Doç. Dr.Adil Can Güngen

  • İlgi Alanları
  • Bronkoskopi
  • Biyopsi
  • Alerji
  • Sigara bırakma
  • Astım
  • Koah
  • Pulmoner embolizm
  • Akciğer kanseri

Eğitim ve Uzmanlık
Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi - Uzmanlık

Deneyim
Malatya Askeri Hastanesi
Malatya Özel Gözde Hastanesi
İstanbul Fatih Medikalpark Hastanesi
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
İstinye Üniversite Hastanesi

1-Güngen AC, Aydemir Y, Güngen BD, Yazar EE, Yağız O, Aras YG, Gümüş H, Erkorkmaz Ü. Effects of aspiration pneumonia on the intensive care requirements and in-hospital mortality of hospitalised patients with acute cerebrovascular disease. Archives of Medical Science. DOI:https://doi.org/10.5114/aoms.2016.61011

2- Güngen AC, Aydemir Y, The Correlatıon Between Asthma Dısease and Neutrophil to Lymphocyte Ratıo. Research Journal of Allergy and Immunology  2016 (accepted).

3- Güngen AC, Çoban H, Aydemir Y, Düzenli H, Consider Behcet's disease in young patients with deep vein thrombosis, Respir Med Case Rep. 04/2016; 18: 41-44 doi: 10.1016/j.rmcr.2016.04.002

4- Güngen AC, Aydemir Y, Çoban H, Düzenli H, Tasdemir C, Lung cancer in patients diagnosed with silicosis should be investigated, Respiratory Medicine Case Reports (2016), doi: 10.1016/j.rmcr.2016.04.011.

5-Güngen AC, Güngen B,Assessment of Headache in Asthma Patients, Pak J Med Sci. 2017;33(1):156-161. doi: https://doi.org/10.12669/pjms.331.11720

·6-Çoban H, Güngen AC, Aydemir Y, Düzenli H, Bilgin C, Taşdemir C An Aspiration of Cocklebur (Xanthium strumarium) Showing Impaired Swallowing Reflex in a Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease,Respir case rep ,2017: 6(1): 16-19 doı:10.5505

7- Güngen B, Aydemir Y, Aras Y, Güngen AC, Kotan D, Bal S, The effects of a pulmonary rehabilitation program on exercise tolerance, quality of life, sleep quality and emotional status in the patients with Parkinson's disease.  Biomedical Research 2017; 28 (1): (accepted)

8- Aydemir Y, Güngen AC, Çoban H. Hypersensitivity pneumonitis caused by the broom grass (Calluna vulgaris). Respir Med Case Rep. 2015;15:135-7. doi: 10.1016/j.rmcr.2015.06.001.

9-Aydemir Y, Çoban H, Güngen AC, Düzenli H, Taşdemir C. Sakarya Bölgesinde Deri Prick Testi Sonuçlarının Mevsimsel Özelliklerle Değerlendirilmesi. Kocaeli Med J. 2015;4(3):10-13

10-Aydemir Y, Güngen AC, Güngen BD, Aras YG, Şengül A. The evaluation of asthma and COPD patients in emotional status: A cross-sectional study. JEGM. DOI:10.15197/ejgm.1558.

 11- Güngen AC,Doğan H, Doğan B, Yazar E, Yıldırım A, Tekeşin A, Yağız O. Multple Skleroz Hastalarında Sigara İçmenin Özürlülüğe Etkisi Istanbul Med J 2014; 15: 24-26.

12- Gungen B, Gundogdu A, Gungen AC, Kotan D, Dogan H, Guzey Aras Y.Effect Of Smoking To Disease Severity In Restless Legs Syndrome Ajans 2015; 3(1): 29-32.

13-Guzey Aras Y, Güngen BD, Kotan D, Güngen AC, Effect of Smoking on Migraine Attack Frequency in Patients with Migraines. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri dergisi 2016; 7 (2) 75-78

14- Tekeşin A , Doğan B, Yağız O , Güngen AC, Isolated Tuberculosis Myelitis: A Case Report, İstanbul Med J 2014; 15: 63-5

 15- Güngen AC, Atalay F, Hasanoğlu C, Karalezli A. Astımlı Olgularda Konvansiyonel Tedavinin ve Erdosteinin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. Solunum Hastalıkları 2005; 16: 103-107.

 16-İnonü H,Sönmez Ö, Dulkar G, Güngen AC, Tuberculous Ulcer of the Tongue Secondary to Pulmonary Tuberculosis, Turkiye Klinikleri Arch Lung 2005;6(4):160-2

17-Ernam D, Atalay F, Atikcan Ş, Güngen AC, Soliter Fibröz Tümör. Solunum Hastalıkları 2006;17(3) 137-140

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1)  Güngen AC, Aydemir Y, Düzenli H, Çoban H, Taşdemir C, Behçet's Disease Case Presentation with the Pulmonary Artery Aneurysm and Pulmonary Embolism18.Torax Kongresi EPS 175 2015

2) Güngen AC, Aydemir Y, Düzenli H, Çoban H, Taşdemir C, Silikozis ve Akciğer Adenokanser Olgu Sunumu 17.Torax Kongresi P010- 2014

 3) Aydemir Y, Çoban H, Gungen AC, Düzenli H, Taşdemir C, KOAH Stabil Dönem Hastalarda Hastalık Ağırlığı ile CRP ve Nötrofil/Lenfosit Oranı İlişkisi 18.Torax Kongresi EPS 207 2015

 4) Aydemir Y, Güngen AC, Parapnomonik Plörezi Birlikteliği Olan Tüberküloz Plörezi: Ardışık mı Yoksa Tesadüf mü?, 17. Torax Kongresi P482 2014

 5) Düzenli H, Nasır A, Çoban H, Güngen AC, Taşdemir C, Aydemir Y, İki Nedenli Bilateral Plevral Effüzyon Olgusu, 17. Torax Kongresi P208 2014

 6) Aydemir Y, Güngen AC, Çoban H - Hypersensitivity pneumonitis caused by the broom grass (Calluna vulgaris)  18.Torax Kongresi EPS 123 2015

 7) Güngen AC, Aydemir Y, Çoban H, Düzenli H, Taşdemir C, Akut Karbonmonoksit Zehirlenmesi ve Gebelik, UASK PS-107

 8) Güngen AC, Güngen B, Aras Y, Kotan D,   Astım Tedavisine Bağlı Psödotümor Olgu Sunumu 51. Ulusal Nöroloji Kongresi 2015

9) Güngen B, Aydemir Y, Aras Y, Güngen AC, Dündar D, Bal S,The effects of a pulmonary rehabilitation program on exercise tolerance, quality of life, sleep quality and emotional status in the patients with Parkinson’s disease 19.Toraks Kongresi EPS 48 2016

10) Güngen AC, Atalay F, Hasanoğlu HC, Karalezli A, Yavuz M. Astımlı olgularda konvansiyonel tedavinin ve erdosteinin oksidatif stres üzerine etkisi. Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi 27 Nisan - 1 Mayıs, 2005.

11) Güngen AC, Aydemir Y, Demir Tozu İnhalasyonu Sonrası Gelişen Akut Hipersensitivite Pnömonisi,  EP-075 38. Ulusal TÜSAD kongresi 2016

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1) AydemirY, AydemirO, SengulA, Çoban H, Güngen AC, TaşdemirC, Duzenli H.  Smokers Comparison of Oxidant/Antioxidant Balance in COPD and Non-COPD Smokers.     doi:10.1164/ajrccm conference.2016.193.1_MeetingAbstracts.A3484

Am J Respir Crit Care Med 193;2016 A3484

YURT İÇİNDE YAYINLANMIŞ KİTAP YAZARLIĞI

ASTIM, Editörler: Prof. Dr.Z Kartaloğlu Prof.Dr. E Kunter 2007 Mart Matbaacılık;

 Astım Patogenezi(38-49)  yazar: Uzm. Dr. Adil Can Güngen

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan Sözlü Sunumlar:

1-Güngen AC, Aydemir Y, Güngen BD, Yazar EE, Yağız O, Aras YG, Gümüş H, Erkorkmaz Ü. Effects of aspiration pneumonia on the intensive care requirements and in-hospital mortality of hospitalised patients with acute cerebrovascular disease 12.ulusal dahili ve cerrahi bilimler yoğun bakım kongresi SS 13 4-7 kasım 2015

2-Güngen AC, Güngen BD, Aydemir Y, Güngen BD, Aras YG, Çoban H, Düzenli H, HUZURSUZ BACAK SENDROMU VE BRONŞİYAL ASTIM ARASINDAKİ İLİŞKİ SS 015 UASK 2016

3-Güngen AC, Aydemir Y, Astım Hastalığı ve Astım Kontrol Durumu ile Nötrofil Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki SS:21 TÜSAD Kongresi 2016

4-Aras YG, Güngen BD, Güngen AC, Aydemir Y, KOAH’lı hastalarda Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi SB:14, 17. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi 2-6 kasım 2016