Uzm. Dr.Adnan Tolga Öz

  • İlgi Alanları
  • Akciğer kanseri
  • Koah
  • Astım
  • Uyku bozuklukları
  • Uyku apnesi
  • Akciğer hastalıkları
  • Zatürre
  • Tüberküloz
Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ege Üniveristesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
 
 
Bitirme Tezi: Endobronşiyal Tümörlerin Neden Olduğu Obstrüksiyon ve Ciddi Hemoptizilerin Tedavisinde Argon Plazma Koagulasyon ve Brakiterapi Tedavisinin Yeri
Yayınlar: ''Türkiye'nin Akciğer Kanseri Haritası Projesi''. Türk Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu, 2005.
''İdiyopatik pulmoner kolesterol granülomu''. Samancılar Özgür, Çağırıcı Ufuk, Veral Ali, Öz Tolga, Çakan Alpaslan, Özhan Mustafa. Solunum 2007: 9(2): 121-3.
''Colistin use in ventilator-associated pneumonia due to panresistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii''. Taşbakan MS, Pullukçu H, Ekren PK, Oz AT, Midilli M, Aydemir S, Gürgün A, Başoğlu OK, Bacakoğlu F. Mikrobiyol Bul. 2009 Jan;43(1):61-70.
''Evaluation of the serological response to Mycobacterium tuberculosis antigen fractions by western blotting method in pulmonary tuberculosis''. Öz T, Çavusoğlu C Yaygın E, Aydoğan Ö, Korkmaz M, Bacakoğlu F. Ege Journal of Medicine 48(3):153-158,2009.
"Endobronşiyal tümörlerin neden olduğu obstrüksiyon ve ciddi hemoptizilerin tedavisinde argon plazma koagulasyon ve brakiterapi kombine tedavisinin yeri''. Öz T, Göksel T, Özhan M, Cok G. (Yayın aşamasında).