Prof. Dr.Ahmet Ekin

  • İlgi Alanları
  • El cerrahisi
  • Omuz cerrahileri
  • Artroplasti
  • Pediatrik ortopedi cerrahisi
  • Mikro cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. - Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
SICOT
SECEC
IFSSH – FESSH
International Carroll Hand Club Ulusal Dernek Üyeliği
TÜRK Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
TÜRK El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
TÜRK Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği

 

 

* Akalın E., El Ö., Bircan Ç., Gülbahar S., Özkan M., Bacakoğlu K., Yılmaz S., Kaner B., Şahin E., Ekin A., "Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(2): 75-78,2006, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
* Özkan M., Ekin A., "Parmak kırıklarında kullanılan tespit materyallerinin dayanıklıklarının biyomekanik olarak karşılaştırılması" Hacettepe Ortopedi Dergisi, 7/70-76, 1997, Araştıma Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Ekin A., Berhk H., Özkan M., Özer E., "Subungual Glomus Tümörü (Değişik bir cerrahi teknik ve olguların gözden geçirilmesi)", El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Dergisi, 55-58, 1993, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, öğrenim sırasında
* Özkan M., Kiter E., Bacakoğlu AK., Ekin A., "The Role of TFCC Tears at chronic wrist pain: Arthroscopic Evaluation", Turkish journal of hand surgery and microsurgery, 52-54, 1998, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası