• Uzmanlık Alanları: Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji, US ve BT eşliğinde tüm biyopsiler, US ve BT eşliğinde perkütan drenaj işelmler, Koroner bt, Kardiak BT, Kardiak MR

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi- Tıp Fakültesi Eğitimi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radiodiagnostik A.B.D. Uzmanlık Eğitim

Deneyim
Ekim   2004-Şubat 2005:  Özel Batman Şifa hastanesi. Batman
Mart    2005-Şubat 2006:  Echomar Görüntüleme Merkezi. Şişli
Mart 2006- Ekim 2006:  Açık Emar Görüntüleme Merkezi. Bakırköy
Ekim 2006-Eylül 2007:  Balmumcu Jandarma Dispanseri.İstanbul
Kasım 2007-Temmuz 2013 : Özel TDV 29 Mayıs Hastanesi. İstanbul
Mart 2014-Eylül 2014: Özel Medikal Park Bahçelievler Hastanesi. İstanbul
Ekim 2014-Temmuz 2016: Özel Acıbadem Aile hastanesi Bahçelievler. Istanbul
Ağustos 2016: Özel Medikal Park Gaziosmanpaşa Hastanesi. İstanbul

A. Uluslararası Makaleler:

 

1- Yekeler E, Kumbasar B, Tunaci A, Barman A, Bengisu E, Yavuz E, Tunaci M.

 Cyclic sciatica caused by infiltrative endometriosis: MRI findings.

Skeletal Radiol. 2004 Mar;33(3):165-8. Epub 2004 Jan 23.

 

2- Aydin K, Sencer S, Barman A, Minareci O, Hepgul KT, Sencer A.

Case report: Spinal cord herniation into a mediastinal neurenteric cyst: CT and MRI findings.

Br J Radiol. 2003 Feb;76(902):132-4.

 

B. Ulusal  Makaleler ve Kongre Posterleri;

 

1- A Barman, M Tunacı, E Yekeler, B Kumbasar , M  Dursun, Ü Tüzün.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyodiagnostik  A.B.D.

Gebeliğe Eşlik Eden Dermoid Kist Olgularında Radyolojik  Tanının Önemi

 

 

2- A Barman, A Tambağ, E Yekeler, H Gençhellaç,  B Acunaş 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radiodiagnostik A.B.D

Tiroid Glandı Papiller Mikrokarsinomu ve Kistik Servikal Lenf Nodu Metastazları (olgu sunumu)

 

3- A Barman, M Tunacı, B Kumbasar, B Bakır, A Tunacı 

 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyodiagnostik  

Siklik Siyataljiye Neden Olan Endometriozis (olgu sunumu)

 

4- B Bakır, A Barman, A Poyanlı, B Acunaş, E Yekeler

 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyodiagnostik  A.B.D.

 Gezici dalak’da akut torsiyon(olgu sunumu)

 

5-Gülgün ENGİN, Ahmet BARMAN, Serra SENCER, Kubilay AYDIN, Özenç MİNARECİ .

 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Primer Lenfomanın Değişik Organ Sistemlerindeki Görüntüleme Bulguları

 

6-Abdulkadir ASAN, Ahmet BARMAN, Ensar YEKELER, Atadan TUNACI,  Levent TABAK*

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji ve Göğüs Hastalıkları* Anabilim Dalları

Pulmoner sarkoidozda inspiratuar ve ekspiratuar  yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları ve solunum fonksiyon testleri ile korelasyonu

 

7- Gülgün ENGİN, Barış BAKIR, Ahmet BARMAN, Ümit TÜZÜN, Bülent  ACUNAŞ                   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Anorektal Patolojilerde Endorektal  Ultrasonografi (ERUS)

 

 

8-Ali ELİTOK1, Cengiz YILMAZ2, Dilek KARAKAYA2, Ahmet BARMAN3, Sezai VATANSEVER2 , VakurAKKAYA2,

 Atriyal fibrilasyonlu bir hastada unilateral total renal arter embolisi

 

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi , Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul

2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi , İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul

3 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi , Radiodiagnostik Anabilim Dalı, Çapa,İstanbul

İstanbul Tıp fakültesi Dergisi

 

C- Ulusal Kongre Katılımları ve Bildiriler:

 

1-İleri Görüntüleme Uygulamaları Sempozyumu. 26-27 Mart 2004  Crowne Plaza Hotel-İstanbul

Aterom plak karakterizasyonu. Dr.Ahmet Barman

 

2-Medist 2003 tıp fuarı;İstanbul

İnsan Vücudunda Seyahat; Yeni Görüntüleme Yöntemleri Ve Uygulamaları

Noninvazif koroner BT angiografi Multislice BT uygulamaları Dr.Ahmet Barman