Dr. Öğr. ÜyesiAdnan Kazım Usalan

Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İzmir Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi