• İlgi Alanları: Ateş ayırıcı tanı, Viral hepatitler, Yoğun bakım enfeksiyonları, Diyabetik ayak tedavisi
Eğitim ve Uzmanlık
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği - Uzmanlık