1385-1388., Doi: 10.1111 /j.1442-2042.2006.01585.x

A.3 TOK ADEM, OZTURK SAVAS, TEPELER ABDULKADIR, TEFEKLI AHMET HAMDI, KAZANCIOGLU RUMEYZA, MUSLUMANOGLU AHMET YASER (2009).  Theeffects of percutaneousnephrolithotomy on renalfunction in geriatricpatients in theearlypostoperativeperiod.  International UrologyandNephrology, 41(1), 219-223., Doi: 10.1007/s11255-008-9482-0

A.4 TOK ADEM, SENER EBRU, ALBAYRAK ABDULMECIT, CETIN NIHAL, POLAT BEYZAGUL, SULEYMAN BAHADIR, AKCAY FATIH, SULEYMAN HALIS (2012).  Effect of Mirtazapine on OxidativeStressCreated in RatKidneysbyIschemia-Reperfusion.  RenalFailure, 34(1), 103-110., Doi: 10.3109 /0886022X.2011.623499

A.5 TEPELER ABDULKADIR, AKMAN TOLGA, TOK ADEM, KABA MEHMET, BINBAY MURAT, MUSLUMANOGLU AHMET YASER, TEFEKLI AHMET HAMDI (2012).  Retroperitoneoscopicnephrectomyfornonfunctioningkidneysrelatedtorenalstonedisease.  UrologicalResearch, 40(5), 559-565., Doi: 10.1007/s00240-012-0466-2

A.6 SENER MUSTAFA TALIP, SENER EBRU, TOK ADEM, POLAT BEYZAGUL, CINAR IRFAN, POLAT HARUN, AKCAY FATIH, SULEYMAN HALIS (2012).  Biochemicalandhistologicstudy of lethalcisplatinnephrotoxicitypreventionbymirtazapine.  Pharmacologicalreports, 64(3), 594-602.

A.7 ARPALI EMRE, TOK ADEM (2013).  A PatientPresentingwithConcurrent Testis TorsionandEpididymalLeiomyoma.  Case Reports in Urology, 2013(1), 1-2., Doi: 10.1155/2013/485165

A.8 KABA MEHMET, PIRINCCI NECIP, BENLI ERDAL, GECIT ILHAN, GUNES MUSTAFA, YUKSEL MEHMET BILGEHAN, TOK ADEM, KEMIK AHU SARBAY (2014).  Dickkopf-1 levels in Turkishpatientswithbladdercanceranditsassociationwithclinicopathologicalfeatures.  AsianPac J CancerPrev., 15 (1), 381-384.

A.9 KOCAASLAN RAMAZAN, TOK ADEM, KALKAN SENAD, TASCI ALI IHSAN (2015).  Fluorolessureteroscopy: in whomandwhen?.Urolithiasis, 43(5), 477-478., Doi: 10.1007/s00240-0150791-3

A.10 AKBULUT FATIH, TOK ADEM, PENBEGUL NECMETTIN, DAGGULLI MANSUR, ERYILDIRIM BILAL,  ADANUR SENOL, GURBUZ GOKHAN, CELIK HUSEYIN, UTANGAC MEHMET MAZHAR, DEDE ONUR,  BODAKCI MEHMET NURI, TEPELER ABDULKADIR, SARICA KEMAL (2015).  Colonperforationrelatedtopercutaneousnephrolithotomy: fromdiagnosistotreatment.  Urolithiasis, Doi: 10.1007 /s00240-015-0792-2

A.11 TOK ADEM, AKBULUT FATIH, BULDU IBRAHIM, KARATAG TUNA, KUCUKTOPCU ONUR, GURBUZ GOKHAN, ISTANBULLUOGLU OKAN, ARMAGAN ABDULLAH, TEPELER ABDULKADIR, TASCI ALI IHSAN (2015).  Comparison of micropercand mini-percutaneousnephrolithotomyformedium-sizedlowercalyxstones.  Urolithiasis, Doi: 10.1007/s00240-015-0804-2

A.12 TEPELER ABDULKADIR, KARATAG TUNA, TOK ADEM, OZYUVALI EKREM, BULDU IBRAHIM, KARDAŞ SINA, KUCUKDAGLI OKKES TAHA,UNSAL ALI (2015).  Factorsaffectinghospitalreadmissionandrehospitalizationfollowingpercutaneousnephrolithotomy.  World Journal of Urology, Doi: 10.1007 /s00345-015-1641-1

A.13 EROL BULENT, TURKER TUGRUL, TOK ADEM, BEKTAS SIBEL, MUNGAN GORKEM, OZKANLI SEYMA, KARAKAS BUGRA, TOKGOZ HUSNU, AKDUMAN BULENT, MUNGAN AYDIN (2015).  Theprotectiveeffects of tadalafil on renaldamagefollowingischemiareperfusioninjury in rats.  TheKaohsiungJournal of MedicalSciences, 31(9), 454-462., Doi: 10.1016/j.kjms.2015.06.005

A.14 TOK ADEM, AKBAS ALPARSLAN, AYTAN NIMET, ALISKAN TAMER, CICEKBILEK IZZET, KABA MEHMET, ABDULKADIR TEPELER (2015).  Aretheurologyoperatingroompersonnelawareabouttheionizingradiation?.  International Braz j Urol, 41(5), 982-989., Doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU. 2014.0351

A.15 EROL BULENT, TUNCEL ALTUG, TOK ADEM, HANCI VOLKAN, SARI UTKU, SENDOGAN FURKAN, BUDAK SALIH, AYDEMIR HUSEYIN, AMASYALI AKIN SONER, YILDIRIM ASIF, CASKURLU TURHAN (2015). Lowmagnesiumlevels an importantnewprognosticparameter can be overlooked in patientswithFournier’sgangrene: a multicentricstudy.  International UrologyandNephrology, Doi: 10.1007 /s11255-015-1131-9

A.16 YESIL NESIBE KARAHAN, SAHIN HATICE, ISIK HATICE, ORNEK ZUHAL, YAZGAN SERPIL, TOK ADEM,  YANDI YUNUS EMRE, ISIK METIN, ISMAIL DOGAN (2015).  Biologicagents in Behçet’sdisease; ourexperienceandreview of theliterature. Open Journal of RheumatologyandAutoimmuneDiseases, Doi: 10.4236/ojra.2015.54016

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B.1 MUSLUMANOGLU AHMET YASER, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, ALTUNRENDE FATIH, BARUT MUSTAFA, TOK ADEM, SARILAR OMER (2004).  Transurethralprostatesurgeryusinggyrusdevice (plasmakinetic) in men withBPH..  XIX th. Congress of EAU (Poster)

B.2 KARADAĞ MERT ALİ, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, BİNBAY MURAT, TOK ADEM, BERBEROĞLU YALÇIN, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2005).  How shallwefollowuppatıentsafteruncomplıcatedureteroscopyforstoneremowal?.XXthCongres of theEuropeanAssociation of Urology (Poster)

B.3 TEFEKLİ AHMET HAMDİ, BINBAY MURAT, TOK ADEM, AKCAY MUZAFFER, BARUT MUSTAFA (2005). Demographics of 2897 caseswithuroltihiasis..  11th EuropeanSymposium on Urolithiasis (Poster)

B.4 MUSLUMANOGLU AHMET YASER, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, BINBAY MURAT, TOK ADEM, KARADAG MERT ALI, BERBEROGLU YALCIN (2005).  Theimpact of accesspointnumberandlocation on complicationrates in percutaneousnephrolithotomy..  11th EuropeanSymposium on Urolithiasis (Poster)

B.5 TEFEKLI AHMET HAMDI, MUSLUMANOGLU AHMET YASER, BINBAY MURAT, TOK ADEM, OZKUVANCI UNSAL, AYDIN SABAHATTIN (2005).  Theimpact of medicaldisorders on theoutcomeandcomplicationrates of percutaneousnephrolithotomy..  11th EuropeanSymposium on Urolithiasis (Poster)

B.6 TEPELER ABDULKADİR, ÖZKUVANCI ÜNSAL, RODOPLU HASAN, TOK ADEM, SARI ERHAN, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2005).  Shouldneourethra be coveredwithflap in hypospadiascasescircumcisedbefore..  1st World Congress on HypospadiasandIntersexDisorders (Poster)

B.7 ÖZKUVANCI ÜNSAL, TEPELER ABDULKADİR, RODOPLU HASAN, TOK ADEM, AKÇAY MUZAFFER, BERBEROĞLU YALÇIN, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2005).  TheModifiedSnodgrassandMeatalStenosis. 1st World Congress on HypospadiasandIntersexDisorders..  1st World Congress on HypospadiasandIntersexDisorders (Poster)

B.8 TOK ADEM, ÖZTÜRK SAVAŞ, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, BERBEROĞLU YALÇIN, KAZANCIOĞLU RÜMEYZA, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2007).  Do effects of percutaneousnephrolithotomy (PNL) on renalfunctionsdiffer in geriatricpatients in early post-operativeperiod?.  9th International Conference on GeriatricNephrologyandUrology. (Poster)

B.9 TOK ADEM, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, TEPELER ABDULKADİR, BİNBAY MURAT, YÜRÜK EMRAH, AKÇAY MUZAFFER, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2007).  Retroperitoneoscopyexperiencewith 107 cases..  EAU 1st EasternMediterranean Meeting (Poster)

B.10 TOK ADEM, KARAMAN SERHAT, DELİCE ORHAN (2012).  Schistosomahaematobiuminfections..  7th EuropeanCongress on EmergencyMedicine. (Poster)

B.11 TOK ADEM, TANRIKULU YUSUF, TANRIKULU CEREN SEN, KOCATURK HUSEYIN, KARABULUT IBRAHIM (2014).  Amyand’shernia: Inguinalherniawithacuteappendicitis., accompaniedbybilateralundescendendtestiscle..  1th IntercontinentalEmergencyMedicineCongress. (Poster)

B.12 MUNGAN NECMETTİN AYDIN, SIMSEK ALI RIZA, TOK ADEM, ALISKAN TAMER, CICEKBILEK IZZET,  YAVUZALP OKAN, AKDUMAN BULENT (2014).  Theeffects of time Periodafteropennephrolithotomysurgeryand ESWL tothesuccess rate of percutaneousnephrolithotomy (PNL).. 10th South EasternEuropean Meeting EAU (Poster)

B.13 GIRGIN REHA, AKDUMAN BULENT, TOK ADEM, CICEKBILEK IZZET, ALISKAN TAMER, KARAKAS BUGRA, YAVUZALP OKAN, MUNGAN NECMETTİN AYDIN (2014).  Theeffect of Charlson’scomorbidityindex on Clavien-Dindoclassificationsystem in percutaneousnephrolithotomy..  10th South EasternEuropean Meeting EAU (Poster)

B.14 KABA MEHMET, PIRINCCI NECIP, TOK ADEM, OZVEREN HUSEYIN, GECIT ILHAN, DEMIR HILAL,TAKEN KEREM, EREN HUSEYIN, CEYLAN KADIR (2014).  Serum prolidaseactivity, oxidativestress, andantioxidantenzymelevels in patientswithtesticularcancer..  10th South EasternEuropean Meeting EAU (Poster)

B.15 EROL BULENT, TUNCEL ALTUG, TOK ADEM, SARI UTKU, HANCI VOLKAN, SENDOGAN FURKAN, CASKURLU TURHAN (2015).  Evaluation of prognosticfactorsanddefinition of newprognosticparameter in fournier’sgangrene..  AUA 2015 Annual Meeting (Poster)

 

B.16 TOK ADEM,  TEPELER ABDULKADIR, AKMAN TOLGA, KILINC MUHAMMED FATIH, TOSUN MUHAMMED, RESORLU BERKAN, ARMAGAN ABDULLAH (2015).  Cauterization of bleedingpoints on accesstractwithbipolarresectoscopeduringpercutaneousnephrolithotomy: A prospectiveandrandomizedcontrolledstudy.  EULIS 2015 (Poster)

B.17 TOK ADEM, AKBULUT FATIH, BULDU IBRAHIM, KARATAG TUNA, KUCUKTOPCU ONUR, GURBUZ GOKHAN, ISTANBULLUOGLU OKAN, ARMAGAN ABDULLAH, TEPELER ABDULKADIR, TASCI ALI IHSAN (2015).  Comparison of micropercand mini-percutaneousnephrolithotomyformedium-sizedlowercalyxstones.  EULIS 2015 (Poster)

B.18 TEPELER ABDULKADIR, KARATAG TUNA, TOK ADEM, OZYUVALI EKREM, BULDU IBRAHIM, KARDAS SINA, KUCUKDAGLI OKKES TAHA, UNSAL ALI (2015).  Factorsaffectinghospitalreadmissionand re-hospitalizationafterpercutaneousnephrolithotomy.  EULIS 2015 (Poster)

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:  

C.1 Böbreğin Konjenital Anomalileri ve Cerrahi Tedavisi:, Bölüm adı:(Atnalı Böbrekteki Hastalıkların Cerrahi Tedavisi) (2015)., TOK ADEM, ÇİÇEKBİLEK İZZET, ALIŞKAN TAMER, TEPELER ABDULKADİR,  Derman Tıbbi Yayıncılık, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C.2 Böbreğin Konjenital Anomalileri ve Cerrahi Tedavisi, Bölüm adı:(Basit Böbrek Kisti) (2015)., ALIŞKAN TAMER, TOK ADEM,  Derman Tıbbi Yayıncılık, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1 ALTUNRENDE FATİH, TOK ADEM, RODOPLU HASAN, UYGUN AYHAN, BERBEROĞLU YALÇIN, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2004).  Kadınlarda Stres Ürinerİnkontinans Tedavisinde Bone AnchorFiksasyon Tekniği Kullalınalarak Gerçekleştirilen TransvajinalSling İşleminin Değerlendirilmesi.  Haseki Tıp Bülteni, 42(4), 290-295.

D.2 TEFEKLİ AHMET HAMDİ, TOK ADEM, ALTUNRENDE FATİH, BARUT MUSTAFA, BERBEROĞLU YALÇIN, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2005).  Üriner sistem taş hastalarında yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları..  Türk Ürolji Dergisi, 31(1), 113-118.

D.3 BERBEROĞLU YALÇIN, RODOPLU HASAN, TOK ADEM, ÖZKUVANCI ÜNSAL, ALTUNRENDE FATİH, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2005).  LaparoskopikRetroperitonealBurchKolposuspansiyonu Operasyonunda İlk Deneyimimiz - Orijinal Araştırma.  Haseki Tıp Bülteni, 43(3), 173-177.

D.4 TEFEKLİ AHMET HAMDİ, TEPELER ABDULKADİR, ALTUNRENDE FATİH, TOK ADEM, SARILAR ÖMER, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2006).  Seçilmiş olgularda tüpsüz perkütannefrolitotomi.  Türk Üroloji Dergisi, 32(2), 240-247.

D.5 BİNBAY MURAT, KARADAĞ MERT ALİ, TEPELER ABDULKADİR, TOK ADEM, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2007).  Perkütannefrolitotomide başarıyı ve istenmeyen yan etkileri öngören etkenler.  Türk Üroloji Dergisi, 33(4), 445-453.

D.6 TEPELER ABDULKADİR, ÖZKUVANCI ÜNSAL, TOK ADEM, SARI ERHAN, AKÇAY MUZAFFER, BERBEROĞLU YALÇIN, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2007).  Çocukluk çağında kronik renalyetmezlikli bir olguda hemodiyaliz sonrası priapizm gelişimi.  Haseki Tıp Bülteni, 45(1), 72-74.

D.7 TEPELER ABDULKADİR, BİNBAY MURAT, TOK ADEM, TEKİNARSLAN ERDEM, AVŞAR ÜMİT, BERBEROĞLU YALÇIN, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2008).  Nadir bir hermafroditizm tipi: PersistanMülleryan Kanal Sendromu.  Haseki Tıp Bülteni, 46(2), 79-81.

D.8 TOK ADEM, TEPELER ABDULKADİR, AKTOZ TEVFİK,KABA MEHMET, AKÇAY MUZAFFER, BİNBAY MURAT, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2009).  İlk retroperitoneoskopik deneyimlerimiz.  Haseki Tıp Bülteni, 47(4), 151-158.

D.9 TEPELER ABDULKADİR, KARADAĞ MERT ALİ, TOK ADEM, AKÇAY MUZAFFER, BİNBAY MURAT, BERBEROĞLU YALÇIN, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2010).  Efficacy of PercutaneousNephrolithotomy in PatientswithNeurogenicBladderDysfunction.  Haseki Tıp Bülteni, 48(2), 76-79.

D.10 TOKGÖZ HÜSNÜ, TOK ADEM (2013).  Mesane Kanserinde Tümör Belirleyicilerinin Son Durumu. Güncelleme Serileri, 2(2), 7-10.

D.11 GELİNCİK İBRAHİM, TOK ADEM (2013).  Renalleiomyosarkom.  Ege Tıp Dergisi, 52(1), 57-60.

D.12TOK ADEM, AKDUMAN BÜLENT (2013).  Büyük Boyutlu Benign Prostat Hiperplazisi Vakalarında Prostatın Bipolar Plazma Enükleasyonu ve Açık  Prostatektominin Orta Dönem, Prospektif, Randomize  Karşılaştırılması (Makale özeti ve yorum).  Endoüroloji Bülteni, 6(3), 124-126.

D.13 ÇİÇEKBİLEK İZZET, TOK ADEM, ALIŞKAN TAMER, KAPLAN BEKİR, ÖZKURT RAHMİ (2014).  Cinsel Fonksiyon Bozukluğunun Nadir Bir Nedeni: Dev Hidrosel.  Turkiye Klinikleri J Urology, 5(1), 6-8.

D.14 TOK ADEM, MUNGAN NECMETTİN AYDIN (2014).  Prostat Kanserinde Tanı, Muayene ve Evreleme. Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, 7(4), 6-15.

D.15 MUNGAN NECMETTİN AYDIN, ŞİMŞEK ALİ RIZA, TOK ADEM, ALIŞKAN TAMER, ÇİÇEKBİLEK İZZET,  YAVUZALP OKAN, BÜYÜKUYSAL MUSTAFA ÇAĞATAY, AKDUMAN BÜLENT (2014).  Açık Böbrek Taşı Cerrahisi ve ESWL’den Sonra Geçen Sürenin PerkütanNefrolitotomi Başarısı Üzerine Etkileri. Turkiye Klinikleri J Urology, 5(2), 39-45.

D.16 TOK ADEM, TANRIKULU YUSUF, KOCATÜRK HÜSEYİN, KARABULUT İBRAHİM  Bilateral İnmemiş Testis ve Akut Apandisitin Eşlik Ettiği AmyandHerni.  Kocatepe Tıp Dergisi (Yayın Kabul Edildi Basım Aşamasında)

D.17 KARAKAŞ HUSEYİN BUĞRA, ŞENORMANCI ÖMER, DUKSAL TARIK, METE MELEK CENGİZ, ADEM TOK (2017). Kadında İdiopatikSpontan İstenmeyen Orgazm; Nadir Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Medeniyet MedicalJournal 32(2), 137-140.

 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1 TOK ADEM, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, SARILAR ÖMER, KARADAĞ MERT ALİ, AKÇAY MUZAFFER, BERBEROĞLU YALÇIN, BAYKAL MURAT, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2004).  Üriner sistem taş hastalığında demografik faktörler ve tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi.  18. Ulusal Üroloji Kongresi

E.2 TOK ADEM, KARADAĞ MERT ALİ, ÖZKUVANCI ÜNSAL, ÖMER FIRAT, FATİH ALTUNRENDE, AHMET YASER MÜSLÜMANOĞLU (2004).  İlk kez tedavi başvurusu yapan enürezisnoktürnalı olguların analizi.  18. Ulusal Üroloji Kongresi

E.3 MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, TOK ADEM, BARUT MUSTAFA, ÖZKUVANCI ÜNSAL, ALTUNRENDE FATİH, BERBEROĞLU YALÇIN (2004).  Endoüroloji çağında çocuk üriner sistem taş hastalığının tedavisi.  18. Ulusal Üroloji Kongresi

 E.4 ÖZKUVANCI ÜNSAL, RODOPLU HASAN, KARADAĞ MERT ALİ, ALTUNRENDE FATİH, FIRAT ÖMER, TOK ADEM, BERBEROĞLU YALÇIN, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2004).  Hipospadias cerrahisinde TİPU’nun yeri. 18. Ulusal Üroloji Kongresi

E.5 KARADAĞ MERT ALİ, BARUT MUSTAFA, ÖZKUVANCI ÜNSAL, BERBEROĞLU YALÇIN, BAYKAL MURAT,  TOK ADEM, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2004).  Acil cerrahi gerektiren üropatolojilerin analizi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi

E.6 TEFEKLİ AHMET HAMDİ, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER, BİNBAY MURAT, TOK ADEM, AKÇAY MUZAFFER, BAYKAL MURAT (2004).  Nörojen mesane disfonksiyonu olan taş hastalarında PerkutanNefrolitotominin etkinliği.  18. Ulusal Üroloji Kongresi

 E.7 ÖZKUVANCI ÜNSAL, KARADAĞ MERT ALİ, FIRAT ÖMER, ALTUNRENDE FATİH, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, RODOPLU HASAN, TOK ADEM, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2004).  Sünnetli hipospadias olgularında neoüretraflap ile örtülmelimi? 18. Ulusal Üroloji Kongresi

E.8 MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER, ÖZKUVANCI ÜNSAL, TEPELER ABDULKADİR, ALTUNRENDE FATİH, BARUT MUSTAFA, TOK ADEM (2005).  Enürezisnokturna tedavisinde enüretik alarm kullanımı. VIII.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu

E.9 BERBEROĞLU YALÇIN, BAYKAL MURAT, TOK ADEM, SARILAR ÖMER, RODOPLU HASAN, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, BARUT MUSTAFA, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2005).  Laparoskopiknefrektomidebipolarplazmakinetik kesme forsepsi ile renalvaskülerpedikülündiseksiyonu. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi (EndoürolojiLaparoskopi)

E.10 TOK ADEM, ALTUNRENDE FATİH, BAYKAL MURAT, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, KABA MEHMET, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER, SARILAR ÖMER (2005).  Perkutan böbrek cerrahisinin yaygınlaşması koraliform böbrek taşlarının tedavisindeki yaklaşımı değiştirdimi?  6. Ulusal Endoüroloji Kongresi (EndoürolojiLaparoskopi)

E.11 ALTUNRENDE FATİH, KARADAĞ MERT ALİ, AKÇAY MUZAFFER, TEPELER ABDULKADİR, BARUT MUSTAFA, TOK ADEM, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2005).  Seçilmiş olgularda tüpsüz perkutannefrolitotomi: Prospektifrandomize karşılaştırma.  6. Ulusal Endoüroloji Kongresi (EndoürolojiLaparoskopi)

E.12 ALTUNRENDE FATİH, KARADAĞ MERT ALİ, YÜRÜK EMRAH, SARI ERHAN, TOK ADEM, BARUT MUSTAFA, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2005).  80 yaş üzerinde prostatektomi.  6. Ulusal Endoüroloji Kongresi (EndoürolojiLaparoskopi)

E.13 KARADAĞ MERT ALİ, YÜRÜK EMRAH, TOK ADEM, BARUT MUSTAFA, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, BERBEROĞLU YALÇIN, BAYKAL MURAT (2005).  Üreter taşlarının tedavisinde açık üreterolitotominin yeri.  6. Ulusal Endoüroloji Kongresi (EndoürolojiLaparoskopi)

E.14 ALTUNRENDE FATİH, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, YÜRÜK EMRAH, TOK ADEM, BARUT MUSTAFA, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2005).  Basit böbrek kistlerinin retroperitoneallaparoskopikdekortikasyonundabipolarplasmakinetik makas kullanımı.  6. Ulusal Endoüroloji Kongresi (EndoürolojiLaparoskopi)

E.15 ÖZKUVANCI ÜNSAL, TEPELER ABDULKADİR, TOK ADEM, SARI ERHAN, RODOPLU HASAN, BERBEROĞLU YALÇIN, AYDIN SABAHATTİN, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2006).  ModifiyeSnodgrass tekniğinin klasik TİPU ile karşılaştırılması.  19. Ulusal Üroloji Kongresi

E.16 ALTUNRENDE FATİH, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, BERBEROĞLU YALÇIN, TOK ADEM, TEPELER ABDULKADİR, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2006).  Perkütannefrolitotomi sonrası klinik olarak önemsiz fragmanların uzun dönem sonuçları.  19.Ulusal Üroloji Kongresi

E.17 RODOPLU HASAN, TEPELER ABDULKADİR, TOK ADEM, BERBEROĞLU YALÇIN, ÖZKUVANCI ÜNSAL, AYDIN SABAHATTİN, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2006).  Ürinerinkontinansın cerrahi tedavisinde transobturator bant (TOT) prosedürünün kadın cinsel işlevleri üzerindeki etkisi.  19. Ulusal Üroloji Kongresi

E.18 TEFEKLİ AHMET HAMDİ, TOK ADEM, TEBER DOĞU, TEPELER ABDULKADİR, YÜRÜK EMRAH, BAYKAL MURAT, RASSWEILER JENS, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2007).  Laparoskopi eğitimi günlük üroloji pratiğinde ne değiştirdi?  7. Ulusal Endoüroloji Kongresi

E.19 TEFEKLİ AHMET HAMDİ, TOK ADEM, YÜRÜK EMRAH, KABA MEHMET, AKÇAY MUZAFFER, BAYKAL MURAT, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2007).  Taş hastalığına bağlı yapılan retroperitonoskopik girişimler: İlk sonuçlarımız.  7.Ulusal Endoüroloji Kongresi

E.20 YÜRÜK EMRAH, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, TEPELER ABDULKADİR, TOK ADEM, BINBAY MURAT, SARILAR ÖMER, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2007).  Laparoskopikadrenelektomi: Üroloji uzmanları tarafından göz ardı edilen bir işlem..  7.Ulusal Endoüroloji Kongresi

E.21 TOK ADEM, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, KABA MEHMET, AKÇAY MUZAFFER, TEPELER ABDULKADİR, YÜRÜK EMRAH, BAYKAL MURAT, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2007).  Laparoskopik girişim yapılan 154 olguda komplikasyonlar. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi

E.22 YÜRÜK EMRAH, BİNBAY MURAT, TEPELER ABDULKADİR, TOK ADEM, BERBEROĞLU YALÇIN, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2007).  PerkutanNefrolitotomi operasyonu sırasında floroskopi süresini etkileyen faktörler.  7.Ulusal Endoüroloji Kongresi

E.23 TEPELER ABDULKADİR, KABA MEHMET, TOK ADEM, AKÇAY MUZAFFER, BERBEROĞLU YALÇIN,  TEFEKLİ AHMET HAMDİ, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2007).  Üreteral girişimler için kolay bir yol: Hidrodilatasyon pompa sistemi.  7. Ulusal Endoüroloji Kongresi

E.24 ÖZKUVANCI ÜNSAL, TEPELER ABDULKADİR, SARI ERHAN, TOK ADEM, KARADAĞ MERT ALİ, AKÇAY MUZAFFER, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2007).  Çocukluk dönemi post travmatikposteriorüretral darlık tamir sonuçlarımız.  9.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi

E.25SARI ERHAN, TEFEKLİ AHMET HAMDİ, BİNBAY MURAT, TEPELER ABDULKADİR, TOK ADEM, BERBEROĞLU YALÇIN, MÜSLÜMANOĞLU AHMET YASER (2008).  Anomalili böbreklerde perkütannefrolitotomi.  20. Ulusal Üroloji Kongresi

E.26 KARABULUT İBRAHİM, KESKİN ERCÜMENT, TOK ADEM, ÖZBEY ERTUĞRUL GAZİ, ÖZKAYA FATİH, BEDİR FEVZİ (2014).  Üst üriner sistem taşlarında fleksiblüreterorenoskopi uygulamalarımız. 3. Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi

E.27 KESKİN ERCÜMENT, KARABULUT İBRAHİM, TOK ADEM, ADANUR ŞENOL, ÖZKAYA FATİH, BEDİR FEVZİ (2014).  Üst Üriner Sistem Taşlarının Tedavisinde Retrogradİntrarenal Cerrahi: İlk deneyimlerimiz.  23. Ulusal Üroloji Kongresi

E.28 GİRGİN REHA, TOK ADEM, ÇİÇEKBİLEK İZZET, ALIŞKAN TAMER, KARAKAŞ HÜSEYİN BUĞRA, AKDUMAN BÜLENT (2014).  PerkutanNefrolitotomi (PNL)’de CharlsonKomorbidite Endeksinin Clavien Komplikasyon Skalası üzerine etkisi.  23. Ulusal Üroloji Kongresi

E.29 KARABULUT İBRAHİM, KESKİN ERCÜMENT, TOK ADEM, YILMAZEL FATİH KÜRŞAT, ARAS ALİ, BEDİR FEVZİ, KOCATÜRK HÜSEYİN, ATASOY NURSEN (2014).  PenilFraktür Tedavi ve Sonuçları, Tek Merkez Deneyimi. 23. Ulusal Üroloji Kongresi

E.30 KARABULUT İBRAHİM, KESKİN ERCÜMENT, ADANUR ŞENOL, TOK ADEM, BEDİR FEVZİ, KOÇAKGÖL HÜSEYİN, YILMAZEL FATİH KÜRŞAT, KOÇ MAHMUT, ÖZBEY ERTUĞRUL GAZİ, YILMAZ ALİ HAYDAR (2014).  ÜreteralKılıf’ınRijidÜreterorenoskop Eşliğinde Yerleştirilmesi. 23. Ulusal Üroloji Kongresi

E.31 KARABULUT İBRAHİM, KESKİN ERCÜMENT, TOK ADEM, ADANUR ŞENOL, YILMAZEL FATİH KÜRŞAT, FEVZİ BEDİR,KOÇ ERDEM (2014).  Retrogradİntra-Renal Cerrahi’ de Üreteral Kılıfın RijitÜreteroneskopi Eşliğinde ve Klasik Yöntemle Yerleştirilmesinin Karşılaştırılması.  23. Ulusal Üroloji Kongresi

E.32 KARAKAŞ HÜSEYİN BUĞRA, TOK ADEM, ÇİÇEKBİLEK İZZET, ALIŞKAN TAMER, YAVUZALP OKAN, DEMİRKIRAN ENGİN DENİZHAN, MUNGAN NECMETTİN AYDIN (2014).  Üretra Darlığında Endoskopik Tedavi Yöntemleri: 6 Yıllık Deneyimimiz. 2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi

E.33 ÇİÇEKBİLEK İZZET, TOK ADEM, ALIŞKAN TAMER, YAVUZALP OKAN, KARAKAŞ BUĞRA, MUNGAN NECMETTİN AYDIN (2014).  PerkutanNefrolitotomideKlavuz Tel seçimi. 2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi

E.34 ÇİÇEKBİLEK İZZET, ALIŞKAN TAMER, TOK ADEM, DEMİRKIRAN ENGİN DENİZHAN, AKDUMAN BÜLENT (2015).  Üreteroseldekompresyonu için lazer kullanımı: Olgu sunumu. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi

E.35 KARAKAŞ HÜSEYİN BUĞRA, ÇİÇEKBİLEK İZZET, TOK ADEM, ALIŞKAN TAMER, AKDUMAN BÜLENT (2015).  Perkutannefrolitotomi uygulanan hastalarda ASA risklerine göre intraoperatif ve postoperatif komplikasyonların değerlendirilmesi. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi

E.36 AKBULUT FATİH, TOK ADEM, PENBEGÜL NECMETTİN, DAĞGÜLÜ MANSUR, ERYILDIRIM BİLAL, ADANUR ŞENOL, GÜRBÜZ GÖKHAN, ÇELİK HÜSEYİN, UTANGAÇ MEHMET MAZHAR, DEDE ONUR, BODAKÇI MEHMET NURİ,SARICA KEMAL (2015).  Colonperforationrelatedtopercutaneousnephrolithotomy: Fromdiagnosistotreatment. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi