Prof. Dr.Ahmet Altınbaş

  • İlgi Alanları
  • Koroner arter
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Hipertansiyon
  • Ekokardiyografi
  • Anjiyografi
  • Balon işlemleri
  • Kalp pili

Eğitim ve Uzmanlık
1989 - Akdeniz Üniversitesi (Y. Lisans)
1996 - Selçuk Üniversitesi (Uzmanlık)
2003 - Ondokuzmayıs Üniversitesi – Süleyman Demirel Üniversitesi (Doktora)
2002 - Süleyman Demirel Üniversitesi (Doçent)
2007 - Süleyman Demirel Üniversitesi (Profesör)

Deneyim
1989 - 1991 - Hakkari Merkez 1 nolu Sağlık Ocağı, Sağlık Bakanlığı
1990 - 1992 - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ondokuzmayıs Üniversitesi
1992 - 1996 - Tıp Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (Dr. Arş. Gör.)
1996 - 2002 - Tıp Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (Yrd. Doç. Dr.)
2002 - 2007 - Tıp Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (Doç. Dr.)
2007 - 2019 - Tıp Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (Prof. Dr.)
2019 - Halen - Kardiyoloji, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi (Prof. Dr.)
Anabilim Dalı Başkanlığı: S.D.Ü. Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD (1998-1999 ve 2002-2011 tarihleri arasında)

Mesleki Üyelikler
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Tabipler Birliği
European Society of Cardiology