Uzm. Dr.Ahmet Doksöz

  • Kardiyoloji
  • Medical Park Gebze
  • İlgi Alanları: Hipertansiyon, Kalp kapak hastalıkları, Kalp yetmezliği, Ritim bozuklukları, Aritmi tedavisi, Ekokardiyografi, Transözefagial, Tansiyon Holter, Ritm Holter

Eğitim ve Uzmanlık

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kardiyoloji ABD - Uzmanlık

 

Üye Olduğu Dernekler

Türk Kardiyoloji Derneği

TKD Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu

 

Kongre ve Kurslar

1. TAVİ KURSU

2. TRANSÖZEFAGİAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

3. 3 BOYUTLU EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

4. KARDİYAK ARREST VE KARDİYOPULMONER KURSU

5. KALICI PACEMAKER ve AICD KURSU

 

 

Kongreler

1. 1.TKD ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRELERİ

2. TKD ULUSAL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KONGRELERİ

3. ESC KONGRESS 2012 MÜNİCH

4. AMERICAN HEART ASSOCİATİON SCIENTIFIC SESSIONS 2012 LOS ANGELES, CALOFORNIA

5. SUMMIT ON HIPERLİPİDEMİA DUBAİ 2013

 

 

 

 

 

 

 

1. Artriyal Fibrilasyonlu hastalarda monofazik ve bifazik kardiyoversiyonun kardiyak markerlar üzerine olan etkisinin karşılaştırılması.

2. Ekokardiyografi ölçümleri ile telekardiyografi üzerinde sterolojik yöntemle hesaplanan alan oranları arsındaki ilişkinin değerlendirilmesi.