• Uzmanlık Alanları: Nöroşirurji, Eklemeli Plak Sistemi

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi - Uzmanlık
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi - Doçent
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi - Profesör