Dr. Öğr. ÜyesiAdnan Kazım Usalan

  • İlgi Alanları
  • Yoğun bakım
  • Sigara bırakma
  • Akciğer hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İzmir Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi