Prof. Dr.Ahmet Altınbaş

  • İlgi Alanları
  • Koroner arter
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Hipertansiyon
  • Ekokardiyografi
  • Anjiyografi
  • Balon işlemleri
  • Kalp pili

Kardiyovasküler hastalıklar, tüm dünyada ölüme en sık neden olan sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alır. Kalp ve dolaşım sistemine ilişkin her türlü hastalığın tanısı, tedavisi ve takibi Kardiyoloji birimlerince yürütülür. Geçmişte iç hastalıkları (dahiliye) uzmanlık dalının bir yan dalı olan kardiyoloji, günümüzde tamamen ayrı bir dahili tıp dalı olarak hizmet vermektedir.

Kalp ve dolaşım sistemine ilişkin çok sayıda farklı hastalık türü söz konusudur. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, kronik iskemik kalp hastalığı, ateroskleroz perikardit, MVP (mitral valv prolapsusu), kapakta sarkma, kapakta çökme, kalpte üfürüm, romatizmal kapak hastalıkları, kolesterol yüksekliği, bacaklarda şişme, baş ağrısı, ense ağrısı, kalp krizi, kas ağrısı, kalp spazmı, ekokardiyografi, anjiyo, EKG, balon ve stent uygulamaları, geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları, kardiyoversiyon gibi konuların tamamı kardiyoloji biriminin uzmanlık alanına girer.

Kalp ve damar hastalıkları, yaşamı tehdit edebilecek boyutlara ulaşabildiğinden ve pek çok kronik hastalıkla ilişkili olabildiğinden zamanında teşhis ve titiz bir takip süreci gerektirir. Mevcut hastalığın erken tanısı, ileride gelişebilecek daha komplike ve tedavisi uzun ve daha masraflı sorunları önleyecektir. Bu anlamda herhangi bir kardiyolojik hastalığı bulunan bireylerin hekimlerinin önerdiği aralıklarla kardiyoloji birimlerinin kontrolünden geçmesi gerekir.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kardiyoloji tıbbi biriminde kalp ve damar hastalığı bulunan kişilere yapılması planlanan işlemler geciktirilmeden ve maksimum özenle yerine getirilmektedir. Yeni teşhis alan hastalarda tedavi planı titizlikle belirlenerek hastalar sürekli olarak takip altında tutulur, bu sayede komplikasyon ve ilerleme riskleri en aza indirilir ve herhangi bir ciddi komplikasyon riskinin gelişmesi halinde anında müdahale edilebilir.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kardiyoloji biriminde hasta kabul eden Prof. Dr. Ahmet Altınbaş, Kardiyoloji alanında uzun yıllar boyunca çok sayıda vaka deneyimi edinmiş ve geniş bir tecrübe sahibi olmuştur. 

Eğitim ve Uzmanlık
1989 - Akdeniz Üniversitesi (Y. Lisans)
1996 - Selçuk Üniversitesi (Uzmanlık)
2003 - Ondokuzmayıs Üniversitesi – Süleyman Demirel Üniversitesi (Doktora)
2002 - Süleyman Demirel Üniversitesi (Doçent)
2007 - Süleyman Demirel Üniversitesi (Profesör)

Deneyim
1989 - 1991 - Hakkari Merkez 1 nolu Sağlık Ocağı, Sağlık Bakanlığı
1990 - 1992 - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ondokuzmayıs Üniversitesi
1992 - 1996 - Tıp Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (Dr. Arş. Gör.)
1996 - 2002 - Tıp Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (Yrd. Doç. Dr.)
2002 - 2007 - Tıp Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (Doç. Dr.)
2007 - 2019 - Tıp Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (Prof. Dr.)
2019 - Halen - Kardiyoloji, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi (Prof. Dr.)
Anabilim Dalı Başkanlığı: S.D.Ü. Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD (1998-1999 ve 2002-2011 tarihleri arasında)

Mesleki Üyelikler
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Tabipler Birliği
European Society of Cardiology