Dr. Öğr. ÜyesiAhmet Güngör

  • İlgi Alanları
  • Kasık fıtığı
  • Göbek fıtığı
  • İnmemiş testis
  • Çocuk ürolojisi
  • Kabızlık
  • Anal fissür
  • Laparoskopik cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık:
1998-2005: Lisans- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
2006-2012: İhtisas- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi – Çocuk Cerrahisi ABD
2016-:Dr. Öğr. Üyeliği – İstanbul Altınbaş Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı

Deneyim:
2005-2006: Ağrı Diyadin Sağlık Ocağı-Malatya Hekimhan Sağlık Ocağı (Pratisyen Hekim)
2006-2012: İnönü Üniversitesi Çocuk Cerrahisi ABD-Uzmanlık
2012-2014: Şırnak Devlet Hastanesi - Çocuk Cerrahi Uzman Hekim
2014-2019: Elazığ Medical Park Hastanesi Çocuk Cerrahisi VE Altınbaş Üniversitesi Çocuk Cerrahisi
2019-: VM Medical Park Bursa Hastanesi

Üyelik:
TTB
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Samdanci, Emine Turkmen; Uguralp, Sema; Nurkabul, Zeynep; Dogan, Metin; Gungor, Ahmet . Congenital True Pancreatic Cyst in a Newborn ; European Journal of General Medicine . 2012, Vol. 9 Issue 4, p286-288. 3p. 2 Color Photographs, 1 Black and White Photograph

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Sema Uğuralp, Ahmet Güngör, Ahmet Sığırcı, Emine Şamdancı, Engin Aydın.Overin nadir görülen sklerozan stromal tümörü: Olgu sunumu

Çocuk cerrahisi dergisi; Yıl:2009 Cilt:23 Sayı:285-88

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:

*Demircan M., A. Güngör, A. Karaman, E.Şamdancı, Ö. Çelik, ‘’Fötal endometrioidkist olgusu sunumu: Endometriozis’e yeni bir bakış ihtiyacı,’’ 29. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Çocuk Cerrahisi Dergisi, Kongre özel sayısı, cilt 25, 16 Mayıs, 13, (2011),İstanbul.

* Güngör A (1), Uguralp S (1), Çiçek T (1), Yetiş İ (1), Otlu Ö (2), Şamdanci E (3), Hasirci N (4) KISMİ ÜRETEROPELVİK BÖLGE DARLIĞINDA EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ VE HEPATOSİT BÜYÜME FAKTÖRÜ'NÜN BÖBREK HASARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI,30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi:

*B Harma, M Demircan, A Güngör, T Çiçek, M Yetiş ÇOCUKLARDA İKİNCİ DERECE YANIKLARIN TEDAVİSİNDE BEŞ FARKLI YARA ÖRTÜSÜNÜN ETKİNLİKLERİNİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

HISTOLOGICAL EVALUATION OF FIVE DIFFERENT WOUND CLOSURE MATERIALS IN THE TREATMENT OF SECOND DEGREE BURN WOUNDS OF CHILDREN I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi:

*B Harma, M Demircan, A Güngör, T Çiçek, M Yetiş, A Karaman ÇOCUK YANIK HASTALARINA İLK YAKLAŞIM: DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

FIRST MANAGEMENT OF PEDIATRIC BURN PATIENTS: RIGHTS AND MISTAKES I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi:

*A Güngör, B Harma, M Demircan, T Çiçek, M Yetiş, A Karaman, C Özcan AĞIR YANIKLI ÇOCUKLARDA TRANSPORT ESNASINDA METABOLİK ASİDOZ TEDAVİSİ

TREATMENTOF METABOLİC ACİDOSİS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH SEVERE BURN DURING THE TRANSPORT I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi:

*T Çiçek, B Harma, M Demircan, A Güngör, M Yetiş, A Karaman ÇOCUK YANIK ÜNİTESİNDE ENFEKSİYONLAR

INFECTIONS IN PEDIATRIC BURN UNIT I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi:

*M Yetiş, B Harma, M Demircan, A Karaman, A Güngör, T Çiçek, S Uğuralp ÇOCUK YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN DEMOGRAFİK VE EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

DEMOGRAPHIC AND EPIDEMIOLOGIC CHARACTERISTICS OF CHILDREN'S İN BURN UNIT. I.Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi:

*B Harma, M Demircan, A Güngör, T Çiçek, M Yetiş, A Karaman SIRADIŞI ÇOCUK YANIKLARI; KAZA VEYA İHMAL: İKİ OLGU SUNUMU

EXTRAORDINARY PEDIATRIC BURNS; ACCIDENT or ABUSE: REPORT OF TWO CASES. I.Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi:

*A. Güngör Boyunda Dev Kistik Lenfanjiom olgularında postop Bleomisin tedavisi ve kozmetik kaygılar ,Bleomycin treatment of postoperative and cosmetic concerns in the case of giant cystic lymphangioma in the neck 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi