Eğitim ve Uzmanlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık

Üye Olduğu Dernekler
Türk Tabipler Birliği
Türk Nöroşirurji Derneği
İletişim