Op. Dr.Ahmed Cihad Doruk

  • İlgi Alanları
  • KBB hastalıkları
  • Baş boyun cerrahisi
  • Burun estetiği
  • Sinüs hastalıkları
  • Kepçe kulak
  • Kulak zarı onarımı
  • Ses hastalıkları
  • Rinoplasti

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi /Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi /Tıp Fakültesi /KBB ABD (Uzmanlık)

Deneyim
Hakkari Devlet Hastanesi
Yüksekova Devlet Hastanesi
Şemdinli Devlet Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
2014 - Kocaeli Üniversitesi KBB ABD Temporal Kemik Diseksiyon Kursu,
2015 - Kocaeli Üniversitesi KBB ABD Temporal Kemik Diseksiyon Kursu,
2016 - Burnun Cilt ile Estetik Buluşması’ Toplantısı, Kocaeli
Kocaeli 2016 - İyi Klinik Uygulamalar Temel Eğitim Kursu’ Kocaeli 2016, ‘Rinoplasti Piezo Cerrahisi Toplantısı

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Türk Rinoloji Derneği

 1.Sarı F, Topdağ M, Öztürk M, Erdoğan S, Doruk AC. Vocal Cord Hemangioma: A Rare Entity. J Craniofacial Surgery, 2014: 25-4; p.1565

2.Rahimli F, Doruk AC, Bayraktar H, Topdağ M. Endoscopic Aproach To the Trigeminal Schwannoma of Pterygopalatine Fossa. Eur J Rhinol Alergy, 2018: 1(1): 15-7

3.Doruk AC, Erdoğan S, Erşahan AE, Öztürk M. Nadir Bir Olgu Sunumu: Aurikulada Arteriovenöz Malformasyon. ENT Case J, 2017(4), e-ISSN: 2149-7877.

4.Öztürk M, Erdoğan S, Çalışkan S, Buday MÇ, Doruk AC. Nadir Fakat Önemli bir Komplikasyon: Total Larenjektomi Sonrası Akut Mediastinit. XXXV. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013 ( poster sunumu)

5. Mutlu A, Kara A, Mutlu F, Sarı F, Topdağ M, Daşlı S, Doruk AC. Çocukluk Çağı Fungal Rinosinüzit: Olgu Sunumu. 10. Türk Rinoloji Kongresi,2014 (Poster Sunumu)

6.Topdağ M, Doruk AC, Kara A, Sarı F, Çalışkan S, Buday MÇ. Nazal Deformitenin Nadir Bir Nedeni; Olgu Sunumu. 10. Türk Rinoloji Kongresi,2014 (Poster Sunumu)

7. Sarı F, Daşlı S, Mutlu A, Buday MÇ, Doruk AC, Kara A, Öztürk M. Nazofarinkste Kitle Olarak Ortaya Çıkan İntrakraniyal Kordoma: Olgu Sunumu. 10. Türk Rinoloji Kongresi,2014 (Poster Sunumu)

8. Topdağ M, Keskin İG, Doruk AC, Buday MÇ. Nazal Anjiyofibrom, Olgu sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 2015, (Poster Sunumu)

9. Topdağ M, Doruk AC, Erdoğan S. Kraniyal Sinir Felci Yapan Klival Pleomorfik Adenom Olgusu. XXXVIII. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2016 ( poster sunumu)

10. Öztürk M, Topdağ M, Rahimli F, Doruk AC, Erdoğan S. Konjenital İnkus Uzun Kolu ve Stapes Suprastriktür Agenezisi. XXXVIII. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2016 ( poster sunumu)

11. Öztürk M, Kara A, Doruk AC, Aydın Ö, Mutlu A, Trabzonlu L. Radyonekroza Bağlı İntralaringeal Fistül, Olgu sunumu. XXXVI. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014 ( poster sunumu)