Dr. Öğr. ÜyesiAhmet Çağdaş Biçen

  • İlgi Alanları
  • Artroskopik eklem cerrahisi
  • Artroplasti
  • Travma
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
9 Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD - Uzmanlık
Adoptive donor T-cell infusions are ncessary and efficient to induce lasting molecular remissions after highly purified CD34+ sibling donor transplants for first chronic myeloid leukaemia - final report and long term follow-up of a phase 2.
No impact of JAK2 gene mutation on the relapse risk after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in patients with myelofibrosis.
Femur başı avasküler nekrozu tedavisinde damarlı fibula uygulamalarında deneyimlerimiz sorunlarımız.
Assessment of ultrasound imaging and physical examination findings in greater trochanteric pain syndrome

1- Bicen AC, Gokdemir H, Seber S, Aydin R, Gunal I. Load transmission characteristics of limited carpal fusions: a two-dimensional finite element study. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015 Feb;25(2):305-8. doi: 10.1007/s00590-014-1495-z. Epub 2014 Jun 29.


2- Bakılan F, Yüce G, Biçen AÇ, Keten Tanju. Kaburga kırıklarının değerlendirilmesinde ultrasanografinin yeri. DOI: 10.4274/tod.45477. Turk J Osteoporos 2015;21:109-12

3- Havitçioğlu H, Biçen Ç, Hapa O, Balcı A. Treatment of intracapsular femoral neck lesions: aggressive or conservative surgery? Musculoskelet Surg. 2014 Dec;98(3):251-4. doi: 10.1007/s12306-012-0236-x. Epub 2012 Dec 21

4- Yüce G, Bakılan F, Biçen AÇ. Radius Başı Fraktürü Sonrasında Radial Ven Trombozu: Olgu Sunumu Turk J Osteoporos 2016;22:58-61

5- Arıkan A, Akdemir M, Biçen AÇ, Turan AC, Türken MA, Pınar İH. Ters Mcmurray testinin diz eklem içi patolojilerdeki klinik önemi. İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi 2016; 1: 30-40.

6-Bakılan F, Yüce G, Biçen AÇ, Yalçın K, Tanyeri G.Assessment of ultrasound imaging and physical examination findings in greater trochanteric pain syndrome. doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.01.0523 Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (1): 18-21

7- Akdemir M, Biçen Ç, Turan AC,Türken MA, Arıkan,A,Ekin A. İzole ulna şaft kırıklarının kısa kol sirküler alçı ile tedavisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2018; 25:(2)139-143.

8- Akdemir M, Biçen Ç, Türken MA, Turan AC, Arıkan A. Treatment of femoral defective osteomyelitis with minimal invasive plates. Trauma Case Rep. 2020;28:100317. Published 2020 May 22. doi:10.1016/j.tcr.2020.100317

9- Biçen Ç, Akdemir M, Ekin A. Management of orthopaedic injuries in Libyan civil war: experiences of a distant hospital [published online ahead of print, 2020 Jul 29]. Int Orthop. 2020;10.1007/s00264-020-04755-y. doi:10.1007/s00264-020-04755-y

Yurt dışında yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-The Spine Medical&Surgical Treatment Volume 2 2019, Jaypee Medical Publishers

Sözlü ve yazılı bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri

1- M. Akdemir, M.A. Türken, A. Arıkan, A. Erbay, A.C. Turan, A. Biçen, A. Ekin. Treatment of femur osteomyelitis with shortening in tree steps

and usage of both external fixators and internal fixator. Osteosynthese International 2016: Gerhard Küntscher Society Annual Meeting, September, 22-24 2016; Aschaffenburg, Germany

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri

1- A.H. Elmaagacli, R. Peceny, H. Ottinger, R. Trenschel, N. Steckel, M. Koldehoff, A.C. Bicen, D.W. Beelen (Essen, D) Adoptive donor T-cell infusions are necessary and efficient to induce lasting molecular remissions after highly purified CD34+ sibling donor transplants for first chronic phase chronic myeloid leukaemia - final report and long-term follow-up of a phase II 32nd Annual Meeting of the European Group for Blood an Marrow Transplantation 22nd Meeting of the EBMT Nurses Group. 5th Meeting of the EBMT Data Management Group Hamburg, Germany 19.03.2006 - 22.03.2006. EBMT 2006, Hamburg, Germany, March 19-22, 2006. Abstracts. Bone Marrow Transplant. 2006;37 Suppl 1:S1–S352. doi:10.1038/sj.bmt.1705323

2- M. Ditschkowski, A.H. Elmaagacli, M. Koldehoff, A. Bicen, N.K. Steckel, R. Trenschel, D.W. Beelen (Essen, D)1No impact of JAK2 gene mutation on the relapse risk after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in patients with myelofibrosis. 32nd Annual Meeting of the European Group for Blood an Marrow Transplantation 22nd Meeting of the EBMT Nurses Group 5th Meeting of the EBMT Data Management Group Hamburg, Germany 19.03.2006 - 22.03.2006. EBMT 2006, Hamburg, Germany, March 19-22, 2006. Abstracts. Bone Marrow Transplant. 2006;37 Suppl 1:S1–S352. doi:10.1038/sj.bmt.1705323

3- M. Akdemir, A. Erbay, A.C. Turan, M.A. Türken, A. Arıkan, A. Biçen, A. Ekin. Treatment of bone and soft tissue infections and sepsis due to war injuries including polytrauma. Osteosynthese International 2016 / Injury, Int. J. Care Injured 47S5 (2016) S1–S38

4- M. Akdemir, A. Biçen, A. Turan, M.A. Türken, A. Arıkan, A. Ekin. Femoral insufficiency fractures related to long term biphosphonate use and femoral deformity; three cases. Osteosynthese International 2016: Gerhard Küntscher Society Annual Meeting, September, 22-24 2016; Aschaffenburg, Germany. Osteosynthese International 2016 / Injury, Int. J. Care Injured 47S5 (2016) S1–S38

5- M. Akdemir, M.A. Türken, A. Arıkan, AC. Turan, A. Biçen, A. Ekin Dislocation of knee prosthesis and treatment with Osteobridge(TM) arthrodesis system. Osteosynthese

International 2016: Gerhard Küntscher Society Annual Meeting, September, 22-24 2016; Aschaffenburg, Germany. Osteosynthese International 2016 / Injury, Int. J. Care Injured 47S5 (2016) S1–S38

Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri

1- A. Bacakoğlu, M. Özkan, M. Yeşil, A. Biçen. Femur başı avasküler nekrozu tedavisinde damarlı fibula uygulamalarında deneyimlerimiz sorunlarımız. IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi Aralık,17-19, 2009 Antalya

2- Mehmet Akdemir, Ahmet Çağdaş Biçen, Mehmet Aykut Türken, Ahmet Cemil Turan, Alper Arıkan,Ahmet Ekin. İzole ulna diyafiz kırıklarında kısa kol alçı ile tedavi.15.Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Mayıs, 11-15, 2016 Fethiye

3- Mehmet Akdemir, Ahmet Çağdaş Biçen,Mehmet Aykut Türken, Ahmet Cemil Turan,

Alper Arıkan, Ahmet Ekin. Beşinci metakarp kırıklarının retrograd k teli ile

tedavisi.15.Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Mayıs, 11-15, 2016

Fethiye

4- Mehmet Akdemir, Ahmet Çağdaş Biçen, Ahmet Cemil Turan, Mustafa Özkan,Ahmet Ekin. Akromiyo klaviküler eklemin sentetik bağ ile rekonstrüksiyonu .15.Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Mayıs, 11-15, 2016 Fethiye

5- Mehmet Akdemir, Ahmet Cemil Turan, Mehmet Aykut Türken, Alper Arıkan, Ahmet Ekin, Ahmet Çağdaş Biçen. İki aşamalı ayak bilek artrodezi, ilizarov ve retrograd çivi; cerrahi teknik. 26. Ortopedi ve Travmatoloji Milli Kongresi Ekim, 25-30, 2016 Antalya

6- Mehmet Akdemir, Ahmet Cemil Turan, Mehmet Aykut Türken, Alper Arıkan, Ahmet Çağdaş Biçen, Ahmet Ekin. Kalkaneus malunonunun ilizarov eksternal fiksatörü ile aşamalı olarak düzeltilmesi. 26. Ortopedi ve Travmatoloji Milli Kongresi Ekim, 25-30, 2016 Antalya

7- Mehmet Akdemir, Mustafa Hulusi Özkan, Mehmet Aykut Türken, Ahmet Cemil Turan, Ahmet Ekin, Alper Arıkan, Ahmet Çağdaş Biçen. Kosta kırığına bağlı brakial pleksus etkilenmesi; olgu sunumu. 26. Ortopedi ve Travmatoloji Milli Kongresi Ekim, 25-30, 2016 Antalya

8- Turan AC, Akdemir M, Biçen AÇ, Türken MA, Arıkan A, Ekin A. Onarılamaz humerus pseudoartrozunda allogreft-prostetik kompozit ile birlikte ters omuz protez uygulaması: Cerrahi teknik. 26. Ortopedi ve Travmatoloji Milli Kongresi Ekim, 25-30, 2016 Antalya

9- Turan AC, Biçen AÇ, Akdemir M, Türken MA, Arıkan A, Ekin A. Distal tibia plafondunda ayak bileği eklemi ile ilişkili osteoid osteoma. 26. Ortopedi ve Travmatoloji Milli Kongresi Ekim, 25-30, 2016 Antalya

10- Arıkan A, Biçen AÇ, Türken MA, Akdemir M, Turan AC, Ekin A Düşük doz intraartiküler traneksamik asitin total tiz protezi operasyonlarında kan transfüzyonuna etkisi. 26. Ortopedi ve Travmatoloji Milli Kongresi Ekim, 25-30, 2016 Antalya

11- Mehmet AKDEMİR, Ahmet Çağdaş BİÇEN,Mehmet Aykut TÜRKEN. Kaynama elde edilemeyen periprosetik femur kırıklarında total femur protezi ile rekonstruksiyon. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ekim,22-27, 2019 Antalya

12- Mehmet AKDEMİR, Ahmet Çağdaş BİÇEN. Alt ekstremite uzatması yapılan poliomiyelit hastalarında karşılaşılan sorunlar. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji

Kongresi Ekim,22-27, 2019 Antalya

13- Mehmet AKDEMİR, Mustafa Hulisi ÖZKAN,Ahmet Çağdaş BİÇEN. Tar sendromuna eşlik eden ekstremite deformitelerinin ortopedik tedavisi. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ekim,22-27, 2019 Antalya (ekstremite rekonstruksiyonu alanında en iyi poster birincilik ödülü)