Prof. Dr.Ahmet Barış Durukan

  • İlgi Alanları
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Varis
  • Anevrizma
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kalp Damar Cerrahisi - ABD - Uzmanlık
 
Mesleki Üyelikler
1. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
2. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Temel Bilimler Çalışma Grubu, Genel Sekreter
3. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Minimal İnvaziv ve Robotik Girişimler Çalışma Grubu, Üye
4. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Koroner Arter Hastalıkları Çalışma Grubu, Üye
5. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
6. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Derneği
7. Türk Tabipleri Birliği
8. Türk Kardiyoloji Derneği
9. European Association For Cardiothoracic Surgery
10. European Society for Vascular Surgery
11. International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgeons
12. Cardiothoracic Surgery Network
13. Ross Community
14. Global Heart Network Foundation
 
Sertifikalar
1. Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası, 2011, GATA, Ankara
2. Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma, 2012, ANAEM, Ankara
3. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yeterlilik Sertifikası, 2014