Ağrılara Karşı Manuel Fizyoterapi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilen Manuel Fizyoterapi, ameliyat gerektirmeyen ve enfeksiyondan kaynaklanmayan hastalık gruplarında elde edilen başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Manuel Fizyoterapi tedavisinde; omurgada, kalçada ve ilgili eklemlerde, sublüksasyon adı verilen eksen bozukluğu sorunları omurga manipülasyonları ile düzelterek tedavi ediliyor. İnsan organizmasının kendi sağlığını koruyabileceği gerçeğinden yola çıkan bu tedavi, insan vücudunu bütünsel olarak ele alıyor. Uygulanan tedaviyle belirtilerin giderilmesi yerine vücut sağlığının doğal yollardan korunması ve direncin geliştirilmesi amaçlanıyor. Omurganın doğal yapısında olmayan bir eğrilik veya şekil bozukluğu beyin ile vücut arasındaki iletişim ağındaki kopukluğa neden oluyor. Vücut, fonksiyonlarını gerektiği gibi sürdüremez hale geliyor.

Medical Park Tokat Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğinde omurga manipülasyonu olarak tanımlanan yöntemle, mevcut eklemin harekete geçirildiği ve bu sayede sıkışmış sinirlerin üzerindeki baskının giderildiği belirterek "Tedavinin en önemli kısmında manipülatif tedavi ve spinal düzeltme olduğu bildirildi. Bunun yanı sıra tedavi rehabilite edici egzersizler, destekleyici ve yardımcı tedbirler, hasta eğitimini ve danışmanlığını içermektedir" denildi.

Manuel fizyoterapi akut kırık, spinal kord tümörü ve enfeksiyondan kaynaklanmayan hastalıkların tedavisinde kullanıldığını ve özellikle bel, sırt, baş ağrısı, sinir sistemiyle ilgili olduğu için stresten kaynaklanan sorunların manuel terapi yöntemiyle düzeltilebileceği belirtilerek, ayrıca ayak, diz, omuz ve diğer eklem hastalıklarına sahip kişilerin de bu uygulamadan yarar gördüğü bildiriliyor. Henüz tedavi başlangıcında bile etkisi gözleniyor.

Tedavi seansları ilk muayeneden sonra başlıyor. Hastanın sorununa göre de tedavi süresi değişiyor. Tedavinin gerekliliğine göre, manipülasyon tedavisinin yanı sıra, gerekirse ilaç tedavisi veya fizik tedavi de uygulanıyor. Hastanın durumuna göre seanslar haftada bir, ayda bir ve üç ayda bir olmak kaydıyla değişiyor. Hastanın yaşı, mesleği, beslenmesi, gündelik hayatındaki hareketliliği gibi etkenler de seansların sayısı ve sıklığında önemli rol oynuyor.

Tedavinin başlanmasıyla birlikte, ilk aşamada hasta rahatlama ve hafifleme hissediyor. Aynı zamanda beldeki veya boyundaki ağrılarda azalma görülüyor. İkinci aşamada omurganın biyomekaniği zamanla değişiyor. Üçüncü aşamada ise hasta stabilize olduktan sonra omurgası zaman zaman kontrol ediliyor. Böylece hasta daha sağlıklı yaşıyor ve yaşam kalitesi de yükseliyor.