• İlgi Alanları: Spinal cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi - Uzmanlık
Tıbbi İlgi Alanları