Doç. Dr.Ahmet Dilek

  • İlgi Alanları
  • Yoğun bakım
  • İleri yaşam desteği teknikleri
  • Mekanik ventilasyon
  • Cerrahi nutrisyon

Eğitim ve Uzmanlık:
1995: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
2003: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
2005: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent
2012: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Doçent

 

Deneyim:
Bayburt İlinde Pratisyen Hekimlik
Özel Kadıköy Şifa Hastanesi (İstanbul), Uzman Doktor