Uzm. Dr.Ahmet Çayakar

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
2004 - Ege Üniversitesi Tıp Fkültesi
2009 - Sağlık Bakanlığı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İç Hastalıkları - Uzmanlık

Deneyim
Asist. Dr. ( Sağlık Bakanlığı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ) (2004-2009)
Uzm. Dr. (GATA Acil Servis – Ankara,GATA Tıbbi Onkoloji – Ankara)(2010-2011)
Uzm. Dr. (Eşme Devlet Hastanesi – Uşak) (2011-2012)
Uzm. Dr.( Özel Öztan Hastanesi – Uşak)(2012-2016)
Uzm. Dr.( Özel Medical Park Hastanesi – Uşak)(2016-2020)

Kurs ve Sertifikalar
22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası - Malatya - 2005
8. Ege Romatoloji Günleri - İzmir - 2005
4. Ege Dahili Tıp Günleri - İzmir - 2005
4. Ege Diyabet Günleri - İzmir - 2006
8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi - Antalya - 2006
5. Ege Dahili Tıp Günleri - İzmir - 2006
9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi - Antalya -  2007
25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi - 2008
7. Ulusal Acil Tıp Kongresi - Antalya - 2011
5. Türk Romatoloji Kongresi - Antalya - 2012
İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri - İstanbul - 2012
12. Ege Romatoloji Günleri - Muğla - 2013
Ankara Romatoloji Eğitim Toplantısı - Bolu - 2014
17. Ulusal Romatoloji Kongresi - Antalya 2016
Romatolojide Yaklaşımlar ve Yuvarlak Masa Toplantıları - Antalya 2017
İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri - İstanbul - 2017
19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi - Antalya – 2017
15. Ege Romatoloji Günleri - Denizli - 2018
Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi - Antalya – 2018
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi – Antalya 2018

Mesleki Üyelikler
Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği
Türkiye Romatoloji Araştırma ve Savaş Derneği

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1- İn vivo plus ex vivo purging during autologous peripheral stem cell transplantation in high grade non hodgkins lymphoma. European blood and marrow transplantation. P1111.EBMT congress 2011

F. Arpaci, G. Erdem, S. Ataergin, T. Cetin, M. Ozturk, O. Kuzhan,S. Komurcu, A. Ozet, A. Cayakar, O. Eren

 

2- Malabsorbsiyon, Dispne, Paraparezi, Akut Böbrek Yetmezliği ve Renal Tübüler Asidoz ile presente olan Çölyak Hastalığı vakası. Geleneksel İç hastalıkları Günleri 2017, Poster sunum.                                                                                               Ahmet Çayakar1,  Ayşe Özdemir2 ,  Özel Uşak Medicalpark Hastanesi 1 , İç Hastalıkları Kliniği,  Uşak; Uşak Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu 2, Uşak

3- Eritema Nodozum ile presente olan Tularemi vakası. Geleneksel İç hastalıkları Günleri 2017, Poster sunum.                                                                                

Ahmet Çayakar1,  Ayşe Özdemir2 ,  Özel Uşak Medicalpark Hastanesi 1 , İç Hastalıkları Kliniği,  Uşak; Uşak Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu 2, Uşak

 

4- Cullen belirtisine benzer şekilde presente olan Rectus Kılıfı Hematomu. Geleneksel İç hastalıkları Günleri 2017, Poster sunum.                                       

Ahmet Çayakar ,  Özel Uşak Medicalpark Hastanesi , İç Hastalıkları Kliniği,  Uşak

 

5- Otoimmün Poliglandüler Sendrom (OPS) Tip 2 Vakası. Geleneksel İç hastalıkları Günleri 2017, Poster sunum.                                                                                                                                                                    

Ahmet Çayakar , Taner Babur, Özel Uşak Medicalpark Hastanesi , İç Hastalıkları Kliniği,  Uşak

 

6-   Steven Johnson sendromu : Olgu Sunumu,  Uludağ İç Hastalıkları Günleri 2017, Poster sunum

Taner Babur , Ahmet Çayakar ,  Özel Uşak Medicalpark Hastanesi , İç Hastalıkları Kliniği,  Uşak

 

7- Uykuya Hasret 15 Yıl: Huzursuz Bacak Sendromu, Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 2017, Poster sunum

İzzet Göker Küçük, Şirin Küçük, Ahmet Çayakar

8- Çayakar A. Olgu Eşliğinde Ateşli Hastaya Yaklaşım. İç Hastalıkları Dergisi 2018; 25: 19-33

9- Çayakar A. Olgu Eşliğinde Kusmalı Hastaya Klinik Yaklaşım. İç Hastalıkları Dergisi 2018; 25: 131-137

10- Çayakar A. Küçük İG. İç Hastalıkları Penceresinden Kalp ve Akciğer Nakline Bakış. İç Hastalıkları Dergisi 2018; 25: 99-122

11- Çayakar A, Özdemir A. Eritema nodozum ve poliartralji ile prezente olan tularemi olgusu. RAED dergisi 2018;10(1):14-22

12- Çayakar A. Bruselloz ve Tulareminin Tarihsel Yolculukları. Aegean J Med Sci 2018; 2:83-87

13- Çayakar A. Nedir Bu Tumor Nekrozis Faktor Alfa ? Turkiye Klinikleri J Intern Med 2018;3(2):67-76

14- Çayakar A. Sedimantasyon & CRP; Geçmişten Geleceğe. Aegean J Med Sci 2019; 2:84-95

15- Çayakar A. Halsizlik ve Yorgunluğa Klinik Yaklaşım. Aegean J Med Sci 2019;3:168-178

16- Çayakar A. Romatolojik ayırıcı tanıda onkolojik değerlendirme. Ulus Romatol Derg 2019;11(2):117–131.